Onnistunut kasvuyhtiösijoitus voi tarjota erinomaisia tuottoja. Kasvutarinoiden ja tuoton lisäksi sijoittamalla voi vaikuttaa yhteiskunnan ja luonnon kestävään kehitykseen. Nukute Oy on mukana ratkaisemassa uniapneaa, maailmanlaajuista globaalia terveysongelmaa, joka vaikuttaa miljoonien ihmisten terveyteen ja elämänlaatuun. Sijoittajan näkökulmasta korkeariskisen sijoituksen kohdalla on tärkeää, että tuotteen lisäksi mm. yhtiön tiimi sekä omistus ovat kestävällä pohjalla.

Monet 2000-luvun kansainvälisten kasvuyhtiöiden menestystarinat ovat saaneet alkunsa digitalisaation mahdollistamien alustapalveluiden synnyn ja kasvun myötä. Tämän lisäksi löytyy, erityisesti suomalaisista kasvuyhtiöistä, myös konkreettisiin teknologisiin innovaatioihin perustuvia yrityksiä. Nämä teknologiavetoiset, vanhoja ongelmia uudella tavalla ratkaisevat yritykset ovat tärkeä osa Korkian sijoitusstrategiaa.

 

Markkinan koolla on väliä – lähes miljardi ihmisistä kärsii uniapneasta

Lähestulkoon kaikissa kasvuyhtiöihin liittyvissä analyysitavoissa lähestytään liiketoimintapotentiaalin arviointia markkinan kokoluokan kautta. Alustatalouden palvelut eivät ole ainoita, jotka pystyvät tuottamansa disruption avulla lähestymään imaginäärisen suuria massoja. Myös ihmiskunnan kestävän kehityksen haasteiden ratkaiseminen tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia, vaikka usein ne saattavat olla piileviä tai vaikeasti ratkaistavissa.

Hyvä esimerkki melko huomaamattomasta, mutta merkittävästä maailmanlaajuisesta ratkaisemattomasta globaalista terveysongelmasta, on uniapnea, joka lisää huomattavasti mm. ennenaikaisen kuoleman sekä sydän- ja verisuonitautien riskejä[1]. Tähän ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun liittyvään ongelmaan suomalainen kasvuyhtiö Nukute on kehittänyt ratkaisua.

Nukutteen teknologian tavoitteena on tehdä uniapnean diagnosoinnista nykyistä helpompaa ja kustannustehokkaampaa, ja siten lisätä hoidon piiriin pääsevien potilaiden määrää. Viimeisimpien arvioiden mukaan lähes miljardi[2] ihmistä maailmassa kärsii obstruktiivisesta, eli hengityksen estävästä, uniapneasta ja heistä yli 85 %:lta puuttuu diagnoosi eivätkä he sen takia saa tarvitsemaansa hoitoa.

 

Toimiva teknologia ja kokenut tiimi avainasemassa

Markkinan koko on taloudellisesta näkökulmasta merkittävä ja sen kautta on myös helppo arvioida mahdollista tuotettua muuta lisäarvoa, kuten lisääntynyttä elämänlaatua. Markkina ja tarve ovat kuitenkin toissijaisia ongelmia, jos yhtiön tai idean pohjalla ei ole teknologiaa ja uskottavaa tiimiä.

Nukute on kerännyt ja kohdentanut osaamistaan uniapneasta ja luonut tuotteen, jonka avulla suurta ihmismassaa voidaan lähteä tavoittamaan kohti terveempää tulevaisuutta. Yhtiö on luonut uudenlaisen ja kliinisessä testauksessa hyvän vastaanoton saaneen laitteen, jonka takana on teknisesti ja liiketaloudellisesti kokenut sekä meritoitunut tiimi. Sijoittajan näkökulmasta suurelle markkinalle on tuotu uusi kilpailukykyinen ja innovatiivinen ratkaisu, jolla on kaupallinen arvo.

