Startup-yritysten konkurssien ajatellaan monesti johtuvan huonosta liikeideasta. Kasvuyritykset kaataa kuitenkin usein riittämätön kassavirta. Onnistunut liiketoiminta vaatii pääomia tuotteen suunnittelua, markkinointia sekä käyttöpääomaa varten.

Yrittäjyys on muuttunut Suomessa suuresti, kun startup–yritysten suosio on lisääntynyt ja niiden perustamisesta on tullut muoti-ilmiö. Startupien menestys ei kuitenkaan ole taattua. Liideidean ja tiimin lisäksi myös rahoituksella on suuri merkitys. Taloustilanteen huonontuessa pelkästään julkiset tuet eivät ole riittäviä, vaan tarvitaan yhä enemmän riskisijoittajia, niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiä.

Viimeksi kuluneiden vuosien aikana nuoriin kasvuyrityksiin sijoittaminen on kasvanut huomattavasti. Pääomasijoittajia virtaa yhä enemmän ulkomailta. FiBAN:in (Finnish Business Angels Network ry) ja FVCA:n (Suomen pääomasijoitusyhdistys ry) teettämän tutkimuksen mukaan sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin kasvoivat viime vuonna lähes 23 % vuoteen 2014 verrattuna.

Lähde: Suomen pääomasijoitusyhdistys ry
Lähde: Suomen pääomasijoitusyhdistys ry

Vuoden 2015 huiman kasvun takana ovat suurimmaksi sijoitusryhmäksi nousseet suomalaiset pääomasijoitusyhtiöt. Lisäksi suomalaisten bisnesenkeleiden sekä ulkomailta tehdyt sijoitukset kasvoivat edellisiin vuosiin verrattuna niin euro- kuin kappalemääräisesti. Tutkimusten mukaan sijoittajien rahoitusta saaneet startup-yritykset menestyvät muita huomattavasti paremmin. sijoittajat synnyttävät yrityksen sidosryhmissä luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen. Esimerkiksi lisärahoituksen saanti helpottuu ja kasvupotentiaali vahvistuu. Suuret pääomasijoitukset mahdollistavat startup-yrityksen nopean kasvun ja myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti yrityksen myymisen.

”Riittävä likviditeetti, sekä vieraan että oman pääoman muodossa, ovat lyhyen tähtäimen selviämisen edellytys.”

Startup–yrityksien tulevaisuudennäkymät ovat aluksi vaikeasti ennustettavissa. Siksi riittävä likviditeetti, sekä vieraan että oman pääoman muodossa, ovat lyhyellä tähtäimellä selviämisen edellytys. Toisaalta on muistettava, että suurikaan pääoma ei korvaa pienempää mutta toimivaa tulovirtaa. Tämän vuoksi nuoren kasvuyrityksen pitkän aikavälin menestyksen edellytys on hyvin suunniteltu kassavirta.

 

Kasvua – hinnalla millä hyvänsä?

Startup–yritysten tavoitteena on usein sijoittaa voittonsa takaisin yritykseensä nopeamman kasvun toivossa. Tämän takia nuorten yritysten voitonteko ei välttämättä tarkoita rahan tekoa. Usein käytetyn englanninkielisen lauseen mukaan ”turnover is vanity, profit is sanity but cash is reality”. Toisin sanoen kassavirta on ainoa, joka kertoo todellisuuden. Jopa noin 90 prosenttia startup-yrityksistä kilpistyy kuitenkin kassavirran riittävyyteen, kun laskuja ei pystytä maksamaan ajallaan. (Lähde: Zwilling, M. 2013. 10 Cash-flow surprises that could kill your startup)

Tulovirta rakentuu pääosin myyntimäärän ja myyntihintojen kokonaisuudesta. Tämän vuoksi on eriarvoisen tärkeää pohtia tulovirran rakennetta. Hinnoittelun lisäksi on mietittävä asiakaskunta sekä ymmärrettävä loppukäyttäjä ja tuotteen tai palvelun maksaja. Näiden asioiden hahmottaminen voi olla vaikeaa. Kun kyseessä on palvelu, kuten viime aikoina suuresti yleistyneet mobiilipalvelut, ei tulovirran rakenne ole välttämättä yksiselitteinen. Kuitenkin tulovirran ja palvelun loppumaksajan käsittäminen on yrityksen elinehto.

