Perehdyimme yhdessä Business Tampereen kanssa Tampereen, Pirkkalan ja Lempäälän alueiden logistiikkaan. Selvitimme, mitä kuljetuskaluston sähköistyminen tarkoittaa alueen eri toimijoille, kuten kuljetusyrityksille, terminaaleille ja kuljetuspalveluita käyttäville yrityksille.

Sähköinen liikenne on ollut viime aikoina esillä ja aihe herättää paljon tunteita. Henkilöautopuolella muutos alkoi kymmenen vuotta sitten. Ladattavien autojen rekisteröintimäärät olivat alkuun pieniä Suomessa, mutta ovat sittemmin saavuttaneet jo kohtalaisen osuuden kaikista henkilöautorekisteröinneistä (18 % vuonna 2020).  Ajoneuvokantakin on kasvanut niin, että 2020 vuoden lopussa meillä oli liikenteessä yli 55 000 ladattavaa henkilöautoa. Kehitystä ovat ohjanneet vahvasti eurooppalaiset päästövähennystavoitteet, ajoneuvovalmistajien kehitystyö sekä kuluttajien muuttuvat mieltymykset.

Siinä missä henkilöautopuolella ollaan sähköistymisessä hyvässä vauhdissa, on kehitys logistiikan puolella vasta lähdössä liikkeelle. Muutosajurit ovet kuitenkin logistiikassa osin samat. Raskaan liikenteen osuus EU:n tieliikenteen hiilidioksidipäästöistä on 27 % ja näitä on tarve vähentää. EU:ssa onkin asetettu raskaan liikenteen ajoneuvovalmistajille tavoitteeksi vähentää hiilidioksidipäästöjä 15 % vuoteen 2025 mennessä ja 30 % vuoteen 2030 mennessä (verrattuna vuoteen 2019/2020).

Vuonna 2020 eurooppalaiset kuorma-autojen valmistajat päättivät, että vuoteen 2040 mennessä kaikkien uusien kuorma-autojen tulisi olla fossiilittomia, jotta hiilineutraalisuustavoite saavutetaan vuoteen 2050 mennessä. Haaste on valmistajille merkittävä, sillä tällä hetkellä Euroopan kaiken kaikkiaan 6,2 miljoonasta kuorma-autosta 98 % kulkee dieselillä.

Suomessa tarve kuljetusten sähköistymiselle on huomioitu muun muassa liikenne- ja viestintäministeriön fossiilittoman liikenteen tiekartan luonnoksessa, missä toimenpidekeinoina esitetään muun muassa sähkökäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukea. LVM:n tilaamassa ja VTT:n laatimassa politiikkaskenaariossa on arvioitu, että Suomessa olisi vuonna 2030 yli 4 500 sähkökäyttöistä kuorma-autoa.

Tampereesta on tullut merkittävä logistiikan solmukohta

Tampere on yksi suomalaisen logistiikan merkittäviä solmukohtia ja liikenteen kehitykseen on alueella tehty merkittäviä panostuksia. Päärataa kehitetään, uusi ratikka aloittaa liikennöinnin elokuussa 2021, alueellista junaliikennettä on pilotoitu ja lentoliikennettä kehitetään aktiivisesti. Älykkään liikkumisen ekosysteemi edistää uusien teknologioiden ja digitaalisten liikkumispalveluiden pilotointia sekä käyttöönottoa Tampereen kaupunkiseudulla.

Hankkeessa käytiin läpi logistiikan kehityksen tilanne ja näkymät Tampereen, Pirkkalan ja Lempäälän seuduilla sekä tutustuttiin logistiikan sähköistymisen näkymiin.

Helsingin ja Tampereen välinen valtatie 3 on Etelä-Suomen merkittävin logistinen liikenneväylä. Tampereesta on tullut merkittävä logistiikan solmukohta, joka on vetänyt logistiikkayhtiöiden investointeja muun muassa naapurikuntaan Pirkkalaan viime vuosina. Kaupungistumisen ja yleisen talouskehityksen myötä Tampereen asema säilyy merkittävänä koko tulevan vuosikymmenen, kun logistiikkavolyymit kasvavat 3-tiellä.

Tampereella on haluttu varautua uusien käyttövoimien mukanaan tuomaan muutokseen. Teimme vuoden 2020 aikana yhdessä Business Tampereen kanssa selvityksen siitä, millaisia edellytyksiä Tampereella on sähköisen logistiikan terminaalin toiminnalle. Hankkeessa käytiin ensin läpi logistiikan kehityksen tilanne ja näkymät Tampereen, Pirkkalan ja Lempäälän seuduilla sekä tutustuttiin logistiikan sähköistymisen näkymiin. Tämän jälkeen selvitettiin sähköisen logistiikan terminaalin konseptin toimintaa, jota käytiin läpi myös paikallisten logistiikkayritysten kanssa.

Tampereen alueella on halu olla tässäkin asiassa edelläkävijä, joten työ ei lopu tähän. Sähkö on käyttövoimana uusi ja luo uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Miten päivittäinen kuljetustoiminta järjestetään? Miten ajoneuvoa ladataan ja huolletaan? Miten toiminta vaikuttaa sähkönkulutukseen ja sähköverkkoon? Uusi toiminta tuo mahdollisuuksia myös yli toimialarajojen ja mahdollistaa, tai osin jopa edellyttää sitä, että vastauksia näihin kysymyksiin haetaan yhteistyössä laajemman joukon kanssa.

 

Lähteitä:

Eurooppa-neuvosto Cutting emissions: Council adopts CO2 standards for trucks – Consilium (europa.eu)

ACEA https://www.acea.be/news/article/truck-makers-gear-up-to-go-fossil-free-by-2040-but-eu-and-member-states-nee

Traficom https://trafi2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/TraFi/

Business Tampere https://businesstampere.com/fi/investoinnit/miksi-tampere/kaupan-ja-logistiikan-keskus/

LVM https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=15047

LVM https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/DownloadProposalAttachment?attachmentId=15049

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.