Alueellisella ja rajat ylittävällä yhteistyöllä on pitkät perinteet pohjoisen Suomen alueilla. Kestävä kehitys, koronapandemia ja maailmanpoliittinen tilanne huomioiden tiivis alueellinen yhteistyö Suomen, Ruotsin ja Norjan välillä nousee entistäkin suurempaan arvoon. Kuluneen talven aikana Korkia onkin omalta osaltaan pyrkinyt edistämään yhteistyötä Pohjois-Ruotsin ja -Norjan kanssa useamman hankkeen voimin.

Barentsin alueen investointien sekä elinkeinojen näkymien kartoitus Lapin kauppakamarille

Korkia toteutti Lapin kauppakamarin toimeksiannosta investointiselvityksen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa Barentsin alueen toimijoiden tulevaisuuden näkymiä. Selvityksen lopputuloksena voitiin osoittaa pohjoisten alueiden potentiaali sekä konkreettisia yhteistyön aihioita.

Korkian konsultit, yhdessä Lapin kauppakamarin asiantuntijoiden kanssa, kävivät läpi Barentsin alueen maiden investointisuunnitelmia, jotka heijastelevat alueiden nykyisiä ja erityisesti tulevia strategisia painopistealueita. Harmillisesti tiedot investoinneista ovat kuitenkin usein hajallaan eri tahojen arkistoissa tai työpöydillä, jolloin laajemman kokonaiskuvan hahmottaminen on haastavaa. Siispä Korkian konsultit käärivät hihansa ja ryhtyivät töihin kaiken tämän tiedon yhteen kokoamiseksi. Vastaavan selvityksen toteuttamisesta oli kulunut jo pari vuotta, joten datan päivittäminen oli paikallaan. Tiedonhaun ja lukuisten eri toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen myötä alkoi kokonaiskuva vähitellen piirtyä maakunta kerrallaan. Lopullinen raportti esiteltiin Lapin kauppakamarin järjestämässä webinaarissa, joka keräsi langoille parhaimmillaan lähes 130 hengen yleisön.

Selvityksessä tunnistettiin satoja miljoonaluokan investointeja, joiden kokonaissumma nousi jopa 178 miljardiin euroon. Pohjois-Suomen kärkiteemoina painottuvat biotalous, kaivos- ja metalliteollisuus, ydin- ja tuulivoima sekä matkailu. Vastaavasti Pohjois-Ruotsissa ja -Norjassa teollisuus sekä energian tuotannon murros korostuvat investoinneissa pienin paikallisin painotuseroin.

Suomen, Ruotsin ja Norjan välinen yhteistyö nousee tulevaisuudessa avainasemaan, sillä investoinnit ovat mittavia alueen asukasmääriin nähden ja niiden laaja toteutuminen vaatii keskinäistä sovittelua, kunkin alueen erityisosaamisen hyödyntämistä sekä synergiaetujen lunastamista. Selvityksen johtopäätöksenä Lapin kauppakamari on esimerkiksi esittänyt aloitteen yhteisestä teollisesta strategiasta pohjoismaiden välille.

”Selvitys tarjoaa arvokasta tietoa laajalle skaalalle toimijoita murteesta riippumatta. Toisaalta se auttaa hahmottamaan sirpaloitunutta investointien kokonaisuutta mahdollistaen tietoon pohjautuvat strategiset linjanvedot. Lisäksi hankkeen aikana luotu investointilista itsessään toimii oivana materiaalina niin paikallisille kuin alueen ulkopuolisillekin toimijoille tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja kytkeytyä osaksi investointisuunnitelmia”, kommentoi Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala hankkeen vaikutuksia.

Barents Region Transport and Logistics (BRTL) – toimintasuunnitelman laatiminen Kainuun liitolle

Kolarctic CBC (Cross-Border Cooperation) -ohjelman rahoittama Barents Region Transport and Logistics (BRTL) -hankekokonaisuus on ollut käynnissä loppuvuodesta 2018 lähtien. Korkia on osallistunut yhteistyössä WSP:n kanssa yhteensä kolmeen BRTL-hankkeeseen vuosien 2020–2022 aikana. Viimeisenä hankkeena WSP ja Korkia koostivat hankekokonaisuuden aikana tehdyistä projekteista ja raporteista sidosryhmätyöskentelyllä toimintasuunnitelman, jossa konkretisoitiin askelmerkit tavoitteisiin pääsemiseksi.

Kantaviksi teemoiksi Barentsin alueen liikenteen ja logistiikan tulevaisuuden työhön rajattiin teollisiin ekosysteemeihin keskittyminen, liikennekäytävien kehittäminen sekä alustat tiedon jakamiselle. Kuten Barentsin alueen investointiselvityksessä todettiin, on alueelle tulossa miljoonaluokan investointeja erityisesti kestävään kasvuun liittyen. Uudet investoinnit luovat myös materiaalivirtoja sekä Barentsin alueelle, että alueen ulkopuolelle. Lisäksi teollisuuden ekosysteemeihin keskittyminen sisältää ratkaisevan kysymyksen työvoiman liikkuvuudesta, kun kehitys- ja investointisuunnitelmat luovat kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja pohjoisille alueille. Saavutettavuus on tärkeä aihe Barentsin alueella sekä henkilö- että tavaraliikennejärjestelmissä, tietoliikenneverkot mukaan lukien.

Rajat ylittävien liikennekäytävien kehittäminen kaikissa liikennemuodoissa on keskeinen aihe Barentsin alueen teollisen kehityksen ja elinvoimaisuuden kannalta. Liikennemuotosiirtymän mahdollisuudet ja multimodaaliset kuljetusketjut ovat tärkeitä rajat ylittävässä yhteistyössä tutkittavia teemoja Barentsin alueella. Lisäksi rajat ylittävä yhteistyö uusien käyttövoimien lataus- ja tankkausverkoston kehittämisessä on tärkeää esimerkiksi työvoiman liikkuvuuden kannalta.

Tiedon jakaminen on alueellisen yhteistyön perusta. Kaikki Action Plan -hankkeen teemat nojaavat vahvasti yhteistyöhön, kuten myös Barentsin alueen investointiselvityksessä todettiin. Alueellisen yhteistyön tarve korostuu entisestään, kun Barentsin alueen vihreä siirtymä etenee.

Lisätietoja hankkeesta ja valmistuneet raportit ovat saatavilla Kainuun Liiton nettisivuilla: https://kainuunliitto.fi/yhteistyo/hankkeet/barents-region-transport-and-logistics-brtl/

 

Projektin päättymisen jälkeen Venäjä on suljettu pois Barentsin neuvoston toiminnasta.

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.