Korkia on yhdessä SRV:n kanssa kehittänyt yhtiölle uutta liiketoimintaa elinkaari- ja energialiiketoiminta-alueelle. Liiketoiminnan kantavana ajatuksena on tuoda markkinoille kokonaan uudentyyppinen kiinteistön energia ja elinkaari palveluna -ratkaisu.

Sadassa vuodessa rakennusala ei ole muuttunut olennaisesti, vaikka talotekniikka ja suurelementtirakenteet ovat toki tehostaneet ja toisaalta myös monimutkaistaneet prosesseja. Toimintaympäristö on kansainvälisempi, lainsäädäntö huomioi entistä enemmän energiatehokkuutta eikä rakennusjätteitä polteta enää työmaiden tervahaudoissa. Kuluttajat ostavat kompaktimpia koteja. Talojen rakentaminen sitoo kuitenkin aikaa ja pääomia kuten ennenkin.

Rakentajia syytetään usein huonosta laadusta ja kustannusten optimoinnista väärässä paikassa sekä siitä, että kohde on luovutushetkellä ”tehdasasetuksilla”. Kiinteistön automaatiojärjestelmien optimoiminen on haastavaa ja aikaa vievää, ja vaatii järjestelmien käyttäjiltä laajan käyttöönottokoulutuksen. Kokeneet kiinteistöpäälliköt sanovat usein, että kiinteistölle suunnitellun energiaprofiilin mukaiseen tilaan pääseminen vie vähintään kaksi lämmityskautta ja pahimmillaan kymmeniä tuhansia euroja erilaisten järjestelmäinvestointikompromissien ja mitoitusvirheiden korjaamisen seurauksena. Voisiko rakennusliike ottaa alusta asti vastuun toteutuksen toimivuudesta ja näin taata, että kiinteistö toimii kuten on sovittu?

 

Uudentyyppinen kiinteistön energia ja elinkaari palveluna -ratkaisu

SRV lanseerasi alkusyksystä 2019 uuden energia- ja elinkaaripalvelun, jota Korkia on yhdessä SRV:n kanssa kehittänyt keväästä 2018 lähtien. Energia- ja elinkaaripalvelun tavoitteena on tuoda kiinteistön omistajille käyttöön ratkaisu, jolla SRV:stä tulee pääkumppani kiinteistöjen talotekniikan ylläpitoon. Käytännössä palvelu tuo myös muiden kuin julkisten kiinteistösijoittajien ulottuville kiinteistöjen elinkaarimallin, joka takaa vakuuden rakennuksen laadusta, sillä rakentaja myös toimii itse palveluntarjoajana kiinteistön elinkaaren aikana. Palvelunmittareina toimivat energiakustannukset, tuotetun energian hiilijalanjälki, kiinteistön sisäolosuhteet ja käyttäjätyytyväisyys. SRV tarjoaa siis koko taloautomaation ylläpidon ja elinkaarenhallinnan palveluna.

Kiinteistön elinkaaren aikaisista kustannuksista energia on merkittävin 40 prosentin osuudella. SRV:n palvelukokonaisuus muuttaa koko rakentamisen arvoketjun perinteisestä projektiliiketoiminnasta hankekehitys-, rakennus- ja ylläpitovaiheen avainkumppanuudeksi. Sillä kenellä voisi olla parempi kyky kantaa vastuu kiinteistön energia ja ympäristötehokkuuden toteutumisesta kuin rakentajalla?

”SRV:n uuden liiketoiminnan kantavana ajatuksena on tuoda markkinoille kokonaan uudentyyppinen kiinteistön energia ja elinkaari palveluna -ratkaisu.”

 

Energia- ja elinkaaripalveluissa yhdistyvät kaikki hiilineutraalin kiinteistön elementit

SRV suunnittelee hiilineutraaleja kiinteistöjä, joiden ylläpitoenergiaa tuotetaan omavaraisesti ja uusiutuvilla energianlähteillä. Hankesuunnittelusta alkaen palvelun ytimisessä on kiinteistön sisäolosuhde ja käyttäjäviihtyvyys sekä näiden toteuttamiseen tarvittavien järjestelmien synkronointi.

Kiinteistön omistaja valitsee oman kiinteistösalkkunsa hallintamallin kannalta omia arvojaan vastaavat tavoitteet kiinteistölle; hiilijalanjäljen, sisäolosuhteet sekä kustannustason. Tärkeintä on kuitenkin se, että kapula ei tipu kiinteistön siirtyessä uudelle omistajalle. Tämä varmistetaan sillä, että SRV vastaa käyttöönotto ja ylläpitovaiheesta, jolloin rakennushankkeen projektiosaaminen siirtyy ylläpidolle saumattomasti.

Rakentaja ei ole enää vain rakentaja. Rakennusliikkeen rooli ulottuu toteutuksesta ylläpitoon ja elinkaaren kokonaisuuden hallintaan projektitoiminnan palveluistuessa. Tahtotilana on toimiva kumppani laajemmissa kokonaisuuksissa, jolloin hallitaan paremmin rakennusalan syklisen toimintamallin riskejä sekä tuotetaan parempaa arvoa asiakkaille ympäristöä unohtamatta.

Lue aiheesta lisää SRV:n verkkosivuilta!

 

Kirjoittaja Iida Vakkuri on Korkian Executive Consultant, jolla on vahva kokemus kiertotalouden ekosysteemien parissa työskentelystä mm. rakentamisen ja biotalouden aloilta.

Korkia on kansainvälisesti toimiva yritys, jonka toiminnan keskiössä on kestävän kehityksen edistäminen. Asiakkaamme ovat kotimaisia ja kansainvälisiä sijoittajia, yrityksiä ja instituutioita. Tarjoamme yli viidenkymmenen henkilön voimin varainhoitopalveluja sekä liikkeenjohdon konsultointia, minkä lisäksi meillä on 14 kasvuyhtiön portfolio, joiden kasvua tuemme niin kehittäjän, omistajan kuin rahoittajan roolissa. Toimintaamme tukee vahva Senior Advisor-verkosto, johon kuuluvat mm. Kaj-Gustaf Bergh, Esko Aho ja Minna Korkeaoja. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2018 noin 8,5 milj. euroa (+35 % kasvu edellisvuoteen verrattuna).

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.