EU on nostanut ilmastonmuutoksen ja ympäristöhaasteiden ratkaisemisen koko talousalueen tärkeimmäksi prioriteetiksi seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi, alueen taloudellisen kasvun kiihdyttämisen ohessa. Tavoitteet pyritään saavuttamaan laajalla vihreän kehityksen ohjelmalla (engl. European Green Deal).

EU Green Deal on toisen maailmansodan jälkeen suurin talouden elvytyspaketti, jonka tavoitteena on edesauttaa Euroopan siirtymistä vihreäksi talousalueeksi. Sen puitteissa kehitetään toimialojen kehitystä ohjaavia strategioita, tehdään muutoksia regulaatioympäristöön sekä investoidaan hankkeisiin, jotka toteuttavat tätä eurooppalaisten yhteistä päämäärää. Green Deal ei kuitenkaan ole pelkkä ilmasto-ohjelma vaan se huomioi vihreän kehityksen kokonaisvaltaisemmin, sisältäen muun muassa biodiversiteettistrategian.

Lapin liiton toimeksiannosta toteutettu Lapin Green Deal -tiekarttatyön tavoitteena oli vastata tähän EU:n ajamaan muutokseen ennakoivasti, ja sen ytimessä oli luoda eri toimialoja ja sektoreita yhdistävä tiekartta Lapin vihreän kehityksen mahdollistamiseksi. Korkian luotsaamassa hankkeessa asetettiin tavoitteita, tunnistettiin tarvittavia toimenpiteitä, ja käynnistettiin prosessi vihreän siirtymän mahdollistamiseksi laajasti eri sidosryhmiä osallistaen.

”Tämä tiekarttatyö toimii lähtölaukauksena pitkälle ja merkittävälle vihreän siirtymän ponnistukselle Lapin alueella. Korkian fasilitoimana tunnistimme keskeisiä kokonaisuuksia, joita meidän tulee edistää työn jatkamiseksi tästä eteenpäin. Korkian tiimin kanssa oli helppoa ja selkeää työskennellä koko projektin ajan”, Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi kommentoi yhteistyötä.

”Vihreä kehitys ja siirtymä edellyttävät ennen kaikkea yhteistyötä eri toimialojen ja sektoreiden välillä – kaikkien tulee sitoutua yhteiseen tavoitteeseen muutoksen aikaansaamiseksi.”

Tavoitteiden ja konkreettisten toimenpiteiden lisäksi prosessin lopputulemana syntyivät peruspilarit Lapin Green Dealin edistämiseksi. Ennen kaikkea ilmastotyön ja vihreän siirtymän edellyttämän työn tunnistettiin vaativan yhteistyötä yli perinteisten toimija- ja sektorirajojen. Vihreä siirtymä Lapissa tehdään koko alueen toimijoiden yhteistyönä – kaikkien tulee sitoutua työhön muutoksen aikaansaamiseksi. Tämän lisäksi eri toimijoiden ristikkäisvaikutusten tunnistaminen ja aktiivisen vuoropuhelun edistäminen eri sektorien välillä tulee varmistaa. Myös ennakkoluulottomuus sekä tietoon pohjautuvat, kunnianhimoiset päätökset nostettiin keskiöön osana prosessia.

Korkian tiimi sai erityisesti kiitosta keskeisten jatkotoimenpiteiden tunnistamisesta tulevan työn pohjaksi. Projektin keskeisiä anteja oli EU Green Dealin ja siihen liittyvien tavoitteiden ympärille syntynyt keskustelu eri toimijoiden roolit tunnistaen. Lapissa otetaan vihreä kehitys ja siirtymä tosissaan, ja asia on laajasti tärkeäksi tunnistettu.

 

 

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.