Suomalainen kasvuyritys MaaS Global on maailman ensimmäinen Mobility as a Service (MaaS) eli liikkuminen palveluna -yritys. Sen Whim-liikkumissovellus yhdistää kuukausimaksulla julkisen liikenteen, kaupunkipyörät, taksit, yhteiskäyttöautot ja auton vuokrauksen. Yhtiö otti ensiaskeleensa Korkian siipien suojissa.

Liikkumisen vallankumous – yli 1 000 miljardin markkina

Vuonna 2015 perustettu Maas Global on käynnistänyt todellisen kansainvälisen liikkumisen vallankumouksen. Ydinajatuksena on, että kuluttajien ei tarvitsisi omistaa kulkuvälineitä, vaan he käyttäisivät palveluita oman tarpeensa mukaisesti. Eri liikenteen palvelut on yhdistetty saumattomaksi kokonaisuudeksi virtuaali- ja reaalimaailmassa. Liikkumista palveluna voidaan ajatella liikkumisen all-in-one paketteina, johon käyttäjä voi sisällyttää kaiken sen, minkä kokee itselleen tarpeellisena.

Kuluttajat käyttävät isoja summia omistusautoihin, joiden käyttöaste on erittäin matala, vain noin 4 prosenttia. Vähäisestä käytöstään huolimatta suuri osa kuluttajien pääomasta sitoutuu autoihin ja ne ovat merkittävä kuluerä kotitalouksille. Samalla autot tukkivat kaupunkeja ja aiheuttavat yli kymmenyksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Liikkuminen palveluna nähdäänkin tärkeänä osana kestävää kehitystä, ja moderneille auton omistamisen vaihtoehdoille on suuri kansainvälinen kysyntä. ABI Researchin arvion mukaan liikkuminen palveluna -markkinoiden arvo on vuonna 2030 jopa yli 1 000 miljardia dollaria (USD).

Ideasta kohti konkretiaa – viranomaisten luoma mahdollistava ympäristö edellytyksenä

Korkian (silloisen Eeran) Martti Malmivirran ja MaaS Globalin Sampo Hietasen välinen yhteistyö ulottuu ajalle ennen varsinaisen MaaS-konseptin syntyä. Jo silloin osana muuta yhteistyötä molemmat kuitenkin ymmärsivät datan merkityksen liikenteen integroimisessa ja ohjaamisessa. Keskusteluissa nousi esiin ajatus, että tiedon ympärille tulee syntymään enemmän arvoa kuin fyysisten materiaalien ympärille – ihmisten liikkumisessa tieto on uusi öljy. Se, miten tätä arvoa voisi hyödyntää ei kuitenkaan ollut vielä kirkkaana mielessä. Myös esimerkiksi lainsäädäntö ja toimintaympäristö vaativat vielä useita vuosia ja monia muutoksia mahdollistaakseen uudenlaiset liikkumisen palvelut.

Samoihin aikoihin viranomaiset näkivät Suomessa mahdollisuuden datan ja viestintäteknologioiden hyödyntämiseen liikennejärjestelmän optimoinnissa. Vuonna 2009 Liikenne- ja Viestintäministeriö julkaisi maailman ensimmäisen älykkään liikenteen strategian maailmassa. Seuraavien vuosien aikana niin Liikenne- ja Viestintäministeriö kuin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi uudelleenorganisoitiin tarkastelemaan toimintojaan koko liikennejärjestelmän näkökulmasta, ja kaikkien liikennemuotojen palvelut tarjottiin samalta luukulta.

Suomalaisten viranomaisten tekemät muutokset toiminnassaan, viranomaisten ja julkisten tahojen yhteinen ymmärrys ja kunnianhimo älykkään liikenteen saralla sekä salliva lainsäädäntö mahdollistivat maailman ensimmäisen MaaS-operaattorin syntymisen juuri Suomeen. Suomea pidetäänkin yhtenä liikenteen palveluistumisen mallimaana.

Sampon siirtyessä vuonna 2012 toimitusjohtajaksi ITS Finlandille, joka toimii älykkään liikenteen ja kuljetuksen kehittämisen yhteistyöfoorumina kooten hallinnon, tutkimuksen ja yritysten osapuolet yhteen, myös MaaS-visio lähti nopeasti vauhtiin.

ITS Finlandin rooli yhteistyöfoorumina onkin ollut keskeinen ajava voima MaaSin taustalla. Suomen vahvuutena ovat verkostoyhteistyö ja toimijoiden välinen luottamus. Monessa muussa maassa tämänkaltainen verkostoyhteistyö ei olisi helppoa ja idea voisi helposti jämähtää juristien pöydille.

