Vuonna 2012 Korkia tarttui haasteeseen ja mahdollisuuteen: lähdimme mukaan startupiin, joka tänä päivänä tunnetaan Norsepowerina, roottoripurjeratkaisuja tarjoavana yhtiönä, jonka teknologian avulla voidaan vähentää laivaliikenteen polttoaineenkulutusta sekä päästöjä.

Alkuperäinen keksintö on lähes 90 vuotta vanha, mutta ennen Norsepoweria kukaan ei ollut tarjonnut markkinoille testattua ja kaupallisesti valmista ratkaisua.

Viimeiset kuusi vuotta, ensin yhtenä perustajista ja myöhemmin hallituksen jäsenenä, ovat antaneet minulle paljon jakamisen arvoisia oppeja.

Oppi 1: Valitse parhaat neuvonantajat

Läpi yrityksen elinkaaren tulet tarvitsemaan hyviä teknisiä neuvonantajia, varsinkin jos olet generalisti, jolla on rajallista substanssiosaamista aiheesta. Vaikka terve järki ja liiketoimintaosaaminen ovat kovaa valuuttaa, tulet tarvitsemaan asiantuntijoiden neuvoja nimenomaan teknologiaan liittyvissä kysymyksissä.

Norsepowerin kohdalla käytössämme on ollut erinomaisia neuvonantajia, sekä teknologian osalta että merenkulkualalta.

Oppi 2: Alkuperäinen keksijä on harvoin oikea henkilö johtamaan yritystoimintaa

Norsepowerin tapauksessa oli ilmeistä, etteivät alkuperäisen keksinnön tekijät 1920-luvulta olleet enää käytettävissä yrityksen johtoon. Käytännössä kuitenkin miltei kaikki projektit, joiden parissa olen työskennellyt, ovat osoittaneet saman tosiasian: liiketoiminnan rakentaminen ei ole keksijöiden mukavuusalueella, vaikka he käytettävissä olisivatkin.

Päätös vahvistaa perustajajoukkuetta ulkopuolisella toimitusjohtajalla voi alussa olla vaikeaa pala nieltäväksi. Norsepowerin kohdalla kyseessä oli kannattava panostus ja löysimme oikean henkilön tehtävään. Tuomas Riski on tehnyt erinomaista työtä yrityksen johdossa.

Oppi 3: Teknologian valmiustasolla on väliä

Teknologian valmiustaso (Technology Readiness Level eli TRL) on oleellinen mittari. Alhaisemmilla tasoilla sekä digitaalisten että teollisten keksintöjen on oltava valmiita tekemään muutoksia, muuttamaan suuntaansa ja jopa kumoamaan alkuperäiset olettamukset. Erityisen tärkeää tämä on teollisissa keksinnöissä, joissa askel ideasta tuotantoon on paljon pidempi kuin puhtaasti digitaalisessa ympäristössä.

Teollisuuden startupeille ainoa tapa edetä on nopea eteneminen teknologian valmiustasolta seuraavaan. Kehitysprosessi vie aikaa ja edellyttää kärsivällisyyttä sekä sijoittajilta, hallitukselta että johdolta. Aikaa vievän kehitysprosessin yhdistäminen startupille välttämättömään vahvaan ohjaukseen on teollisen keksinnön kasvattamisen taidon keskeinen tekijä.

Oppi 4: Isoilla asiakkailla on isoja vaatimuksia

Teollinen startup myy usein ratkaisunsa suurille teollisuusyrityksille. Näillä yrityksillä on usein tiukat menettelyt ja standardit, jotka luovat omat haasteensa startupien rajoitetuille resursseille. Standardit voivat sisältää vaatimuksia liittyen muun muassa hankintaprosessiin, valmistukseen, prosessinvalvontaan, laatujärjestelmiin, riskienhallintaan, terveys- ja turvallisuustoimenpiteisiin sekä aineettomien oikeuksien suojaan.

Startupit joutuvat pohtimaan, milloin ja miten valmistautua näihin vaatimuksiin. Liian aikaisessa vaiheessa startupilla ei ole resursseja, ja myöhemmin juna saattaa olla jo mennyt.

Paras neuvo, jonka voin antaa, on valmistautuminen aikaisessa vaiheessa ja asioiden priorisointi.

Oppi 5: Tunne markkinasi

Ennen Norsepowerin perustamista Korkia teki perusteellisen arvion markkinan mahdollisuuksista. Ne arvioitiin suuriksi, mutta olimmekin väärässä: kyseessä oli vielä paljon suurempi markkina, kuin mitä olimme arvioineet. Markkinasegmentit ja tuotteen rakentaminen ovat osittain muuttuneet. Se on elämää.

Olennaista on tuntea sekä markkina, että markkinoiden oikeat toimijat. Olipa keksintö kuinka hyvä tahansa, loppupelissä myynti määrää sen, mitä jää viivan alle.

 

Norsepower on maailman johtava aputuulipropulsiojärjestelmien toimittaja, jonka roottoripurjeteknologian avulla voidaan vähentää merkittävästi laivaliikenteen polttoaineenkulutusta ja päästöjä.

Korkia on kansainvälisesti toimiva sijoittamiseen, yritysten kehittämiseen ja rahoittamiseen erikoistunut yritys, jonka asiakkaita ovat kotimaiset ja kansainvälisiä sijoittajat, yritykset ja instituutiot. Korkia oli mukana perustamassa Norsepoweria ja on lisäksi yksi yhtiön sijoittajista.

Kirjoittaja Erik Floman on Korkia Consultingin Senior Partner, Norsepowerin hallituksen jäsen sekä yksi yhtiön perustajista.

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.