Vastuullisuuden merkitys organisaatioille korostuu vuosi vuodelta yhä enemmän, sillä ympäröivät yhteiskunnalliset haasteet jatkavat kehitystään. Odotusten kasvaessa on kuitenkin tärkeä muistaa, ettei yhden organisaation kannata yrittää ratkaista kaikkia ongelmia. Organisaatioiden tulisi määrittää, mitä ongelmia ne oikeasti haluavat olla ratkomassa ja keskittyä niihin. On valittava taistelunsa positiivisten vaikutusten maksimoimiseksi. Juuri tällä tavalla halusi toimia Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas.

Hoas rakennuttaa, vuokraa, ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla tutkintoaan suorittaville opiskelijoille, ja tuottaa pitkäaikaisia sekä käyttäjäkeskeisiä ratkaisuja niin nykyisten kuin tulevien sukupolvien tarpeisiin. Toteutimme säätiön toimeksiannosta vastuullisuuden olennaisuusanalyysin, jonka tavoitteena oli tunnistaa ne vastuullisuuden osa-alueet, joihin reagoiminen olisi kriittisintä huomioiden sekä vaikutukset yhteiskuntaan että merkitykset sidosryhmille.

Tämä tehtiin kartoittamalla mm. keskeisiä toimintaan vaikuttavia vastuullisuuden trendejä, sidosryhmien vastuullisuusodotuksia sekä voimakkaasti kehittyvän regulaatioympäristön vaikutuksia asuntotuotannon arvoketjuun tulevaisuudessa. Lisäksi työssä arvioitiin Hoasin oman toiminnan negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan, kuten toiminnan ympäristövaikutuksia ja asumispalveluiden merkitystä opiskelijoiden hyvinvointiin.

Korkialla olennaisuusanalyysiin sisältyy sidosryhmien odotusten kartoituksen lisäksi regulaatio- ja toimintaympäristön muutoksista nousevien riskien ja mahdollisuuksien kartoitus. Siksi työkalun avulla on mahdollista tunnistaa sellaisiakin riskejä ja mahdollisuuksia, jotka voisivat muuten jäädä organisaatioissa tunnistamatta. Monissa organisaatioissa liikkeenjohtoa ei ole erikseen koulutettu tunnistamaan johdonmukaisesti ESG-riskejä, jolloin keskeisiä riskitekijöitä voi jäädä huomaamatta ja ne voivat päästä myöhemmin yllättämään pahasti.

Analyysin pohjalta tunnistettiin keskeisiä operatiivisia sekä strategisia kehitysalueita, kuten esimerkiksi, että nuorten opastamisella ja ohjaamisella mahdollisimman ympäristöystävälliseen asumiseen on kauaskantoiset ja laajat positiiviset vaikutukset. Panostamalla tähän Hoas voi kasvattaa merkittävästi oman toimintansa positiivista kädenjälkeä sekä kehittää samalla asumispalveluitaan. Analyysin avulla saatiin myös nostettua esille keskeisiä riskitekijöitä, joihin varautuminen todettiin välttämättömäksi. Tunnistetut riskit, asumispalveluiden kehittämisideat ja konkreettiset toimenpidesuositukset koostettiin yhteen toimenpidesuunnitelmaksi, jota noudattamalla Hoasilla on kaikki eväät toimia opiskelija-asumisen vastuullisuuden edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä. Vastuullisuutta kehittämällä myös asiakastyytyväisyys ja brändi tulevat kehittymään positiivisesti.

”Vastuullisuus on Hoasille tärkeä asia ja sen merkitys korostuu entistä vahvemmin etenkin nuoren asiakaskunnan kautta. Etsimme itsellemme parasta mahdollista yhteistyökumppania vastuullisuuden tiekartan rakentamiseen. Päädyimme Korkiaan, sillä olemme tehneet aiemminkin hyvällä menestyksellä yhteistyötä vuonna 2016. Tälläkin kertaa olimme enemmän kuin tyytyväisiä Korkian loistavasti vedettyyn projektiin ja siitä saamiimme oivaltaviin havaintoihin”, kiittelee Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio.

”Vastuullisuudesta on tulossa yhä strategisempi osa-alue melkeinpä mille tahansa toimijalle. On aina mahtavaa huomata, kuinka vastuullisuutta kehittämällä viedään myös koko toimintaa ja sen laatua eteenpäin. Samalla pystytään tuomaan esille aikaisemmin tunnistamattomia riskejä ja mahdollisuuksia, jotka voisivat jäädä muutoin huomaamatta”, kommentoi Korkian hankkeen projektipäällikkö Eerik Klemetti.

 

Lukuvinkkejä

You might like these articles

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.