Aikaisemmin auringolla tuotetun sähkön hinta on ollut merkittävästi korkeammalla kuin perinteinen uusiutumattomilla polttoaineilla tuotetun sähkön hinta. Aurinkosähkö on aikaisemmin voinut kilpailla fossiilisten polttoaineiden kanssa vain, jos aurinkoenergian tuotantoa on tuettu. Euroopassa ja Yhdysvalloissa, eli aurinkoenergian tuotannon suhteen kehittyneillä markkinoilla, aurinkosähkön hinta vuonna 2011 oli keskimäärin 120-140 €/MWh eli selkeästi markkinasähköä kalliimpaa. Viime vuosina aurinkoenergia-alan hankkeet ovat kuitenkin osoittaneet, että ne voivat olla kilpailukykyisiä fossiiliin polttoaineisiin verrattuna. Joissain tapauksissa aurinkoenergia voi olla jopa huomattavasti halvempaa kuin perinteinen energiantuotanto.

PPA-huutokaupoissa (Power Purchase Agreement Auctions) ovat maailmanlaajuisesti saatu entistä alhaisempia hintatarjouksia aurinkosähkön tuottajilta- Hinnat ovat laskeneet jopa yli 60 % vuodesta 2011. Tällä hetkellä alhaisinta sähkön myyntihintaa tarjoavat suuret hankkeet Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ja Chilessä. Fraunhofer institute of Solar Energy Systemsin mukaan aurinkoenergiasta on tullut yksi tehokkaimmista energiantuotannon lähteistä. Uusimmissa tarjoushuutokaupoissa aurinkosähköä on luvattu valmistaa jopa 30-40 €/MWh hinnalla.

Luonnollisesti sähkönhinnat vaihtelevat auringon säteilyintensiteetin ja voimalan sijainnin mukaan. Mitä korkeampi auringon säteilyintensiteetti tietyssä maassa on, sitä tehokkaammin aurinkosähkö voidaan tuottaa. Tämä taas johtaa alhaisempaan energian hintaan. Kaikista alhaisimmat sähkön huutokauppahinnat ovat peräisin maista ja alueista, joilla on erinomaiset auringon säteily määrät. Näillä alueille myös kehittyneimpien aurinkosähkön tuotantoteknologioiden, kuten 1- tai 2-akseliset seurantajärjestelmien käyttö ja ennakoivan ylläpidon optimointi lisäävät aurinkovoimalaitoksen tuottavuutta.

Toinen keskeinen tekijä, joka vaikuttaa merkittävästi aurinkosähkön ovat valtioiden avustukset ja muut kannustinrakenteet. Aurinkosähkön tuotantohintojen vertailu eri maiden välillä vaatiikin tarkkuutta, sillä tuet eivät välttämättä kohdistu suoraan aurinkosähkön hintaan vaan ne ovat tyypillisesti olla epäsuoria. Esimerkiksi useissa EU-maissa uusimmissa hankkeissa aurinkosähkön hinta määräytyy sähkömarkkinoilla, eli aurinkosähkö on markkinahintaista. Laitosinvestointeja kuitenkin tuetaan esimerkiksi lyhennetyllä investoinnin poistoajalla.

EU-alue ei kuitenkaan ole ainoa alue, jossa uusiutuva energialähteitä edistetään tukien ja muiden taloudellisten kannustimien avulla. Kehittyvillä markkinoilla hankkeisiin voidaan käyttää tuettua rahoitusta kehityspankeilta ja/tai valtiollisilta rahastoilta. Lisäksi yleisesti käytetään Yhdysvaltain dollariin perustuvia energiamyyntisopimuksia valuuttariskien pienentämiseksi.

Aurinkovoimalaitoshankkeiden koko on avainasemassa hinnan suhteen, sillä mittakaavan ekonomialla on merkitystä rakennusvaiheessa. Suurempi projekti ei kuitenkaan suoraan korreloi halvemman sähkön tuotantohinnan kanssa. Pienemmät voimalahankkeet (2-20 MWp) voivat olla yhtä kilpailukykyisiä sähkön tuotantohinnan suhteen kuin suuret laitokset. Pienten ja keskisuurten laitoksien omistajat voivat saada paremman tuoton pääomilleen, sillä pienet hankkeet voivat usein edelleen nauttia kiinteähintaisista sopimusta ilman huutokauppaprosessia. Pienemmissä hankkeissa yhdistyykin vielä tällä hetkellä suurten hankkeiden aikaansaama edullinen investointikustannus sekä markkinahintoja hieman korkeampi kiinteä sähkön myyntihinta. Kiinteä sähkön myyntihinta helpottaa myös hankkeiden projektirahoittamista, sillä tällöin liikevaihto on erittäin ennustettavaa.

Aurinkoenergialla tuotetun sähkön hinta vaikuttaa olevan edelleen laskussa. Nykyisellä aurinkosähkön tuotantokustannuksien laskuvauhdilla aurinkovoima ohittaa kilpailevat energiateknologiat kustannustehokkaimpana tapana tuottaa sähköä muutaman vuoden aikana. Joissakin maissa, joissa olosuhteet korkean aurinkoenergian tuotannolle ovat täyttyneet, aurinkosähkö on ylivoimainen fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Maissa joissa on korkea auringon säteilyintensiteetti aurinkosähkö on jo edullisin tapa tuottaa energiaa.

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.