Epävarmuus maailmantalouden kasvunäkymistä nosti jälleen päätään maaliskuussa. Talouskasvumittarit ovat pääsääntöisesti edelleen yllättäneet negatiivisesti etenkin USA:n ulkopuolella. On kuitenkin heikkoja signaaleja siitä, että kasvu olisi ehkä pohjannut vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ilman suuria poliittisia takaiskuja.

EKP ja FED ovat reivanneet rahapolitiikkaansa varovaisempaan suuntaan. Yhdysvalloissa korkoero 10 vuoden valtionlainan ja 3 kuukauden rahamarkkinakoron ero on painunut miinuksen puolelle kuten myös Saksan 10 vuoden valtionlainakorko. Nämä kertovat siitä, että korkomarkkinoiden luottamus kasvunäkymiin on selvästi heikentynyt ja että markkinat odottavat keskuspankeilta rahapolitiikan keventämistä.

Osakemarkkinoilla ensimmäisen kvartaalin kehitys oli kuitenkin vahvaa. Osakemarkkinat näyttävät luottavan keskuspankkeihin ja tuntuvat myös uskovan, että kauppapolitiikassa päästään sopuun. Näin ollen osakemarkkinat hinnoittelevat jo kasvun piristymistä loppuvuonna alkuvuoden notkahduksen jälkeen. Mahdolliset kasvupettymykset loppuvuonna saattavat uudelleen latistaa markkinatunnelmia.

 

Markkinoiden katseet yhä raha– ja kauppapolitiikassa

EKP yllätti markkinat ilmoittamalla uusista pankkien rahoitusohjelmista maaliskuussa. Markkinoilla itse päätös oli odotettu vanhojen ohjelmien alkaessa pian erääntyä, mutta aikainen ajoitus oli odottamaton. Samalla myös tulevat ohjauskoronnostot siirrettiin suosiolla ensi vuoteen. Taustalla on odotettua vaimeampi inflaatio ja alemmat talouskasvuennusteet.

Myös Yhdysvaltain keskuspankki FED on aiempaa kyyhkysmäisempi rahapolitiikkaa koskevissa kommenteissaan. Keskuspankki odottaa nyt itse, että se jättää ohjauskoron ennalleen koko vuoden 2019 aikana ja myös taseen supistaminen pysäytetään syyskuussa. Markkinoilla nähdään tällä hetkellä noin kuudenkymmenen prosentin todennäköisyys sille, että FED:n laskee ohjauskorkoa vähintään kerran vuoden loppuun mennessä. Kokonaisuutena näiden pehmentyneiden rahapoliittisten linjausten elvytysvaikutus reaalitalouteen on varsin pieni, mutta ne tukevat markkinatunnelmia.

USA:n ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut ovat venyneet ja jatkuvat näillä näkymin pitkälle toisen vuosineljänneksen puolelle. Toistaiseksi uusia tulleja tai tariffien korotuksia ei ole tiedossa niin kauan, kuin neuvottelut jatkuvat. Edistystä on ilmeisesti tapahtunut, joskin neuvotteluiden keskeisissä kipukohdissa, kuten teknologiaan ja osaamiseen liittyvissä kysymyksissä, riittänee yhä työsarkaa. Molemmilla osapuolilla on kuitenkin edelleen selkeät kannustimet päästä jonkinlaiseen sopuun.

Iso-Britannian EU-eroon tuli odotetusti lisäaikaa vähintään kaksi viikkoa. Parlamentti on ottanut itselleen suuremman roolin hyväksyttävän eroratkaisun löytämisessä. Markkinoille myrkyllinen sopimukseton BREXIT on silti yhä mahdollinen.

 

Alkuvuoden talouskasvu odotettua heikompaa – mutta pohjakosketus saattaa olla jo lähellä

Euroalueen, etenkin Saksan, teollisuuden aktiviteetti on edelleen hidastunut odotettua enemmän alkuvuonna. Maaliskuun odotettua parempi IFO-indeksi antaa kuitenkin toivoa Saksan teollisuuden kasvun pohjaamisesta. Euroalueen kasvu nojaa tällä hetkellä vahvasti palvelualoihin ja yksityiseen kulutukseen. Euroalueella kuluttajaluottamus on heikentynyt alkuvuoden 2018 huipputasoiltaan, mutta on edelleen historiallisesti vahvalla tasolla. Myös luottamuksen heikentyminen näyttäisi pysähtyneen.

Kiinassa kasvunumerot ovat trendinomaisesti edelleen heikentyneet viennin, teollisuustuotannon ja kiinteiden investointien osalta. Vähittäiskauppa ja palvelualat laajemminkin on sitä vastoin pitäneet paremmin pintansa. Toisaalta myös teollisuussektorilla nähtiin vaihteeksi parempia lukuja maaliskuussa. Rahapoliittisen elvytyksen ohella myös veronalennukset on kaivettu työkalupakista kasvun ylläpitämiseksi. Takaiskut kauppaneuvotteluissa USA:n kanssa voisivat hidastaa kasvua odotettua enemmän.

Myös Yhdysvalloissa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen BKT-kasvun odotetaan asettuvan 1,5-2 % tienoille viime vuoden lähes 3 % kasvun jälkeen. Koko vuoden 2019 osalta talouskasvu liikkunee noin 2-2,5 % tienoilla. