Korkia kehitti yhdessä paikallisen kumppanimme B+I Strategyn kanssa uuden viranomaisten liikkumistarpeita palvelevan liikennemallin Baskimaan hallinnolle. Liikennemalli auttaa Baskimaan hallintoa siirtymään hallitusti alhaisen käyttöasteen polttomoottoriautoista tehokkaassa käytössä oleviin vähäpäästöisiin jaettuihin ajoneuvoihin. Lisäksi malli avaa mahdollisuuden jakaa ajoneuvoja kaupunkilaisten kanssa vähentäen samalla asukkaiden tarvetta oman auton omistamiseen.

Julkinen sektori omistaa merkittävän määrän ajoneuvoja, joista suurin osa on yleensä vanhoja, saastuttavia ja paljon polttoainetta kuluttavia malleja. Autot ovat myös vähäisessä käytössä, aiheuttavat merkittäviä kustannuksia ja vievät arvokasta tilaa kaupunkien rajoitetuilla pysäköintipaikoilla.

Isoissa kaupungeissa, joissa liikenteen ongelmat näkyvät kaikkialla, julkisella sektorilla on erityinen tarve osallistua kaupunki-ilman puhdistamisen talkoisiin. Ratkaisuksi käyvät uudet vähäpäästöiset ajoneuvot, mutta olisiko samalla mahdollista vähentää työntekijöiden liikkumisen kustannuksia ja kalliiden pysäköintipaikkojen tarvetta sekä tarjota kaupunkilaisille uusia liikkumisen palveluita?

Baskimaan hallinto näki mahdollisuuden yhdistää uudenlaisia digitaalisia jakamistalouden palveluita ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja yrittäessään ratkaista vanhentuvan ajoneuvokannan mukanaan tuomia ongelmia.

Tavoitteena oli kehittää uudenlainen hallinnon työntekijöitä palveleva liikennemalli, joka auttaisi siirtymään alhaisen käyttöasteen vanhoista, paljon kuluttavista, saastuttavista, pääomaa sitovista, kiinteän kustannuksen ja hajautetun hallintamallin ajoneuvoista tulevaisuuden ratkaisujen pariin. Uuden mallin haluttiin yhdistävän mahdollisuuksien mukaan alhaiset päästöt, tehokas ajoneuvojen käyttö, muuttuvat kustannukset, käyttöpohjaiset maksut, keskitetty tehokas hallinto, liikennedatan tehokas hallinta ja hyödyntäminen sekä taloudellisen toimeliaisuuden lisääminen.

Baskimaan hallinnon asettaman tavoitteen seurauksena Korkia aloitti yhteistyön paikallisen ja arvostetun strategiakonsultin B+I Strategyn kanssa. Korkia toi yhteiseen hankkeeseen liikennealan osaamista ja uusien liikenteen palveluiden liiketoimintamallien parhaita käytäntöjä, jotka kumpuavat Korkian aiemmista liikennehankkeista (MaaS Global, Liikennelabra, Älykäs sähköinen liikenne-hanke, Virta Global yms.). Paikallinen asiantuntija taas vastasi mallin sovittamisesta paikalliseen kontekstiin sopivaksi.

”Suomessa ei monesti ymmärretä uudenlaisten liikenteen palveluiden ja teknologioiden arvoa, sillä liikenteen aiheuttamat ongelmat ovat Suomessa vielä pieniä kansainvälisestä näkökulmasta arvioituna.”

Aiemmin haluttujen tavoitteiden mukaisen ratkaisun toteuttaminen olisi ollut mahdotonta, sillä esimerkiksi henkilöautojen tehokkaaseen yhteiskäyttöön vaadittavia digitaalisia palveluita ei ollut sopivilta osin saatavilla. Teknologian kehityksen ja digitaalisten palveluiden yleistymisen myötä Baskimaan energiavirasto halusi ennakkoluulottomasti tarkastella uudenlaisia lähestymistapoja perinteisten ongelmien ratkaisemiseen. Sen sijaan, että yhden polttomoottoriauton tilalle olisi hankittu yksi uusi polttomoottoriauto, haluttiin luoda toimintamalli, joka mahdollistaa esimerkiksi 3 polttomoottorimallin korvaamisen yhdellä jaetulla sähköautolla.

”Suomessa ei monesti ymmärretä uudenlaisten liikenteen palveluiden ja teknologioiden arvoa, sillä liikenteen aiheuttamat ongelmat ovat Suomessa vielä pieniä kansainvälisestä näkökulmasta arvioituna. Kasvavissa kaupungeissa pieniltäkin tuntuvilla teoilla on todellista merkitystä asukkaiden elämänlaadun kannalta. Viranomaiset voivat näyttää esimerkkiä omalla toiminnallaan liikenteen ongelmien ratkaisemisessa tehostamalla omien ajoneuvojensa käyttöä Baskimaan tapaan”, toteaa Korkian liikenteen palveluistumisen konsultti Eemil Rauma.

Hankkeen tuloksena syntyi konkreettinen yhteiskäyttöön soveltuvien ajoneuvojen toimintamalli, jonka avulla Baskimaan energiavirasto vähentää kalustonsa aiheuttamia kustannuksia, päästöjä ja luo pohjaa tehokkaammalle liikennejärjestelmälle. Samalla kartoitettiin Baskimaan mahdollisuuksia Mobility-as-a-service (MaaS)- ekosysteemin laajemmalle hyödyntämiselle.

Toivottavasti kuulemme lähitulevaisuudessa mielenkiintoisia avauksia Baskimaan liikennejärjestelmän kehittämisen saralla!

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.