Huhtikuun lopussa päättyneessä Aviapolis Liikennelabra -hankkeen ensimmäisessä vaiheessa yli 30 toimijaa kehitti ja testasi palveluita ja konsepteja. Hankkeen tavoitteena oli löytää vähäpäästöisiä ja kustannustehokkaita liikenteen, liikkumisen ja logistiikan ratkaisuja. Korkia on toiminut hankekoordinaattorina Vantaan kaupungin johtamassa hankkeessa.

Puoli vuotta kestänyt Aviapolis Liikennelabra -hanke on osoittanut, että muutoksia voidaan saada aikaan ennen kaikkea eri toimijoiden hyvällä yhteistyöllä. Hankkeen yhteistyö mahdollisti viimeisimpien teknologioiden, toimijoiden näkökulmien ja osaamisten yhteen tuomisen uudenlaisten liikenteen ratkaisujen löytämiseksi.

Hankkeessa oli yhteensä viisi työpakettia, ja moni yli 30 toimijasta osallistui useampaan näistä samalla kertaa. Mukana hankkeessa oli muun muassa Telia, YIT, Siemens Mobility, Fortum ja Niinivirta. Toimijat kokeilivat yhdessä uusia palveluita ja tuotteita, jotka mahdollistaisivat Vantaan Aviapoliksen alueen vähähiilisyyden.

”Hanke nähtiin tärkeäksi toteuttaa, koska Aviapolis tulee olemaan yksi pääkaupunkiseudun merkittävimmistä kasvukeskuksista ja liikkuminen on tärkeässä roolissa alueella. Yritysten kanssa tehtävä yhteistyö on avainasemassa alueen kehittämisessä. Alue uudistuu yhteistyössä toteutettujen kokeilujen kautta”, Aviapoliksen projektijohtaja Arja Lukin kommentoi.

Hankeessa haluttiin kehittää ratkaisuja, jotka ovat laajennettavissa muualle Suomeen sekä kansainvälisesti.

Hankkeessa keskityttiin myös Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupunkien välisen yhteistyön kehittämiseen älykkään ja vähäpäästöisen liikenteen osalta. Lukinin mukaan hanke tarjosi kaupungeille tietoa, kokemusta ja ohjeita miten tulevaisuuden kaupunkia suunnitellaan.

”Erinomaisella yhteistyöllä toteutettu pilotti mahdollisti asiakaskokemuksen ja kiinnostuksen mittaamisen drooneja kohtaan.”

Uuden liiketoiminnan kokeilua monessa eri muodossa

Hankkeeseen kuului yhteisiä kokouksia, joissa hankeosapuolet pääsivät keskustelemaan ja ideoimaan yhdessä, miten jokaisen työpakettien tavoitteisiin päästään. Kokouksissa käytiin läpi hankeosapuolten, kaupungin ja tutkimuksen roolia sekä arvioitiin, oliko työpaketissa mahdollisuuksia tehdä varsinaista pilottia vai keskittyä konseptin hiomiseen. Useita alatavoitteita sisältävä hankekokonaisuus kattoi yli 60 fasilitoitua kokousta, seminaaria ja työpajaa haasteiden ratkaisemiseksi yhdessä.

Hankkeessa päästiin kokeilemaan uutta liiketoimintaa ja kehittämään Aviapoliksen aluetta toimijoiden yhteistyön ansiosta. Yksi työpaketeista keskittyi kehittämään uusia asukkaiden ja työntekijöiden liikkumisen palveluita henkilöautojen vähentämiseksi muun muassa digitaalisen pysäköinnin ja joustavan omistamisen avulla. Esimerkiksi Veho ja Virta järjestivät yhteiskäytössä olevien sähköautojen pilotin Vantaan Energian työntekijöille.

Toisen työpaketin tavoitteena oli kehittää droonilogistiikkaa. Matkahuolto testasi pakettien kuljettamista kuluttajille drooneilla Keskon ja Robot Expertsin kanssa.

”Erinomaisella yhteistyöllä toteutettu pilotti mahdollisti asiakaskokemuksen ja kiinnostuksen mittaamisen drooneja kohtaan, mikä oli Matkahuollon ensisijaisena tavoitteena pilotille”, Matkahuollon yhteyspäällikkö Tuomo Tunturi kertoo.

Maaliskuussa järjestetyt pilotin droonikuljetukset herättivät valtavasti kiinnostusta niin kuluttajien kuin ilmailuammattilaistenkin keskuudessa.

Kolmannessa työpaketissa selvitettiin ratkaisuja sähköisen raskaan kaluston logistiikalle esimerkiksi testaamalla jäljittämisteknologiaa ja kehittämällä sähköinen toimijariippumaton jakelukeskus. Yhden työpaketin tavoitteena oli taas liikenteen dataan hyödyntäminen tehokkaammin uusien palveluiden toteuttamiseksi.

”Hankekoordinointi on mahdollistanut yhdistävänä ja toimivana linkkinä hankeosapuolien välillä asioiden viemisen eteenpäin.”

Sujuva yhteistyö avainasemassa

Palautteen perusteella osapuolet ovat olleet tyytyväisiä Aviapolis Liikennelabra -hankkeeseen ja siinä tehtyihin pilotteihin. Erityisesti kehuja sai yhteistyön sujuminen. Hankkeeseen liittyvän koordinointikyselyn mukaan yhteistyö on ollut avointa ja ennakkoluulotonta, ja yhteistyön sujuvuus on heijastunut myös päätöksentekoon.

”Hankekoordinointi on mahdollistanut yhdistävänä ja toimivana linkkinä hankeosapuolien välillä asioiden viemisen eteenpäin. Ilman Aviapoliksen hanketta ei oltaisi nyt tässä pisteessä. Hankkeessa on ollut hyvä saada ulkopuolista näkemystä Stevecon omien pohdintojen rinnalle”, Stevecon logistiikkapäällikkö Ville Huovila kertoo.

Aviapolis Liikennelabra -hanketta on tarkoitus jatkaa myös ensimmäisen vaiheen jälkeen. Vantaan kaupungin tavoitteena on kolmen vuoden hankekokonaisuus. Myös hankeosapuolet ovat toivoneet, että nyt alkanut yhteistyö jatkuisi. Rakennettuja verkostoja ja saavutettuja avauksia tulisi hyödyntää jatkossakin.

Tuloksista julkaistaan loppuraportti kesäkuussa.

 

Aviapolis Liikennelabra -hankkeessa kehitetään ennennäkemättömiä tulevaisuuden liikenteen palveluita. Sen osahankkeissa etsitään hiljaisia, turvallisia, vähäpäästöisiä ja kustannustehokkaita liikkumisen ja kaupunkilogistiikan ratkaisuja, jotka ovat laajennettavissa myös muualle Suomeen ja kansainvälisestikin. Hankeen päätoteuttaja on Vantaan kaupunki, se on osa Trafin koordinoimaa Liikennelabra-kokonaisuutta ja samalla myös Smart & Clean säätiön muutosprojekti. Hankkeessa ovat mukana yli 30 kumppania.

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.