Suomessa on paljon maataloustuottajia ja pieniä elintarvikealan yrityksiä, joiden toiminnan keskiössä ovat vastuullinen tuotanto, puhtaat raaka-aineet, terveellisyys ja korkea laatu. Tällaisten toimijoiden tuotteille riittäisi varmasti vientipotentiaaliakin, mutta suuri osa kamppailee jatkuvasti heikon kannattavuuden ja olemattoman kasvun kanssa. Kysymys kuuluu siis: Miten saada suomalaiset elintarvikealan yritykset pienistä isommiksi ja ponnistamaan Suomea suuremmille markkinoille?

Suomalaisten elintarvikkeiden lähtökohtainen voimavara on niiden puhtaus. Ainutlaatuiset luonnonvarat ja niistä johdettu tuotanto pitää pystyä valjastamaan tehokkaasti yhteiseksi kasvuvoimaksi. Tärkeää on myös terveysvaikutusten tehokkaampi todentaminen, jolla nostetaan kuluttajien mielenkiintoa. Lisäksi markkinoinnin kehittäminen on keskeisessä asemassa kasvuvoiman edistämisessä, tuotettu lisäarvo on saatava kommunikoitua kuluttajille mahdollisimman tehokkaasti. Koronaviruksesta tulevaisuudessa toipuva kotimainen matkailu lisää mahdollisuutta testata tuotteita paikallisesti.

Yhteistyössä on voimaa

Suomessa on vaatimattomat perinteet yhteistyölle elintarvikkeiden pientuottajien parissa. Yhteistyötä ja verkostotoimintaa tulee lisätä niin suoran yritystoiminnan kuin rahoitusmahdollisuuksienkin osalta kasvun saavuttamiseksi. Verkostojen kautta pienet yritykset pystyvät tukemaan toisiaan ja löytämään yhteistyömalleja, joiden kautta toimijat pystyvät parantamaan asemaansa markkinalla. ​Yhteistoiminnallinen tehokkuus, jossa mm. keskuskeittiöt ovat keskeisessä roolissa, lisää yritysten ja tuottajien mahdollisuuksia menestyä.

Yhtenä kriittisimpänä tekijänä elintarvikealan yritysten kasvussa on paikallisen jalostusasteen kasvattaminen maataloustoiminnasta elintarviketuotteisiin. Jalostusasteen nostolla voidaan lisätä kannattavuutta ottamalla tukevampi asema elintarvikkeiden tuotannon arvoketjussa. Haastetta tähän tuo maataloustuottajien sopimustuotanto, josta irrallisen jalostusarvon nostamisen pitää olla keskiössä.

Maailmalta voi hakea mallia eli jalostusasteen nostamiseksi ja innovoimiseksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä uusien ideoiden ja tekniikoiden löytämiseksi.

Tuottajat ja elintarvikeyrittäjät kaipaavat myös mallia oman toimintansa kehittämiseksi. Arvoketjun täydentämiseksi ja kasvun tukemiseksi pienille yrittäjille täytyy pystyä mallintamaan laskennallinen tuotantopotentiaali, resurssit ja osaaminen. ​Tuotantopotentiaalin esittäminen on pysynyt liian usein ylätasolla, eikä mallinnusta ole toteutettu. Tämä on vaikeuttanut yritysten uskallusta lähteä kehittämään toimintaa nykyistä pidemmälle. ​ Keskeisiä asioita ovat mm. markkinatutkimukset uusille tuotteille, yhteistyö eri toimijoiden kesken​ ja kysynnän realisoituminen paikallisella tasolla.

”Suomessa on maailman parhaat elintarvikkeet. Verkostojen voimalla, eteenpäin katsovalla tutkimuksella sekä rohkealla liiketoiminnalla ne voidaan saada myös muiden maiden kuluttajien nautittaviksi.”

TKI-toiminta ja tukimuodot parantamaan mahdollisuuksia

Suomessa on erinomainen infrastruktuuri tutkimukselle ja tuotekehitykselle sekä elintarvikealan kehittämiselle ja tuelle. Näiden toimijoiden rooli tuottajien ja elintarvikeyritysten kasvun ja menestyksen edesauttajina on keskeinen. Nykyiset TKI-hankkeiden keskeiset teemat, mm. luomutuotannon arvonlisäys, ruokaturvallisuus ja arvoketjun tehostaminen, pitää saada satamaan suoraan tuottajien ja pienyritysten kasvuponnistelujen laariin. Lisäksi käytössä olevia tukijärjestelmiä, niin EU-tasoisia kuin kansallisia ja paikallisiakin, tulee tuoda tehokkaammin tykö suomalaisille kasvuhakuisille ruoantuottajille. Merkittävä rooli on myös kansallisilla tukipalveluilla, kuten ProAgrialla, Business Finlandilla ja paikallisilla ELY-keskuksilla, joiden asiantuntijat voivat tukea entistä tehokkaammin kasvumahdollisuuksien edistämisessä.

Suomessa on maailman parhaat elintarvikkeet. Laaja-alaisella yhteistyöllä, rohkealla ja eteenpäin katsovalla tutkimuksella ja kehityksellä sekä liiketoiminnallisella rohkeudella ne voidaan saada kasvavassa määrin myös muiden maiden kuluttajien nautittaviksi.

 

Kirjoittaja Jussi Ollilalla on pitkä kokemus eri teollisuudenaloilta, myös elintarviketeollisuudesta. Korkialla Jussi konsultoi asiakkaita kestävästä kehityksestä ja sen mukanaan tuomista kasvumahdollisuuksista. Työn lisäksi Jussi viihtyy luonnossa, sukset jalassa tai ilman sekä nauttii urheilusta monipuolisesti.

 

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.