RPA:lla tarkoitetaan toistuvan, rutiininomaisen ja sääntöpohjaisen tietotyön automaatiota, jossa ohjelmistorobotille opetetaan joko ihmisten aiemmin manuaalisesti suorittamia työvaiheita tai tehtäviä joita ei ihmisten toimesta tällä hetkellä suoriteta ajanpuutteen tai muiden rajoitteiden vuoksi.

Korkian tiimi on toiminut Suomessa RPA:n saralla pioneerina, aloittaen ensimmäiset ohjelmistorobotiikan hankkeet jo vuonna 2014. Tämän jälkeen alan kehitys Suomessa on ollut nopeaa, ja olemme tukeneet niin suuria pankki- ja taloushallinnon konserneja kuin pienempiä yrityksiä sekä säätiöitä useilta eri aloilta kymmenissä RPA-projekteissa.

 

Riippumaton neuvonantaja vs. teknologiatoimittaja

Erilaiset organisaatiot tarvitsevat erilaista lähestymistapaa ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon ja hyödyntämiseen. Toiset haluavat kartoittaa alussa laajasti RPA:n potentiaalin ja mahdolliset käyttökohteet yrityksen eri toiminnoissa, kun taas toiset haluavat lähteä liikkeelle ketterästi kokeilemalla useampaa ohjelmistorobottia johonkin tiedettyyn käyttötapaukseen.

Toimimme yritysten riippumattomana neuvonantajana ohjelmistorobotiikassa sitoutumatta yksittäisiin RPA-työkaluihin tai palveluntarjoajiin. Käytännössä autamme asiakkaitamme objektiivisesti oikeiden työkalujen valinnassa sekä robotiikan tiekartan muodostamisessa. Selkeä tiekartta on välttämätön, jotta robotiikan hyödyntäminen onnistuisi mahdollisimman tehokkaasti sekä teknisestä, taloudellisesta että strategisesta näkökulmasta.

”Toisin kuin voisi luulla, ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ei ole ensisijaisesti IT-kehitysprojekti”

RPA-tiimissä päivitämme jatkuvasti RPA-työkalujen ja -teknologioiden osaamistamme. Tuttuja ohjelmistoja ovat esimerkiksi UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere, WorkFusion, Kapow sekä Robot Framework. Kuitenkaan emme ole sidottuja näistä mihinkään.

Laaja valikoima ja näkymä RPA:n kenttään mahdollistaa yritysten neuvonannon juuri heille sopivien teknologioiden valinnassa. Lisäksi voimme konkreettisesti testata ja vertailla asiakasyritysten järjestelmiä eri työkaluja vasten.

 

Prosessien automatisoinnissa lähdetään aina liikkeelle liiketoiminnan tarpeista

Toisin kuin voisi luulla, ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ei ole ensisijaisesti IT-kehitysprojekti. Lähdemme liikkeelle liiketoiminnan tarpeista. Niiden ymmärtäminen on kiinteä osa robotiikan onnistunutta hyödyntämistä. Tuemme asiakkaitamme esimerkiksi RPA:n potentiaalin kartoittamisessa, taloudellisten hyötylaskelmien tekemisessä sekä RPA:n strategisen ja operatiivisen hyödyntämisen tiekartan muodostamisessa.

Useimmiten RPA:n operatiivisessa hyödyntämisessä liiketoimintaprosessien asiantuntijat ovat keskeisessä asemassa, sillä juuri heillä on paras ymmärrys siitä, miten automatisoitavat liiketoimintaprosessit toimivat. Tämän vuoksi sisäisen RPA-osaamisen ja ymmärryksen kartuttaminen on tärkeää, esimerkiksi teknisten ja liiketoiminnallisten koulutusten avulla.

 

Koneoppiminen mahdollistaa älykkään robotiikan

Teknologioiden kehittyessä myös robotiikan kenttä muuttuu, ja seuraa askel onkin älykäs robotiikka. Siinä tietotyön toistuvien rutiininomaisten työvaiheiden automatisointiin lisätään koneoppimista ja harkintaa vaativien työvaiheiden automatisointia tekoälyn avulla.

Nykyiset RPA-toimijat ovat jo lisänneet työkaluihinsa toiminnallisuuksia jotka mahdollistavat esimerkiksi Googlen, Microsoftin ja IBM:n pilvipalveluiden käytön. Näiden avulla puolestaan voidaan yhdistää RPA:n toistuvien säännönmukaisten toimintojen automatisointiin mm. luonnollisen kielen tulkintaa ja analysointia sekä kielten kääntämistä sekä muita kognitiivisia kykyjä.

RPA-työkalujen käyttö voidaan lisäksi yhdistää myös muiden erillisten tekoälytyökalujen käyttöön, mikä tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia tietotyön automaation yhä laajempaan hyödyntämiseen liiketoiminnan tukena. Helposti ohjelmistorobotteihin integroitavilla ja asiakkaan tarpeisiin muokattavilla koneoppimistyökaluilla voidaan esimerkiksi lisätä automaatiota asiakaspalveluun, tehostaa analytiikkaa tai luokitella aineistoa kuten laskuja.

Kuten ohjelmistorobotiikan, myös tekoälyn hyödyntämisen tulee lähteä liikkeelle liiketoiminnan tarpeista, ja myös tässä kehityksessä olemme kiinteästi mukana. Yhdessä asiakkaidemme kanssa kartoitamme, mitä tekoäly voi heidän liiketoiminnassaan mahdollistaa.

 

Korkia on auttanut asiakkaitaan ohjelmistorobotiikan eli RPA:n käyttöönotossa ja hyödyntämisessä jo vuodesta 2014 lähtien, toimien alan edelläkävijänä Suomessa. Tämän mahdollistaa 15 hengen kykenevä tekninen tiimi yhdistettynä pitkään kokemukseen liikkeenjohdon konsultoinnista. Tuemme asiakkaitamme sekä teknisessä käyttöönotossa ja robottien kehittämisessä, että myös RPA:n sisällyttämisessä yrityksen operaatioihin ja strategiaan. Ohjelmistorobotiikan osaamista on Korkian toimesta viety myös ulkomaille mm. Chileen, Vietnamiin sekä Arabiemiraatteihin.

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.