Muutaman kilometrin päässä Adrianmerestä, Abruzzon kauniissa ja vuoristoisessa maisemassa, huhtikuinen aurinko paistaa kilometrien laajuisiin aurinkopuistoihin, jotka tuottavat sähköä verrattain pieneltä maantieteelliseltä alueella jopa 1 000 MWh päivässä. Aurinkovoimalaitokset tuottavat jo nyt sähköä määrän joka vastaa 10%:a Italian sähkönkäytöstä. Samanaikaisesti Norjassa suuret kaapelointialukset ovat aloittaneet 450 km:n pituisen maailman pisimmän sähkönsiirtokaapelin laskemisen Kvilldalista Etelä-Norjasta kohti Englannin Blythiä. Tämä uusi siirtolinja tuo valmistuessaan 1000 MW uusiutuvaa vesivoimaa Britteihin ja samanaikaisesti se tekee mahdolliseksi Brittien-saarten tuulivoima ylijäämää siirtämisen takaisin Skandinaviaan.

Nämä ovat vain esimerkkejä tällä hetkellä tapahtuvasta Euroopan energiamarkkinoiden hiljaisesta vallankumouksesta. Paikallisesti tuotettu uusiutuva energia yhdistettynä EU:n laajuisen tehokkaaseen sähkön siirtoverkkoon, tekee jatkossa mahdolliseksi suurien Pohjois-Eurooppalaisten tuuli- tai vesivoiman tuottajien kaupan käynnin Etelä-Euroopan aurinkoenergian tuottajien kanssa. Euroopassa on parhaillaan suunnitteilla myös entistä kunnianhimoisempia hankkeita, jotka mahdollistaisivat esimerkiksi mantereen sähkön siirtoverkon yhdistämisen merikaapelilla Islannin valtavaan geotermisen ja vesivoiman tuotantoon.

Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto, etenkin Etelä-Euroopassa aurinkosähkö yhdessä tehokkaamman siirtoverkon kanssa parantavat merkittävästi perinteisesti heikkoa Eteläisen Euroopan sähkön jakelun luotettavuutta. Investoinnin siirtoverkostoon auttavat myös kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisessa, kun erilaisia ja eri tuotantosyklillä toimiva uusiutuvan energian laitoksia voidaan yhdistää samaan järjestelmään. Näin uusituvat energialähteet tarjoavatkin Euroopalle turvallisemman ja kestävämmän energianlähteen kuin vanhentuneet ydinvoima-, hiili- ja öljyvoimalaitokset, joita jo asteittain suljetaan. Uusiutumattomia polttoaineita käyttävien voimaloiden sulkeminen ei ole enää ainoastaan ympäristön kannalta perusteltua; laitosten taloudellinen ylläpito on kyseenalaista, kun uusiutuvaa energiaa hyödyntävät laitokset ovat mittakaavan kasvun myöstä saavuttaneet kustannusetunsa.

Yllä kuvattu uusiutuvan energian vallankumous voi alentaa sähkön hintaa, mutta samaan aikaan tarvitaan kuitenkin merkittäviä investointeja sähköverkon tasapainottaminen ja siirtokapasiteetin lisäämiseen. Valitettavasti vielä tänä päivänä Euroopassa sähkön siirrossa on paikallisten energiayhtiöiden toteuttamia ylimääräisiä maksuja sekä kansallisia rasitteita. EU:n ansiosta meillä on kuitenkin hyvät edellytykset luoda yleiseurooppalaiset sähkömarkkinat ja käytettävissä olevan kapasiteetin rajoissa myös mahdollisuus Euroopan laajuiseen sähkön siirtoon.

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.