Mihin rahoitusta voi käyttää?

EU:n rahoitusinstrumentit on suunniteltu yrityksen kasvupolun eri vaiheisiin. Hakijalle on oleellista ymmärtää, mitkä instrumentit sopivat mihinkin kehitysvaiheeseen. Jokaisessa EU-rahoitushaussa on annettu erikseen niin sanottu TRL-taso (Technology Readiness Level), joka kertoo, minkä vaiheen hankkeisiin kulloisestakin rahoitushausta on mahdollista saada rahoitusta.

Alla olevassa kuvassa on esitetty EU:n pääasiallisia yrityksille suunnattuja rahoitusinstrumentteja ja kuvattu, miten ne soveltuvat suhteessa yrityksen kasvupolkuun ja toisaalta TRL-tasoon.

Kuva: Korkia (lähde: Grannenfelt Finance)

 

Mikä on EU Green Deal?

EU Green Deal on Euroopan unionin talousalueen merkittävin uudelleenrakennusohjelma sitten toisen maailmansodan. Ohjelman päätavoite on varmistaa, että unioni on hiilineutraali vuonna 2050.

Lue lisää

Käytännön vinkit hyvään hakemukseen

Millainen on hyvä EU-hankehakemus? Entä hyvä projekti, johon hakea rahoitusta? Olemme koonneet vinkit hyvän EU-hankehakemuksen tekemiseen.

Lue lisää
UUTISIA

Uutisia ja asiantuntijoittemme näkemyksiä