Tämä kirjoitus on Kokonaisvaltaisesti kestävä -blogisarjan kolmas osa. Sarja käsittelee kestävyystavoitelähtöistä liiketoimintaa ja pohjautuu pääosin väitöskirjani Conducting sustainability target-driven business havaintoihin.

Kestävyystavoitelähtöinen liiketoiminta ammentaa menestystä kestävyystieteiden lisäksi etiikasta. Arvot ovat keskeinen suunnannäyttäjä ja toimintaa ohjaava periaate yrityksen liiketoiminnalle. Siksi kestävyys on vietävä yrityksen arvoihin, jotta se oikeasti ohjaisi yrityksen kestävyysvisiota ja kestävyystavoitteiden asettamista sekä viime kädessä mahdollistaisi kestävyyspäämäärien saavuttamisen.

Blogisarjan edellisessä osassa esittelin kestävän kehityksen systeemitavoitteet, jotka jokaisen kokonaisvaltaiseen kestävyyteen pyrkivän yrityksen pitäisi integroida liiketoimintastrategiaansa ohjaamaan toimintaansa. Seuraava haaste on punnita kestävyystavoitteiden suhdetta taloudellisiin tavoitteisiin. Kestävää liiketoimintaa toteuttava yritys tarkastelee taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia näkökulmia rinnakkaisina. Kestävyyden eri ulottuvuuksien välille on löydettävä tasapaino siten, etteivät ekologiset ja sosiaaliset tavoitteet ole instrumentaalisessa roolissa taloudelliselle menestykselle. Tässä kohtaa yrityksen arvot tulevat apuun.

Yrityksen arvot määrittävät, mitä yritys tavoittelee. Niiden takana on tietenkin aina joukko ihmisiä – omistajia, johtajia ja työntekijöitä – joiden arvoja yrityksen arvot heijastavat. Kestävyys tulisi viedä näiden ihmisten arvoihin, jotta se toimisi yrityksen toimintaa ohjaavana periaatteena. Arvot motivoivat toimimaan tietyllä tavalla, ohjaavat päätöksentekotilanteissa ja johtavat kohti haluttua kestävyyspäämäärää.

Näin arvioit ohjaavatko yrityksesi arvot haluttuun suuntaan

Jos yrityksessäsi halutaan harjoittaa kestävyystavoitelähtöistä liiketoimintaa, voit tarkastella yrityksesi arvoja seuraavien kysymysten avulla ja miettiä ohjaavatko ne haluttuun suuntaan:


Kysymyspatteristo yrityksen arvojen tarkasteluun

Kysymyspatteriston avulla voi pohtia, mitkä arvot ohjaavat yrityksen päätöksentekoa. Keskeistä on arvioida, ohjaako taloudellisten hyötyjen tavoittelu liiaksi kestävyystavoitteita. Tällaisessa tilanteessa vaarana on, että ympäristöön liittyvät ja sosiaaliset kestävyystavoitteet jäävät alisteisiksi taloudellisille tavoitteille. Tällöin kestävyyttä ei ole kokonaisvaltaisesti viety yrityksen arvoihin ja kestävyystavoitelähtöisen liiketoiminnan suunta on hukassa.

Edelläkävijäyritykset ovat sisäistäneet kestävän liiketoiminnan menestysreseptin

Yhteiskuntamme odotukset ja poliittinen järjestelmä ovat yhä enenevissä määrin ohjaamassa yrityksiä oikeaan suuntaan vastuullisuudessa. Ne asettavat standardit vastuulliselle toiminnalle ja määrittävät, millaiseen järjestelmään kestävyyden suhteen tulisi pyrkiä. Samaan aikaan aidosti ja kokonaisvaltaisesti kestävästi toimivien pioneeriyritysten määrä kasvaa. Tällaiset yritykset toimivat kestävyyden keskeisinä vetureina: ne muokkaavat markkinoita ja yhteiskuntia vieden niitä kohti yhä kestävämpiä käytäntöjä. Kun kestävyysmatkansa alkutaipaleella olevat yritykset näkevät edelläkävijöiden onnistumisia, haluavat nekin mukaan.

Kestävyystavoitelähtöinen liiketoiminta ammentaakin menestystä sekä kestävyystieteistä (kestävyystavoitteet) että etiikasta (arvot), mutta niiden jalkauttamiseksi osaksi liiketoimintaa tarvitaan businessvainua. Vaikka voittoa tavoittelevia yrityksiä ohjaavat liiketoiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen saavuttaminen, edelläkävijäyritykset ymmärtävät, että niitä hyötyjä voidaan pitkällä aikavälillä saavuttaa ainoastaan kestävää liiketoimintaa toteuttamalla. Menestysresepti on siis kirjoitettu, ja seuraavaksi on aika viedä se käytäntöön.

 

Haluatko kuulla lisää aiheesta? Lue myös blogisarjan osa 1 ja osa 2!

Kirjoittaja Kaisa Manninen työskentelee Korkialla managerina ja innostuu erityisesti projekteista, joissa pääsee kehittämään uusia kestäviä liiketoimintamalleja. Vapaa-ajalla Kaisan aika kuluu agilitykentällä, jossa hän puolestaan kehittää omia agilitytaitojaan espanjanvesikoira Irman kanssa.

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.