Ehtymätön, uusiutuva ja päästötön aurinkoenergia on yksi tulevaisuuden aurinkotalouden energiantuotantomuodoista. Aurinkoenergian hyödyntämisessä on lähes rajattoman kasvun mahdollisuudet.  Maapallo vastaanottaa vuosittain noin 800 miljoonaa terawattituntia aurinkoenergiaa. Tämä kattaa maailman energiankulutuksen yli 5.000-kertaisesti.

Päästöttömänä tuotantomuotona aurinkoenergian ympäristövaikutukset ovat lähes kaikkiin muihin energian tuotantomuotoihin nähden vähäiset. Harvemmin tulee myös ajatelleeksi, että aurinkoenergiantuotanto on myös sijainnillisesti ympäristöä säästävää ja ei ole kaavoituksellisesti vaativaa.

”Aurinkovoimalaitoksen tekninen elinikänä on yli 30 vuotta.”

Aurinkovyöhykkeellä aurinkovoimalaitos kannattaa sijoittaa paikkaan, jota ei voi hyödyntää muulla tavoin. Esimerkiksi hyvää viljelysmaata ei kannata hukata aurinkoenergian tuotantoon vaan tuotanto kannattaa sijoittaa viljelyyn sopimattomalle maalle. Tyypillisesti myös voimalaitoksen kytkentään tarvittavat voimalinjat kulkevat tallaisilla joutomailla, joten aurinkosähkö on helppo siirtää kulutukseen.

Ympäristövaikutukset rajoittuvatkin lähinnä aurinkopaneeleissa tarvittaviin erikoismateriaaleihin ja –metalleihin sekä sähkönjakeluun. Aurinkovoimalaitosten tuotantoteknologia on myös eliniältään kilpailukykyinen energiantuotantovaihtoehto: laitoksen tekninen elinikä on yli 30 vuotta.

Wallstreetin tavoitteena on kasvattaa aurinkoenergiarahastolleen merkittävä ja erittäin kannattava keskikokoisista aurinkovoimalaitoksista koostuva salkku maantieteellisesti noin kolmeen eteläisen EU-maahan.  Yksittäisen voimalaitoksen tuotantoteho on 2 – 10 MW.

 

Aurinkovoiman kilpailukyky sähköntuotannossa kasvanut merkittävästi

Eteläisessä-Euroopassa Euroopan sähkömarkkinoiden yhdentyminen, hyvän säteilytehon lisäksi, tekee aurinkovoimasta entistä kilpailukykyisemmän sähköntuotantomuodon. Tällä hetkellä nämä sähkömarkkina-alueet ovat pääsääntöisesti tuontisähkön tai fossiilisen energiatuotannon varassa. Aurinkovoiman tuotanto vapauttaa suoraan eurooppalaista sähkön siirtokapasiteettia ja lisäksi vähentää riippuvuuttamme fossiilisista polttoaineista.

”Riippuvuus uusiutuvan energian tuista on vähentynyt ja tuotanto on muuttunut markkinalähtöiseksi”

Sähkömarkkinoiden yhdentyminen tekee muutamassa vuodessa mahdolliseksi lämmittää Lapin loma-asuntoja tammikuun kaamoksessa eurooppalaisella kotimarkkinallamme tuotetulla aurinkosähköllä. Tällä hetkellä aurinkoenergian tuotantoteknologiat ovat jo kilpailukykyisiä, riippuvuus uusiutuvan energian tuista on vähentynyt ja tuotanto on muuttunut markkinalähtöiseksi.

Yllä mainitut seikat korostavat energiasektoria ja kansainvälistä sijoitustoimintaa osaavan tiimin merkitystä tuottavassa sijoitustoiminnassa; kokemusta ja tietämystä on oltava sekä markkinoista, kansainvälisestä projektirahoituksesta että energiajärjestelmistä.  Sijoittajan ja energiantuottajan on tunnettava myös hyvin paikallinen markkina. Vaikka EU-aluetta pidetäänkin yhtenäisenä korimarkkinana, kussakin maassa on omat erikoispiirteensä.

Sijoitustiiminsä lisäksi Wallstreet on luonut itselleen kohdemaihinsa oman paikallisista luottohenkilöistä ja –toimijoista koostuvan ”aurinkoenergiaekosysteeminsä”.  Tiimin osaamisen lisäksi tämä jatkuva paikallinen läsnäolo ja markkinatuntemus varmistavat sijoituksien tavallista korkeamman tuoton sekä laskee merkittävästi sijoituksen riskiä.

Tällä kokonaisuudella Wallstreetillä on tarjota sijoittajilleen ainutlaatuisen mahdollisuuden tavanomaista korkeampaan tuottoon hallittavalla ja pienellä riskitasolla.

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.