Korkia tuki Julius Tallberg-Kiinteistöjä kehittämään prosessejaan, jotta yhtiö voi vastata paremmin muuttuviin markkinoihin. Yhteisessä projektissa tunnistettiin olemassa olevat prosessit ja luotiin kehityssuunnitelma, sekä lähdettiin viemään sitä yhdessä käytäntöön.

Julius Tallberg-Kiinteistöt on kotimainen toimitilojen asiantuntija, joka on keskittynyt joustavien tilaratkaisujen tarjoamiseen liike-, toimisto-, tuotanto- ja varastotilojen markkinoilla. Yritys tunnetaan asiakaslähtöisyydestään sekä luotettavuudestaan. Korkia työskenteli vuonna 2020 Tallbergin kumppanina hankkeessa, jonka tavoitteena oli kehittää yrityksen sisäisiä prosesseja ja työpanosta tukemaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita ja yrityksen strategian toteutumista. Projekti koostui kolmesta vaiheesta: Tallbergin sisäisten prosessien nyky- ja tavoitetilan kuvaamisesta, tunnistettujen kehityskohteiden ratkomisesta sekä uuden toimintamallin implementoinnin tuesta.

Ensimmäisessä vaiheessa kesällä 2020 yhdessä Tallbergin tiimin kanssa luotiin kuva pääprosesseista – yrityksen arvoketjusta sekä end-to-end-prosesseista alaprosesseineen. Tämän prosessin aikana nousi esiin paljon ideoita toiminnan kehittämiseksi, jotka koottiin yhteen kehityssuunnitelmaksi seuraavaa vaihetta varten.

Kun nykytila oli selvillä, Korkian fasilitoimana syksyn aikana prosesseja kehitettiin, tuotiin uusia työkaluja Tallbergin käyttöön sekä vahvistettiin tiimin fokusta yhteistä suuntaa kohti. Kolmannessa vaiheessa yhteisten sprinttien avulla Korkia tuki ja sparrasi Tallbergin tiimiä uusien työkalujen ja käytänteiden vakiinnuttamisessa osaksi arkea.

Korkia hyödynsi projektissa sekä prosesseihin että liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää osaamistaan, mutta myös asiantuntemustaan kiinteistöjen ja rakentamisen parissa. Tiivistahtinen projekti sai asiakkaalta kiitosta sekä lopputulosten että tiimin osalta.

”Projektissa toimi erityisen hyvin jäntevä projektinjohto, joka huolehti tiiviissä aikataulussa pysymisestä ja piti tekemisen intensiteetin korkealla. Tätä ehdottomasti tarvitaan. Usein tehdään asioita, jotka eivät ’vapaaehtoisesti’ toteudu. Lisäksi asiantuntijoiden ammattitaito oli erinomaisella tasolla”, kiitteli Tallbergin toimitusjohtaja Timo Valtonen.

”Korkia on yksi parhaista liikkeenjohdon konsulteista, joita olen urallani kohdannut.”

”Tämä projekti oli erinomainen esimerkki siitä, miten organisaatio voi omia toimintatapojaan kehittämällä luoda paremmat edellytykset strategiallensa ja kasvulle toimintaympäristön muuttuessa. Yhdessä jouhevasti toimiva tiimi ja tapa toimia on edellytys tulevaisuuden onnistumisille”, Korkian konsultointiliiketoiminnasta vastaava Iida Vakkuri kommentoi.

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.