Korkia toteutti Business Joensuulle, Outokummun seudun teollisuuskylälle ja Geologian tutkimuskeskukselle selvityksen, jossa tarkasteltiin kaivannaisalan yritysten teknologia- ja palvelutarpeita sekä tunnistettiin arvoverkosto vastaamaan ilmenneisiin haasteisiin.

Kaivosteollisuus on merkittävä Suomen teollisuudenala ja sen vaikutukset ympäristöön ovat mittavat muun muassa vesistöjen ja maiseman muutosten kannalta. Yksi kaivosteollisuuden suurimmista haasteista on kaivannaisjätteiden hallinta niin uusiokäytön kuin vesistöjenkin näkökulmasta. Esimerkiksi vuonna 2019 Tilastokeskus arvioi, että kaivosteollisuudessa jopa 71 prosenttia kokonaislouhinnasta päätyy jätteeksi (Tilastokeskus, 2019). Kaivannaisjätteiden puutteellinen käsittely sekä kaivosalueiden riittämätön kunnostaminen johtavat helposti ympäristön saastumiseen vaikuttaen luonnon ekosysteemiin ja terveyteen, mistä johtuen kiertotalous sekä kaivannaisjätteiden tehokkaampi käsittely ovat nousseet alan keskiöön viime vuosina.

Samanaikaisesti kaivannaisteollisuus on välttämättömyys modernille yhteiskunnalle. Sähköistymisen ja digitalisaation aikakauden myötä kaivosteollisuuden kestävä kehittäminen on avainasemassa, jotta voitaisiin ottaa talteen tarvittava määrä metalleja mm. elektronisia laitteita, sähköautoja sekä uusiutuvan energian teknologiaa varten.

Kaivannaisalan jätteidenhallinnan haasteiden ratkaisut nojaavat vahvasti teknologiseen kehitykseen sekä älykkäisiin prosesseihin

Kaivosteollisuuden yritykset pyrkivät jatkuvasti tehokkaampiin prosessointimenetelmiin, kestävämpään kaivosten sulkemiseen sekä sivukivien hyödyntämisvaihtoehtojen lisäämiseen. Lisäksi jätteidenkäsittelytapoja pyritään jatkuvasti kehittämään, jotta voitaisiin varmistaa arvokkaiden mineraalien tehokas talteenotto, vähentää prosessissa käytettävän veden määrää ja näin välttää ympäristöongelmia.

Osana kaivosteollisuuden siirtymää kohti kestävämpää toimintaa, Geologian tutkimuskeskus (GTK) on käynnistänyt GTK Mintecin noin 40 miljoonan euron arvoisen kehityskokonaisuuden vuosille 2021-2025 kaivannais- ja kiertotalousalan tutkimusympäristön uudistamiseksi Outokummussa. GTK Mintec on alun perin 1980-luvulla perustettu kansainvälisesti ainutlaatuinen mineraalialan koetehdas ja tutkimusympäristö, joka palvelee muun muassa kaivos-, malminetsintä-, kiertotalous- ja metalliteollisuuden yrityksiä ja tutkimusyhteisöjä globaalisti.

Tavoitteena luoda uutta liiketoimintaa ratkaisemalla sivukivien ja rikastushiekkojen hallintaan sekä vedenkäsittelyyn liittyviä haasteita

GTK Mintecin uudistuksen tavoitteena on kehittää Outokummun teollisuuskylään maailman paras digitaalinen mineraaliprosessoinnin koetehdaskokonaisuus, joka tukee sekä kaivosalan yritysten kehitystä että kiertotalouden toteutumista kaivosteollisuudessa. Osana kehityskokonaisuutta Korkia toteutti selvityksen, jonka aikana kartoitimme kaivannaisalan ekosysteemiä sekä ekosysteemiin kuuluvien yritysten teknologia- ja palvelutarpeita, joihin GTK Mintec voisi tarjonnallaan vastata. Selvityksen aikana kävimme läpi laajan joukon keskusteluja kaivannais- ja kiertotalousyritysten kanssa teollisuudenalan näkymistä ja tarpeista. Näiden pohjalta kokosimme keskeisiä pk- ja suuryrityksiä osallistaen kaivannaisalan jätteiden hallintaan sekä vedenkäsittelyyn keskittyvän arvoverkoston.

Selvityksen lopputuloksena syntyi useamman yrityksen osallistava arvoverkostosuunnitelma, joka toimii pohjana Outokummun teollisuuskylän ja Joensuun alueen liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiselle sekä kaivannaisjätteiden hallintaan liittyvän haasteaihion ratkaisemiselle.

Vaikka Korkian rooli oli tuoda liiketoiminnallista kulmaa arvoverkoston rakentamiseen, edellytti työ syvällistä ymmärrystä myös kaivosalan teknisistä prosesseista. Pääsimme sukeltamaan suoraan kaivosteollisuuden kasvuhaasteiden keskiöön sekä luomaan lisäarvoa yhdistämällä useiden eri yritysten erityisosaaminen kattavaksi palvelukokonaisuudeksi vastaamaan toistensa palvelu- ja teknologiatarpeisiin. Selvityksen päätyttyä Korkian tiimi saikin erityisesti kiitosta erityisen vaikean substanssialueen hallitsemisesta.

”Olemme tyytyväisiä Korkian tapaan paneutua annettuun toimeksiantoon. Korkian tiimissä oli mukana useita asiantuntijoita, joiden osaaminen täydensi hyvin toisiaan. Lisäksi Korkian kyky jäsentää asioita ja tukea sanomaansa visuaalisesti hyvin laaditulla loppuraportilla luo hyvän perustan siirtyä kehittämispolulla seuraavalle askelmalle”, kertoo kaivannaisalan kehittämispäällikkö Ilkka Nykänen Business Joensuusta.

”Selvityksen aikana opimme, kuinka kaivosteollisuuden yhtiöillä Suomessa on selkeä halu viedä alaa eteenpäin entistäkin kestävämpään kiertotalouteen perustuvaan toimintamalliin. Uskon, että arvoverkostoselvityksen myötä olemme askeleen lähempänä tämän vision toteutumista”, Korkian Martti Malmivirta kertoo hankkeesta.

 

Kirjoittaja Liisa Apunen on Korkian Consultant, joka työskentelee erityisesti resurssiviisaan teollisuuden edistämisen hankkeissa.

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.