Liiketoimintasuunnitelma rakentui 24 toimijan verkostohankkeena

Joulukuussa 2014 ITS Finland järjesti avoimen tilaisuuden, jossa pyrittiin päästä MaaSin suhteen puheista konkretiaan. Tilaisuuden ja syksyllä tehdyn työn myötä 24 yritystä päätti lähteä yhteiseen ponnistukseen tavoitteena selvittää liiketoimintaedellytykset MaaSille.

Yritykset laittoivat kukin pienen rahallisen panoksensa yhteistyöhön, ja Korkia palkattiin keväällä 2015 rakentamaan liiketoimintasuunnitelmaa MaaSille. Korkialla on pitkä kokemus verkostohankkeiden vetämisestä ja myös tässä prosessissa nämä opit tulivat käyttöön. Prosessi yhteistyölle oli aikataulultaan tiukka ja vahvasti kontrolloitu. Mukana olevista yrityksistä koostuva ohjausryhmä kokoontui neljästi kolmen kuukauden prosessin aikana ja johtoryhmä kokoontui viikoittain.

Yhteisenä visiona oli luoda personoitu, räätälöity ja tilannekohtainen liikkumisen palvelu kuukausihinnalla. Tiivistetysti rakentaa ”liikenteen Spotify”. Työtä lähdettiin tekemään ketteränä liiketoiminnan kehittämisenä Korkian johdolla. Use case -menettely oli toiminnan ytimessä ja sen avulla selvitettiin vastauksia keskeisiin kysymyksiin, kuten asiakaskokemukseen, palvelutasoon ja teknologiaintegraation.

Liiketoimintasuunnitelman valmistuttua perustettiin toukokuussa 2015 uusi yritys nimeltä MaaS Finland Oy, aluksi Korkian toimesta ja nimiin.

”Ilman Korkiaa ja sen tiukkaa otetta liiketoimintasuunnitelman rakentamisessa MaaS Globalia ei olisi olemassa”, kommentoi MaaS Globalin perustaja ja toimitusjohtaja Sampo Hietanen.

Suunnitelman valmistuttua ja yrityksen perustamisen jälkeen meni kuitenkin vielä puoli vuotta ennen kuin toiminta käynnistyi toden teolla. Tähän tarvittiin Sampon päätös irtisanoutua silloisista tehtävistään ITS Finlandilla ja aloittaa MaaS Finlandin toimitusjohtajana.

Ennen lopullista siirtymistä toimitusjohtajan tehtäviin haluttiin kuitenkin varmistaa alkuvaiheen toiminnan rahoitus: Korkia vastasi kotimaisen ja Sampo ulkomaisen rahoituksen hakemisesta. Ranskalainen liikennejätti Transdev, turkkilainen autoyhtiö Karsan Otomotiv Sanayii, Ticket AS, Veho ja useita muita yhtiöitä sijoittivat 0,7 miljoonaa ja TEKES antoi 1,5 miljoonan euron lainan.

Nopeaa kasvua ja se on vasta alkua

Kesällä 2016 yhtiö vaihtoi nimensä MaaS Globaliksi kommunikoidakseen paremmin kansainvälisen suuntautuneisuutensa. MaaS herättikin kovaa kiinnostusta niin Suomessa kuin kansainvälisesti ja Sampo oli kysytty puhuja estradeille.

Vihdoin syksyllä 2017 yhtiön Whim-sovellus lanseerattiin suuren yleisön käyttöön pääkaupunkiseudulla.

”Yksityisautoilu ei ole enää kauaa mielekästä kaupungeissa: se on hidasta, kallista ja ympäristöä kuormittavaa. Suomessa on maailman paras infrastruktuuri kehittää MaaS-konseptia ja Suomi voi liikkumisen palveluiden kautta lunastaa paikkansa digitalisaation kärkimaana”, Hietanen kommentoi Suomen roolia.

Tämän jälkeen kasvu on ollut kovaa. MaaS Global on kerännyt sijoituskierroksillaan jo yli 25 miljoonaa euroa rahoitusta. Pääomasijoitusten myötä yhtiö on kyennyt laajentumaan kansainvälisesti ja palvelu toimii jo Hollannin Antwerpissä ja Amsterdamissa sekä Iso-Britannian West Midlandsissa.

”Kunnianhimoisena tavoitteena on rakentaa globaali liikenteen roaming, jolla voi matkustaa esimerkiksi Helsingistä Brysseliin yhtä sovellusta käyttämällä”, Hietanen kiteyttää.

 

Kirjoittaja Eemil Rauma on Korkian liikenteen palveluista vastaava Senior Consultant. Hän on myös intohimoinen kotikokki, portviinifanaatikko ja perinteisten toimintamallien haastaja.

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.