Korkia on kehittänyt yhdessä Suomen Unicefin kanssa turvallista sanitaatiopalveluketjua vuodesta 2018. Kehitystyön tuloksena on syntynyt innovatiivinen S5-konsepti (self-sustaining and safe sanitation service chain). Suomeen on perustettu yhtiö, joka vastaa Suomen Unicefin lisensoiman S5-konseptista ja kehittää taloudellisesti kestävää ja turvallista sanitaatiopalveluketjua.

Tämä on S5-konseptiin pureutuvan case-sarjan toinen osa. Ensimmäisen julkaisun voit lukea tästä.

 

Suomen Unicefin kanssa kehitetyn S5-konseptin tarkoituksena on tuottaa turvallisia, hygieenisiä ja kohtuullisilla kustannuksilla tuotettuja sanitaatiopalveluja parantamaan kehittyvien maiden lasten ja heidän perheidensä mahdollisuuksia puhtaaseen ja terveelliseen ympäristöön. Suomeen on perustettu yhtiö, joka vastaa Suomen Unicefin lisensoiman S5-konseptista. Yhtiö kehittää sanitaatiopalveluketjua ja toimii pääomistajana maayhtiöissä, jotka rakennuttavat ja operoivat käymälälietteen käsittelylaitoksia kehittyvissä maissa.

”Paikallisen osaamisen kehittämisellä, liiketoiminnan rakentamisella sekä Unicefin paikallisella toiminnalla on keskeinen rooli konseptin jalkauttamisen onnistumisessa.”

 

S5-konseptin kantavana ajatuksena on kestävälle pohjalle rakentuva liiketoiminta, joka on tehokkaasti skaalattavissa uusille markkinoille.

Teknisen ratkaisun ytimessä on yksinkertainen jäteveden puhdistusprosessi, kiintoaineksen kompostointi sekä mädätteen hygienisointi. Sanitaatiolietteen turvallisen hyödyntämisen parantamiseksi, esikäsitelty ja kompostoitu liete hiilletään ja siihen sekoitetaan puuhiilipöly sekä teollisuuden sivutuotteena syntyvää mallasuutetta, jota käytetään side aineena keittobrikettien valmistuksessa. Briketit myydään teollisuudelle lämmön tuotantoon ja kotitalouksille keittoliesien lämmittämiseen. Näin toimimalla voidaan valmistaa brikettejä, jotka korvaava kehittyvillä markkinoilla laajasta käytettyä puuhiiltä ja hillitsee laittomia hakkuita. Oikein käsitelty liete estää virusten ja sairauksien leviämisen eikä se kuormita ympäristöä. Lopputuotetta voidaan käyttää joko maan paranteena tai se voidaan käyttää brikettien valmistuksessa.

Paikallisen osaamisen kehittämisellä, liiketoiminnan rakentamisella sekä Unicefin paikallisella toiminnalla on keskeinen rooli konseptin jalkauttamisen onnistumisessa. Tyhjennyspalveluja tuottavia yrityksiä on saatu synnytettyä pitkälti kansalaisjärjestötoiminnan ansiosta, yrittäjät toimivat itsenäisesti ja heidän toimintansa on järjestäytynyttä, työvälineet sekä työturvallisuus on kehittynyt merkittävästi.

 

Kysyntä käymälälietteen tyhjennyspalveluille on suurta, mutta vastaanotto ja käsittelyverkosto on vielä puutteellista

Yrittäjien toiminnan skaalaamisen haasteena on kuitenkin ollut käymälälietteen vastaanotto ja käsittelyverkoston puutteellisuus, esimerkiksi Ugandan pääkaupungissa miljoona kaupunki Kampalassa on vain kaksi jätevedenpuhdistamoa ja alle 10 % kaupungin asukkaista on viemäriverkoston piirissä, kysyntä tyhjennyspalveluille on erittäin suuri. S5-konseptissa on rakennettu ratkaisu juuri tämän infrastruktuuri haasteen taklaamiseksi.

Modulaarinen tekninen toteutus mahdollistaa kustannustehokkaan, yksinkertaisen ja tehokkaan teknisen ratkaisun, yhdessä laitoksessa pystytään käsittelemään n. 50 000 henkilön käymäläjätteet. Laitos tuottaa arviolta 3000 tonnia brikettejä kotitalouksien ja teollisuuden tarpeisiin. Nämä korvaavat puuhiiltä ja vähentävät osaltaan Afrikan vakavaa metsäkatoja.

 

 

Kirjoittaja Iida Vakkuri on Korkian Executive Consultant, jolla on vahva kokemus kiertotalouden ekosysteemien parissa työskentelystä mm. rakentamisen ja biotalouden aloilta.

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.