Osana kiertotalouden edistämistä ja teollisuusyritysten tehokkuuden sekä ekologisesti kestävämmän liiketoiminnan kehittämiseksi valtion omistama Motiva on kehittänyt materiaalikatselmusprosessin. Katselmuksen tarkoituksena on tarjota työkalut yrityksille toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan.

Materiaalikatselmus on standardisoitu menetelmä, joka toteutetaan yhdessä kohdeyrityksen ja ulkoisen katselmoijakonsultin toimesta. Katselmoijakonsultti toimii menettelyssä prosessin työjohtajana vastaten prosessin valmistumisesta sekä raportoinnista, kun taas kohdeyritys tarjoaa arvokasta toimialaosaamistaan ja tietotaitoaan.

 

Katselmuksen tavoitteena on erotella teollisuusyritysten tuotannosta syntyvät materiaalihävikit ja jätteet sekä tunnistaa vaiheet, joissa hävikkiä voisi vähentää. Hävikin vähentämisen lisäksi materiaalikatselmus tähtää tunnistamaan säästöpotentiaalin, jota syntyy, kun yritykset paikantavat tuotannossaan uusia toimintamalleja ja hyötykäyttökohteita sivuvirroille. Katselmuksen tuloksena on entistä resurssitehokkaampi yritys, joka säästää niin luonnonvaroja kuin omia kulujaankin.

Materiaalikatselmuksia ei vielä hyödynnetä riittävästi Suomessa

Materiaalikatselmuksia ei vielä ole laajasti hyödynnetty Suomessa, sillä ymmärrys katselmuksen myötä syntyvästä liiketoimintapotentiaalista on jäänyt hämärän peittoon. Materiaalikatselmusten toteuttaminen voi kuitenkin tuoda yrityksille mittavia hyötyjä. Motiva on itse arvioinut, että materiaalikatselmusten myötä yritykset ovat kyenneet säästämään vuotuisesti noin miljoona euroa katselmusta kohden vuosien 2014 ja 2015 välillä. Lisäksi Saksassa, jossa vastaavia materiaalikatselmuksia on toteutettu Suomea runsaammin, on tunnistettu säästöpotentiaalia keskimäärin yli kaksi prosenttia yritysten liikevaihdosta.

”Materiaalikatselmus tunnistaa teollisuusyrityksen tuotannosta syntyvät hävikit sekä säästöpotentiaalin. Lopputuloksena on resurssitehokkaampi yritys, joka säästää niin luonnonvaroja kuin kulujakin.”

Vaikka materiaalikatselmus keskittyy pääosin yrityksen hävikkien ja suoran säästöpotentiaalin tunnistamiseen, katselmuksen myötä yritykset ovat saavuttaneet näiden ohella lukuisia muita hyötyjä. Osallistuneet yritykset ovat muun muassa parantaneet kilpailukykyään ja brändiarvoaan, säästäneet energia- ja työkustannuksissa sekä kyenneet ennakoimaan kiristyviä lupaehtoja ja muita vaatimuksia. Parhaimmillaan materiaalikatselmus voi synnyttää yritysten välille symbiooseja, joissa yhden yrityksen tunnistamasta jätteestä luodaan uutta liiketoimintaa toiselle.

Hyötyjen tunnistamisessa ulkopuolisen katselmoijan rooli on ollut merkittävä, sillä katselmoijan avulla on saatu louhittua esille asioita, jotka yrityksen jokapäiväisessä tekemisessä jäävät helposti huomioimatta. Ulkopuolinen katselmoija tuo neutraalin ja systemaattisen näkökulman yrityksen toimintaan nostaen piiloon jääneet ideat pinnalle sekä tuoden omaa asiantuntijuuttaan aiemmista katselmuksista hankkeeseen. Useimmiten parhaat esiin tulevat ideat tulevatkin yrityksen omalta operatiiviselta henkilöstöltä.

”Parhaimmillaan materiaalikatselmus voi synnyttää yritysten välille symbiooseja, joissa yhden yrityksen tunnistamasta jätteestä luodaan uutta liiketoimintaa toiselle.”

Myös Korkialta löytyy materiaalikatselmusosaamista – näkökulmamme on uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisessa hävikistä

Myös me olemme toimineet materiaalikatselmoijan roolissa ja onnistuneet nostamaan esille säästöpotentiaalia paikoista, joista ei ensi silmäyksellä olisi uskonut. Säästöpotentiaalin löytäminen on keskeistä ja tärkeää materiaalikatselmusprosessin toteuttamisessa, mutta säästöjen lisäksi on mielenkiintoista nähdä, millaisia kasvun rakennuspalikoita materiaalikatselmusprosessi voi synnyttää. Materiaalikatselmus voi johtaa uusiin liiketoimintalähtöihin sekä synnyttää kasvua sivuvirroista.

Moni pohtii, miten materiaalikatselmuksen voisi rahoittaa ja kuinka paljon velvollisuuksia osallistuvan yrityksen täytyy kantaa läpi prosessin, sillä usein erityisesti materiaalikatselmuksen raportointi nähdään raskaana suorittaa. Vaikka materiaalikatselmus on monivaiheinen menetelmä, se toteutetaan yhdessä alan konsulttien kanssa keventäen osallistuvien yritysten taakkaa läpi katselmusprosessin. Lisäksi Business Finland tarjoaa rahallista tukea katselmusta suunnitteleville yrityksille merkittävästi helpottaen katselmuksen aloittamista ja implementointia.

Materiaalikatselmusten toteuttamisesta seuraavat hyödyt auttavat yrityksiä kehittämään toimintaansa selkeästi kestävämpään ja tehokkaampaan suuntaan. Asiantuntevien katselmoijien sekä ulkoisen rahoituksen avulla tämän saavuttaminen on entistä helpompaa. Ota rohkeasti selvää, miten materiaalikatselmuksen teko auttaa juuri sinun yritystäsi kehittämään toimintaa niin luonnonvaroja kuin kuluja säästävään suuntaan.

 

 

Lähteitä:
Motiva (2021). Miten materiaalikatselmus tehdään?
https://www.motiva.fi/files/9734/MOTIVA_CASE_Ahlstrom_Glassfibre_Oy_Syntyvan_havikin_maara_kuriin_materiaalikatselmuksella.pdf

 

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.