Asia Gateway avaa Kiinan ja Kaakkois-Aasian kasvumarkkinat pohjoismaisille yrityksille

Kaakkois-Aasia on monelle eurooppalaisyritykselle nopeimmin kasvava markkina. Useat yritykset ovatkin ymmärtäneet etenkin Kiinan kasvavan, noin 400 miljoonan keskiluokan ostovoiman merkityksen. Tämän lisäksi alueella on paljon pääomia, jotka hakevat hyviä sijoituskohteita maailmalta.

Asia Gateway muuttaa Kiinan ja Kaakkois-Aasian markkinoiden tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet kasvuksi. Teemme tämän yhdistämällä Korkian ydinosaamisen kasvustrategioissa, yhteistyökumppanimme Asia Perspectiven paikallistuntemuksen sekä molempien kattavat liiketoimintaverkostot.

Kestävä kehitys avain Kiinan markkinoille

Kiinassa talouskasvu ja valtavan kulutuskeskeisen keskiluokan kasvu ovat nostaneet ympäristökysymyksiin liittyvien ratkaisujen etsimisen korkealle prioriteeteissa.

Kasvumahdollisuudet Kiinassa

Kiinan ympäristötavoitteet avaavat kasvumahdollisuuksia

Suomesta löytyy lukuisia päästöjä vähentäviä ratkaisuja ja teknologioita, joille on suurta kysyntää Kiinassa.

Arvioidut investointitarpeet Kiinassa Net Zero -tavoitteeseen pääsemiseksi vuoteen 2060 mennessäKiina on julkaissut tavoittelevansa hiilineutraaliutta vuoteen 2060 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii mittavia investointeja päästöjen vähentämiseksi muun muassa energiasektorilla ja teollisuuden prosesseissa.

Aasian kehittyvät markkinat tarjoavat kasvumahdollisuuksia

Suomalaisten yritysten hyödyntämätön potentiaali Aasiassa on edelleen valtava ja markkinamahdollisuuksia löytyy monilta suomalaista tarjoamaa vastaavilta sektoreilta.

Elintarviketeollisuus

Suomalainen elintarviketeollisuus tarjoaa vientimahdollisuuksia Kiinaan

Kiina on Suomen tärkeimpiä elintarviketeollisuuden vientimaita

Metsäteollisuus

Suomalainen metsäteollisuus tarjoaa kasvumahdollisuuksia Kiinassa

Vähähiilinen puurakentaminen tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia Kiinassa

Asia Gateway -konsepti

Asia Gateway -toimintamalli tarjoaa ‘yhden pysähdyksen taktiikalla’ yrityksille mahdollisuuksia uuden kasvun luomiseen Kiinan ja Kaakkois-Aasian markkinoilla

Asia Gateway auttaa Aasian markkinoille pääsyn kanssa          Miksi juuri Asia Gateway auttaa kasvuun Aasian markkinoilla

Referenssejä

Olemme vientihankkeiden asiantuntija. Lukuisat tyytyväiset asiakkaat puhuvat puolestamme, kuten

Korkian vientihankkeiden tyytyväisiä asiakkaita ovat esimerkiksi Genano, Business Finland, Pouttu ja Cap Group

Mitä tapahtuu, jos valitset meidät kumppaniksi?

Genano Oy on merkittävä toimija sisäilmanpuhdistajamarkkinoilla. Korkia toteutti yhdessä Asia Perspectiven kanssa Kiinan kasvustrategian, jonka tavoitteena on myynnin ja jakelukanavien tehostaminen.

Mitä tapahtuu, jos valitset meidät kumppaniksi?

Business Finlandin toimeksiannosta Korkia tutki puurakentamisen tilaa maailmalla ja Suomen mahdollisuuksia vastata tähän tilanteeseen. Tavoitteena oli konseptoida täysin uusia puurakentamisosaamisen vientimalleja, joilla Suomen vientipotentiaali saadaan täysin uuteen tilanteeseen. Erityisesti vertailua tehtiin suomalaisen puurakentamisen tasosta keskeisimpiin kohdemaihin ja markkinoihin nähden.

Mitä tapahtuu, jos valitset meidät kumppaniksi?

Pouttu on lanseerannut Suomessa sarjan kasvipohjaisia Muu-tuotteita, jotka korvaavat lihaa ruokavaliossa. Korkia tukee Pouttua uusien kansainvälisten markkinoiden sekä kumppanuuspohjaisten vientitoimintamallien kehittämisessä. Tutkimme valittujen markkinoiden näkymiä ja kulutustottumuksia Poutun vientikapasiteetin kehittämiseksi.

LUE LISÄÄ

Mitä tapahtuu, jos valitset meidät kumppaniksi?

CAP-Group Oy on Suomen suurin kuljettajakoulutusyritys. Yhtiö hakee Korkian tukemana kansainvälistä kasvua etenkin ammattikuljettajaratkaisuillaan. Toteutimme markkina-analyysin Euroopan kohdemarkkinoista, validoimme CAP:n ratkaisuille mielenkiintoisimpia markkinoita, työskentelimme kohdemarkkinoiden kilpailuedun määrittämisen parissa ja toteutimme yhdessä organisaation kanssa suunnitelman markkinoiden valloittamiseksi.

Asia Gateway yhteistyökumppani

Korkian Asia Gateway -yhteistyökumppani on pohjoismainen konsulttitalo Asia Perspective, joka on vakiinnuttanut asemansa luotettavana kumppanina ja palveluntarjoajana Itä-Aasian ja Kaakkois-Aasian markkinoilla. Asia Perspective:llä on jo nyt lukuisia suomalaisia ja muita pohjoismaisia asiakkaita Kiinassa.

Yhteistyökumppani Asia perspectiven logo

Haluatko kuulla lisää?

Haluatko selvittää yrityksesi kasvumahdollisuudet Aasiassa? Ota yhteyttä niin lähetämme sinulle lyhyen katsauksen sekä Asia Gatewayn esitteen!

  Lähteet:

  Goldman Sachs. Carbonomics China Net Zero: The Clean Tech Revolution (2021)

  Metsäteollisuus. Uutishuone: Metsäteollisuuden vienti alueittain. (2021)

  Tulli. Suomen ja Kiinan välinen kauppa vuonna 2020 (1-8)

   

  UUTISIA

  Viimeisimpiä uutisia ja onnistumisia