Käyttöehdot ja vastuuvapauslauseke

© Korkia Oy 2017. Korkia Oy on käyttänyt laatiessaan tätä sivustoaan pitkäaikaista kokemustaan ja osaamistaan, jota Korkia pitää yritys- ja liikesalaisuutenaan. Oikeudet tässä sivustossa mainittuihin menetelmiin ja prosesseihin ovat yksinomaan Korkialla.

By accessing and using this site, you accept the following terms and conditions, without limitation or qualification. Unless otherwise stated, the contents of this site including, but not limited to, the text and images contained herein and their arrangement are the property of Korkia Oy. All trademarks used or referred to in this website are the property of their respective owners and they are used by Korkia under a license or consent from their proprietors. Unauthorized use of trademarks may violate trademark laws of various jurisdictions. Nothing on Korkia’s websites should be construed as a permission, license or other right to use any trademark of Korkia without Korkia’s prior written permission.

 

Vastuuvapauslauseke

Nämä verkkosivut sisältävät yleistä tietoa Korkia Oy:stä. Sijoittajien on muistettava, että eräiden maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa tiedottamista palveluistamme ja/tai tiedottamista niihin sijoittamisesta. On sijoittajien omalla vastuulla tiedostaa nämä rajoitukset ja noudattaa niitä. Sijoittamista harkitsevien on käytettävä omaa järkeään ja kysyttävä neuvoa omilta neuvonantajiltaan muodostaessaan käsitystään tästä rahastosta tai muista siihen liittyvistä oikeudellisista, verotuksellisista tai rahoitusta koskevista seikoista. Annettuja tietoja ei tule pitää tarjouksena tai myynninedistämisenä missään maassa, jossa sellainen ei ole sallittua tai jossa asianomaisella henkilöllä ei ole sellaiseen valtuuksia.

Korkia Oy:n verkkosivustolla annetut tiedot ja muut asiakirjat on alun perin laadittu suomen kielellä ja käännetty englanniksi. Jos kahden kieliversion välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan suomenkielistä versiota. Tässä esitetyt tiedot on tarkoitettu yksinomaan tietojen hallussapitäjän yksityiseen käyttöön, eikä niitä saa jakaa kolmansille osapuolille.

Minkään näillä sivuilla esitetyn ei voida katsoa muodostavan sijoitusneuvontaa tai kehotusta tai suositusta hankkia sijoitusinstrumentti tai muodostavan minkäänlaista tarjousta. Korkia Oy ei vastaa mistään taloudellisista menetyksistä tai välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka saattavat seurata mistä tahansa näillä sivuilla olevaan informaatioon perustuvista sijoitus- tai muista päätöksistä. Kaikki Korkia Oy:n tietoihin liittyvät tai niistä johtuvat erimielisyydet, ristiriidat tai vaatimukset ratkaistaan yksinomaan suomalaisissa tuomioistuimissa Suomen lain mukaan.