”Fokuksen ollessa tuotekehityksessä kompastuskivenä on usein markkinoinnin rahoittaminen ja käyttöpääoma.”

Moni startup-yritys painottaa rahoituksen riittävyyden suunnittelussa tuotekehitystä. Markkinoinnin rahoituksesta ja käyttöpääomasta on muodostunut yritysten kompastuskivi. Lisäksi on muistettava, että tuotekehitykseen joudutaan usein käyttämään enemmän varoja, mitä suunnitteluvaiheessa on ajateltu.

Pääoman, työvoiman ja ajan keskittäminen tuotekehitykseen voi johtaa siihen, että resurssit loppuvat kesken, kun tuote tai palvelu olisi valmis myytäväksi. Myyntiin ja markkinointiin tulisikin käyttää vähintään yhtä paljon pääomaa kuin tuotekehitykseen. Käyttöpääomaa tarvitaan yleensä tuotannon alkuvaiheen kustannuksiin, myyntisaamisten rahoittamiseen ja usein myös tuotannon vaatimien ostojen rahoittamiseen. Toimittajat ovat harvoin valmiita myöntämään pitkiä maksuaikoja nuorelle startup-yritykselle. Vakaan tulovirran saavuttamiseen voi kulua ajateltua moninkertaisempi aika ja siihen on muistettava varautua.

 

Miten startup-yrityksen arvo määritellään?

Pääomasijoitusyhtiön näkökulmasta startup-yritys on haasteellinen arvioitava. Yrityksen arvo perustuu lähes yksinomaan arvioon tulevaisuuden menestymismahdollisuuksista. Silloin arvioinnissa korostuu kvalitatiivinen osuus, kuten yrityksen tiimin osaaminen. Liikevaihto ja erityisesti kannattavuus ovat usein kuukausien tai jopa vuosien takana. Pääomasijoittajan näkökulmasta tällaisen sijoituskohteen riski on korkea, jolloin sijoitussummakin jää pieneksi. Nykyisessä markkinatilanteessa kasvuyhtiöiden korkea arvostustaso laskee pääomasijoittajan kiinnostusta rahoittaa kasvuyhtiöitä.

”Liian alhainen arvostustaso johtaa toinen toistaan seuraaviin rahoituskierroksiin, mitkä työllistävät yrittäjää kohtuuttomasti.”

Startup-yrityksen näytöt eivät usein riitä kasvusijoituksen saamiseen tai yrityksen arvostus jää rahoituskierroksella alhaiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että startup-yrittäjä joutuu luovuttamaan sijoittajalle merkittävän osan perustamastaan yhtiöstä ja menettää osittain myös kontrollin sen päätöksentekoon. Alhainen arvostustaso voi tarkoittaa myös pientä kasvusijoitusta, jolloin yritys ei pysty keräämään rahoituskierroksella riittävästi rahoitusta. Näin rahoituskierrokset seuraavat toinen toistaan työllistäen yrittäjää kohtuuttomasti. Yrittäjän aika kuluu väärään asiaan, ja maailma jää valloittamatta.

 

Realismilla ja suunnitelmallisuudella kohti menestystä

Pääomasijoitusyhtiön järjestämän rahoituksen jälkeen startup-yritys ei välttämättä ole rikas, sillä liikevaihto ja kassavirta voivat olla vielä olematonta. Talouslaskennallisilla keinoilla pystytään edesauttamaan voiton ja kannattavuuden tekemistä, mutta laskujen maksamiseen tarvitaan puhdasta rahaa.

Siksi nuorella yrityksellä on oltava realistinen kasvusuunnitelma, jonka on linkityttävä rahoitussuunnitelmaan.

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.