 

Tarkista tausta, omistus ja rahoitus

Markkinan, teknologian ja tiimin lisäksi kasvavassa kasvuyhtiömarkkinassa on tärkeää myös yrityksen taustat, omistus ja rahoitus. Varsinkin suomalaisessa ja eurooppalaisessa yrityskentässä julkiset ja puolijulkiset yhteisöt pyrkivät jatkuvasti auttamaan parhaimpia toimijoita rahoituksen turvin.

”Sijoittajan näkökulmasta korkeariskisen sijoituksen kohdalla on erityisen tärkeää, että tuote, markkina ja erityisesti tiimi, niin johto kuin omistajat, ovat aidosti uskottavia.”

Nimekkäiden enkelisijoittajien lisäksi Nukutteelle on myönnetty EU:n Horizon 2020 -rahoitusta 1,75 milj. euroa kasvun tueksi. Vaikka julkista rahaa pidetään Suomessa usein itsestäänselvyytenä, niin H2020 kaltaiset yli miljoonan euron yritystuet ovat hyvin harvinaisia. Rahoituksen saaminen vaatii kasvuyhtiöltä liiketoiminnan poikkeuksellista järjestelmällisyyttä ja suunnitelmallisuutta.

Kasvuyhtiösijoitusten suosion nopea kasvu on aiheuttanut kautta linjan valuaatioiden nousun, johon yksittäisten sijoittajien on usein vaikea vaikuttaa muutoin, kuin olemalla sijoittamatta. Ammattisijoittajana Korkian pääomasijoitustiimi arvioi sijoituskohteidemme valuaatiota aina kokonaisvaltaisesti ja sijoittajan etu huomioiden. Lisäksi valuaatiosta aina neuvotellaan kohdeyhtiön kanssa. Myös iso osa Korkian omasta ansainnasta on kiinni exitistä, joten olemme sijoittajiemme kanssa samassa veneessä.

 

Sijoittamalla voit vaikuttaa – kasvuyhtiöiden kautta olet mukana luomassa parempaa huomista

Kokonaisuutena riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä myös kasvuyhtiömarkkinalla. Uskomattomia kasvulukuja ja -tarinoita nostetaan esille ja hehkutetaan usein mediassa ja alan tapahtumissa. Kasvuyhtiösijoittaminen ei kuitenkaan ole helppoa eikä siihen tule lähteä ”soitellen sotaan”. Sijoittajan näkökulmasta korkeariskisen sijoituksen kohdalla on erityisen tärkeää, että tuote, markkina ja erityisesti tiimi ovat aidosti uskottavia.

Lisämausteen antaa Nukutteen tapauksessa se, että sijoittaja on panoksellaan mukana ratkaisemassa yhteiskunnan kannalta aidosti merkityksellistä ongelmaa, joka vaikuttaa miljoonien ihmisten terveyteen ja elämänlaatuun.

 

Vielä ehdit mukaan sijoittajaksi Nukutteeseen! Yhtiöllä on jo vankka omistajakunta ja se hakee nyt kasvurahoitusta markkinoille pääsyn vauhdittamiseksi – tutustu tarkemmin sijoituskohteeseen ja tee merkintä verkkopalvelussamme! Sijoitusmahdollisuus on voimassa 31.1.2020 saakka.

 

Korkian kasvuyhtiöportflion painopiste on innovatiivisissa yhtiöissä, jotka keskittyvät yhteiskuntamme merkittävien haasteiden, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien ongelmien, ratkaisemiseen. Portfoliossamme on esimerkiksi puhtaaseen energiaan keskittynyt Norsepower, joka teknologiallaan vähentää merenkulun päästöjä, kestävään ruoantuotantoon keskittynyt BioA, joka on luonut kemiallisiin lannoitteisiin verrattavan, metsätalouden sivuvirroista tuotettavan kierrätyslannoitteen sekä puhtaan juomaveden saatavuuteen keskittynyt Solar Water Solutions, jonka teknologialla meri- tai likavedestä saadaan 100 % aurinkoenergialla juomavettä.

 

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5698527/

[2] https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(19)30198-5/fulltext

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.