Vaikka henkilöliikenteen päästöt vähenevät jo markkinaehtoisesti, on raskaan liikenteen vihreä siirtymä vielä vaiheessa. Aluekehittämisen toimijoilla, kuten maakuntaliitoilla ja kaupunkiseutuja kehittävillä tahoilla, on tärkeä rooli siirtymän edistämisessä. Nämä tahot voivat tukea alueidensa kehitystä merkittävästi nostamalla raskaan liikenteen ja logistiikan strategiansa keskiöön sekä ottamalla aktiivisen roolin käyttövoimamurroksen ajamisessa.

Tällä tavoin haluaa toimia myös Lahden Seudun Kehitys (LADEC)*, jonka missiona on kehittää̈ Lahden kaupunkiseudun elinkeinoelämän edellytyksiä̈, kilpailukykyä̈ ja vetovoimaisuutta. Korkia Consulting ja Rejlers toteuttivat yhdessä LADECille hankkeen, jossa tarkasteltiin raskasta liikennettä sekä jakeluliikennettä palvelevan vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfraverkkoa Päijät-Hämeen alueella. Työssä keskityttiin erityisesti suurteholatauksen mahdollisuuksiin ja sen tavoitteena oli antaa tietoa aluesuunnittelun ja -päätöksenteon tueksi.

Päijät-Hämeen seudun infrastruktuurin nykytilan, liikennemäärien sekä ajoneuvomäärien kehityksen kartoittamiseksi toteutettiin laaja paikkatietoanalyysi. Tätä täydennettiin niin julkisten toimijoiden kuin yritysten, kuten sähköverkkoyhtiöiden, haastatteluilla. Näkemyksiä maanteillä kulkevan tavaraliikenteen vihreästä siirtymästä selvitettiin paitsi haastatteluin myös erillisellä kyselyllä. Lopuksi tutkittiin rahoitusmahdollisuuksia suurteholatausinfrastruktuurin kehittämiseksi.

Hankkeen myötä LADEC sai kattavan kuvan raskaan liikenteen käyttövoimien murrosta ajavista ja jarruttavista voimista Päijät-Hämeessä. Raskaalle liikenteelle soveltuvan jakeluinfrastruktuurin sekä suurteholatauksen kehittämiselle tunnistettiin mahdollisuuksia, joita asiakas voi lähteä edistämään yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti.

LADECin kaltaisilla aluekehittämisen toimijoilla on keskeinen rooli raskaan liikenteen ja logistiikan vihreän siirtymän vauhdittamisessa. Kannustamme muitakin pohtimaan aluekehitystään raskaan liikenteen vihreän siirtymän tarjoamien mahdollisuuksien näkökulmasta. Liikkeelle voi lähteä seuraavasti:

  1. Luo projektisuunnitelmat latausmahdollisuuksien edistämiseksi. Ensisijainen tehtävä on lataukseen soveltuvien potentiaalisten sijaintien sekä mahdollisten edistävien toimijoiden tunnistaminen. Näiden pohjalta on luotava konkreettinen etenemissuunnitelma, joka luo pohjan mm. rahoitusmahdollisuuksille.
  2. Vahvista verkostoa tuomalla infrastruktuurin kehittämisen kannalta tärkeät toimijat yhteen. Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä ja siihen tarvitaan mm. sähköverkkoyhtiöitä, kuljetus- ja logistiikkayrityksiä, kaavoittajia sekä palveluntarjoajia.
  3. Kasvata mahdollisuuksia lisätä sähköistä kalustoa liikenteeseen. Lisääntyvät pilotit ajavat eteenpäin myös infrastruktuurin kehitystä. Muodosta yhteys tärkeisiin kuljetusten tilaajiin ja tarjoajiin keskittyen kaupunkijakelua tarvitseviin ja tarjoaviin yrityksiin. Vakuuta heidät oman alueen soveltuvuudesta ja houkuttelevuudesta pilotoinnille.

 

*) Lahden Seudun Kehitys eli LADEC Oy:n missiona on kehittää Lahden kaupunkiseudun (Lahti, Asikkala, Hartola, Hollola, Iitti, Padasjoki, Orimattila) elinkeinoelämän edellytyksiä, kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta, ja tätä kautta edistää uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. LADEC vastaa aloittavien, toimivien ja sijoittuvien yritysten palvelusta sekä seudun markkinoinnista yritysympäristönä. Osallisena työssä oli tiiviisti myös Ladecin koordinoima Lahden seudun sähköisen liikenteen klusteri, Lahti GEM, joka on yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten sekä kaupunkien yhteistyöalusta liikenteen vihreän sähköistymisen teknologioiden ja ratkaisujen kehittämisessä sekä kaupallistamisessa.

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.