EU Green Dealin kolme keskeisintä tavoitetta

Saavuttaa hiilineutraalius unionin alueella vuoteen 2050 mennessä

Siirtyä laaja-alaisesti kiertotalouteen ja erottaa taloudellinen kasvu luonnonvarojen käytön kasvusta

Pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen

EU lisää merkittävästi saatavilla olevaa vihreää rahoitusta sekä uudistaa unionin lainsäädäntöä ja ohjausmekanismeja tukemaan päästöttömiä ratkaisuja

Ympäristö- ja ilmastotavoitteet on nostettu EU:n prioriteetiksi. Aikaisemmin unionin kehitystavoitteita ovat viime kädessä ohjanneet talouskehityksen tavoitteet, mutta nyt ympäristö- ja ilmastotavoitteet on integroitu osaksi unionin kaikkea tekemistä.

 

Suomalaisille yrityksille ja toimijoille on ensisijaisen tärkeää ymmärtää, miten EU Green Deal vaikuttaa eri toimialoihin ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Käytännössä jokainen toimiala kokee merkittäviä muutoksia tulevien vuosien aikana joko suoraan tai välillisesti.

Tällä hetkellä EU:ssa laaditaan lukuisia keskeisiä strategioita, jotka vaikuttavat EU:n regulaatiovalmisteluihin sekä ohjausmekanismien uudistamiseen. Strategiat kertovat EU:n suuntaviivoista ja tavoitteista, mutta viime kädessä regulaatio- ja ohjausmekanismien muutokset ovat ne, joita Suomessakin on kyettävä seuraamaan. Oleellista on ymmärtää, miten EU Green Dealin vaikutuksia voidaan seurata ja tulkita riittävän ajoissa.

Vuonna 2021 suurimmat Green Dealin vaikutukset liittyvät vahvasti EU:n komission vuoden 2021 työohjelmaan, jossa keskeisenä osana on Fit For 55 -toimenpidepaketti. Paketti sisältää lukuisia toimenpiteitä, joilla komissio aloittaa EU:n kehittämisen kohti 55 % päästövähennystavoitetta vuoteen 2030 mennessä.

Mihin EU-rahoitusta voi käyttää?

EU:n rahoitusinstrumentit on suunniteltu yrityksen kasvupolun eri vaiheisiin. Rahoitusta on saatavilla tukena, pääomana ja lainana. Rahoitusta kannattaa ehdottomasti hakea. Lue lisää, mitkä instrumentit sopivat mihinkin kehitysvaiheeseen!

Lue lisää

Käytännön vinkit hyvään hakemukseen

Millainen on hyvä EU-hankehakemus? Entä hyvä projekti, johon hakea rahoitusta? Olemme koonneet vinkit hyvän EU-hankehakemuksen tekemiseen.

Lue lisää
UUTISIA

Uutisia ja asiantuntijoittemme näkemyksiä