Asiakastieto ja rekisteriseloste

Konsernin emoyhtiö Korkia Oy on Finanssivalvonnan valvoma vakuutusedustaja. Tiedot ovat nähtävissä osoitteesta www.finanssivalvonta.fi. Korkia Oy ei omista suoraan eikä välillisesti yli 10%:n osuutta minkään vakuutuksenantajan äänimäärästä tai pääomasta. Mikään vakuutuksenantaja tai sen emoyritys ei omista suoraan tai välillisesti osuutta Korkia Oy:n äänimäärästä tai pääomasta. Korkia Oy on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön asiamies.

Mikäli Korkia Oy:n toiminnasta on huomautettavaa, pyydämme ottamaan yhteyttä. Korkia Oy :n palvelusta tai toiminnasta voi halutessaan tehdä myös vapaamuotoisen kantelun Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan tehtävä on ensisijaisesti valvoa menettelytapojen noudattamista muun muassa vakuutus- ja sijoituspalvelualalla. Finanssivalvonta ei ole riidanratkaisuelin. Korkia Oy:n toiminnasta voi tehdä valituksen myös Kuluttajien vakuutustoimiston, Kuluttajariitavaliolautakunnan tai Vakuutuslautakunnan tutkittavaksi. Mahdolliset Korkia Oy:n toiminnasta aiheutuneet erimielisyydet voi saattaa myös oman asuinpaikkansa käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

1. Tiedot palveluntarjoajasta

Palveluntarjoajan tiedot
Asiakastietorekisterin tietosuojaseloste
Asiakasluokittelu ja selonottovelvollisuus
Asiakasvarojen säilyttäminen
Eturistiriitojen hallinta ja toimintaperiaatteet
Kulut, palkkiot ja kannustimet
Wallstreet Financial Services Oy:n vakavaraisuustiedot 2017 (Pilari III)

2. Toimeksiantojen toteutus

Rahoitusvälineiden riskit, verotus ja oikeussuojakeinot

3. Korkia Asset Management Oy:n sidonnaismiehet

Sidonnaisasiamiesrekisteri

4. Tiedot vakuutusedustajasta

Tiedot vakuutusedustajasta

5. Paketoitujen ja vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden asiakirjat (PRIIPS)

Tällä sivulla on Korkia-konsernin tarjoamien vakuutustuotteiden ja palveluiden avaintietoasiakirjat, jotka on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaisesti annettava asiakkaalle paketoiduista ja vakuutusmuotoisista sijoitustuotteista ennen sopimuksen solmimista. Avaintietoasiakirjan tarkoitus on auttaa sijoittajaa ymmärtämään sijoitustuotetta ja edistää vertailtavuutta muihin samankaltaisiin tuotteisiin.

Tällä sivulla julkaistaan aina voimassa olevat avaintietoasiakirjat. Avaintietoasiakirjoja päivitetään säännöllisesti. Voimassa olevat avaintietoasiakirjat on myös saatavana pyynnöstä Korkian yhteyshenkilöiltä ja toimipisteistä.

5.1. Korkian tarjoamien vakuutustuotteiden avaintietoasiakirjat (PRIIPS KID)

SEB Life Portfolio Bond Sijoitusvakuutus
SEB Life Portfolio Bond Kapitalisaatiosopimus
Fennia Varainhoitovakuutus
Fennia Varainhoitokapitalisaatio

5.2. Korkian tarjoamiin Henki-Fennian vakuutustuotteisiin liitettävien varainhoitopalveluiden avaintietoasiakirjojen liitteet

Korkia 20Korkia 50Korkia 80, Korkia 100, Korkia Global Real EstateKorkia Emerging MarketsKorkia Salama