Sweco on yhdessä Korkian kanssa laatinut tiekartan Etelä-Savon rakennustoimialalle vuoteen 2025. Hankkeessa kartoitettiin rakennusteollisuuden nykytila ja alueelliset kehittämistarpeet sekä rakennettiin yhteistyöhön pohjautuva tiekartta alueen rakennusklusterin kehittämiseen.

Sweco pääsi yhdessä Korkian kanssa suunnittelemaan Etelä-Savon rakennusklusterin kehittämistä vuoteen 2025 osana Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun RAKES 2020 -hanketta. Lokakuussa päättyneessä RAKES-hankkeessa kartoitettiin Etelä-Savon rakennusklusterin osaamistarpeita ja suunniteltiin mm. täsmäkoulutuksia, uusia oppimispolkuja ja koulutussisältöjä.

Työssämme Korkian kanssa haettiin tekijöitä, jolla Etelä-Savon rakennusklusteri säilyttää ja kasvattaa elinvoimaisuuttaan tulevaisuudessa. Tuotoksena oli tiekartta, johon koottiin tieto ja toimenpiteet, joita alueellisessa kehityksessä voidaan hyödyntää. Tärkeänä tekijänä tavoitteiden saavuttamisessa on koulutuslaitosten koulutuksen kehittäminen vastaamaan yritysten tarpeita.

Koulutuslaitokset mahdollistavat vahvan osaamisperustan, joka luo puitteet yritysten menestymiselle. Onkin mielenkiintoista seurata, miten työ jalkautetaan tiekartan kentälle ja visio saavutetaan Etelä-Savossa. Edellytykset ovat olemassa ja lähtölaukaus kohti visiota on ammuttu tiekartan myötä.

Olemassa olevia alueellisia vahvuuksia löydettiin niin puuteollisuuden kuin betoniteollisuuden puolelta. Näiden alojen numeroita tarkastelemalla voidaan todeta, että Etelä-Savon rakennusklusteri on jo nyt kokoaan suurempi.

Alueen jatkokehityksen kannalta oleellisimmaksi tekijäksi nousi nykyisten osaamisien edelleen vahvistaminen ja yhteistyön tiivistäminen, sillä vahva yhdessä tekeminen alueelta puuttuu. Tiekartassa visiona on päästä alueellisesti vähähiilisen rakentamisen edelläkävijäksi yhteistyöllä, jossa puu-, hybridi- ja korjausrakentaminen toimivat kasvun veturina.

Koulutuslaitokset mahdollistavat vahvan osaamisperustan, joka luo puitteet yritysten menestymiselle. Onkin mielenkiintoista seurata, miten työ jalkautetaan tiekartan kentälle ja visio saavutetaan Etelä-Savossa. Edellytykset ovat olemassa ja lähtölaukaus kohti visiota on ammuttu tiekartan myötä.

Osana tiekarttaa luotiin tietomalli, johon koottiin alueen tärkeimmät ympäristön vaikuttimet, muutosvoimat, päämäärät ja toimenpiteet. Tietomallia voi käyttää tietolähteenä, jonka kautta linkittyy tärkeimmät alueelliset tietokannat ja josta löytyy muutamia tärkeimpiä alueellisia mittareita kehityksen seurantaan. Toimenpiteille kerättiin tavoitteita ja mittareita, jotka olisi hyvä saavuttaa vuosittain, että visio saadaan toteutumaan.

Projektina tämä oli erilainen, mihin suunnittelutoimistossa olen päässyt tottumaan. Mukana olleet kollegani voivat varmasti myös allekirjoittaa tämän. Liiketoimintaa kehitettäessä lopputuotos ei ollut selkeänä tiedossa hankkeen alkuvaiheessa, mutta selkeytyi projektin edetessä. Lopputuotoksen kannalta Korkian kanssa käyty vuoropuhelu oli tärkeää hankkeen jouhevan etenemisen kannalta. Swecon rooli painottui tekniseen asiantuntemukseen.

Projektiin oman piirteensä toi vallitseva Covid 19 -pandemia. Poikkeuksellisesti projekti hoidettiin niin tilaajan kuin myös Korkian suuntaan etäyhteyksillä. Projektissa oli tiukka aikataulu, mutta Korkian hyvällä aikataulutuksella päästiin projektissa maaliin suunnitellusti. Työskentely Korkian kanssa oli kokemuksena miellyttävä ja heillä oli asiantunteva ote projektin johtamiseen. Kiitoksia Korkialle, että saimme olla mukana mielenkiintoisessa projektissa osaltamme vaikuttamassa Etelä-Savon rakennusklusterin tulevaisuuteen.

Kari Vänttinen

Osastopäällikkö, Sweco Rakennetekniikka Oy.

RAKES 2020 -hankkeessa kartoitettiin Etelä-Savon rakennusklusterin osaamistarpeita ja suunniteltiin tarpeiden perusteella sekä täsmäkoulutusta yrityksille että uusia oppimispolkuja sekä koulutussisältöjä. Tavoitteena oli lisätä Etelä-Savossa toimivien rakennusalan yritysten osaamista ja kilpailukykyä mm teollisen puurakentamisen, taloautomaatiotekniikan ja korjausrakentamisen aloilla. Lisätietoa ohjelmasta: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/rakennusklusterin-osaajat-etela-savossa-rakes-2020/.

Euroopan unionin Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma toimi RAKES-hankkeen keskeisenä rahoittajana.

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.