Korkia toteutti Lapin liiton toimeksiannosta hankkeen, jossa tarkastelimme Itä- ja Pohjois-Suomen elintarvikealan arvoketjua sekä alan kasvupotentiaalia alueella. Hankkeen tavoitteena oli tunnistaa arvoketjun keskeisimpiä pullonkauloja ja kasvuaihioita sekä työstää näitä haasteiden ratkaisemiseksi ja kasvupolkujen löytämiseksi.

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemästä maakuntaliitosta koostuva ELMO-yhteistyöryhmä toteutti vuosien 2019-2021 välillä maakuntien yhteisen koordinaatiohankkeen, jonka tavoitteena oli jalkauttaa älykkään erikoistumisen strategiaa Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa sekä edistää maakuntien välistä yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomen alueella. Koordinaatioyhteistyössä tavoitteena oli tunnistaa maakuntien kärkiosaamista sekä yhteistyöstä kumpuavaa kasvupotentiaalia eri arvoketjuissa, joista yhtenä kokonaisuutena pureuduttiin elintarvikealan arvoketjuun.

Osana ELMO-koordinaatioyhteistyöhanketta Korkia toi alueen toimijat yhteen kehittämään elintarvikekenttää kohti toimintaympäristöä, jossa jokaisella olisi avaimet kestävään kasvuun. Hankkeen lopputuloksena syntyi elintarvikealan arvoketjun kuvaus, jossa keskityttiin erityisesti alan kasvumahdollisuuksiin sekä toimenpiteisiin mahdollisuuksien realisoimiseksi.

Itä- ja Pohjois-Suomen elintarvikeala on täynnä potentiaalia sekä uniikkia osaamista

Itä- ja Pohjois-Suomen elintarvikeala on perinteisesti ollut laajalle levittäytynyttä, hajautunutta toimintaa, jossa alkutuotannolla ja maatalouden osaamisella on vahva rooli. Alueen vahvuutena nähdäänkin erityisesti elintarvikealan arvoketjun alkupää, jossa raaka-aineet ja luonnonvarat sekä luomutuotanto ovat keskeisessä roolissa. Itä- ja Pohjois-Suomen alue tarjoaa myös sijaintinsa puolesta ainutlaatuisia mahdollisuuksia, joihin lukeutuvat erityisesti logistiikka, saavutettavuus sekä matkailu. Lisäksi asemaa vahvistavat tiiviit suhteet pohjoisen naapurimaihin.

Yritysten yhteen tuomiseksi sekä olemassa olevan toiminnan vahvistamiseksi Itä- ja Pohjois-Suomessa on jo tänä päivänä olemassa useita maakunnallisia verkostoja ja klustereita, jotka keskittyvät alueen elintarvikealan tukemiseen ja edistämiseen niin yhteistyömahdollisuuksien kuin erilaisten palveluiden kautta.

Lähde: Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO II-koordinaatiohanke

 

Vahvuuksien voimalla kasvupolulle ja kohti konkreettisia tuloksia

Selvitimme, miten tunnistetut vahvuudet saataisiin johdettua kasvupolulle. Konkreettisia kasvun aihioita hankkeessa tunnistettiin neljässä teemassa, jotka luovat elintarvikealan ekosysteemialustan Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle:

  • Puhtaiden raaka-aineiden ja luomutuotannon kansallinen sekä kansainvälinen vientipotentiaali arvotuotteina
  • Paikallisten yritysten klusteroituminen ja yhteistoiminta arvoketjun alkupään vahvistamiseksi
  • Kestävän kala-, maito ja lihajalostuksen kautta tie kasvuun
  • Kannattavuuden mallintaminen arvoketjussa

Näiden teemojen pohjalta tunnistimme keskeisimpinä käytännön toimenpiteinä muun muassa yhtenäisen viestinnän ja verkostoitumistapahtumien järjestämisen. Lisäksi keskeistä olisi kehittää uusi digitaalinen alusta ja jakelukanava, jonka avulla saataisiin entistä suorempi reitti tuottajalta kuluttajalle. Jalostusarvon nostattamiseksi puntaroitiin myös konttiratkaisuja, joiden avulla alueelle saataisiin pienen mittakaavan jalostuslaitoksia. Konttiratkaisuiden avulla alueelle saataisiin lisättyä tuotepilotointia ja ne toimisivat lähtölaukauksena laajemmalle jalostuskokonaisuudelle.

 

”Arvoketjun kuvaus tekee näkyväksi mitä kärkiosaamista ja olemassa olevia verkostorakenteita meillä on elintarvikealalla IP-alueella. Selvitystyön myötä tunnistetut kasvun aihiot toimivat keskustelun avauksina maakuntien välillä. Lähdemme seuraavaksi pohtimaan työ pohjalta, kuinka uutta yhteistyötä voidaan rakentaa käytännössä. Toivomme, että elintarvikealan kehittäjät tutustuvat selvitystyön myötä muihin maakuntiin ja kannustamme toimijoita miettimään kuinka he voisivat viedä työn tuloksia eteenpäin,” kertoo ELMO-koordinaatiohankkeen projektipäällikkö Paula Heikkilä.

Hyödyntämällä alueen erityisiä vahvuuksia sekä panostamalla keskeisimpiin toimenpiteisiin elintarvikealalla on käsissään rakennuspalikat, joiden avulla ala saadaan kasvuun.

Hankkeen tuloksia pääset lukemaan täältä.

 

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.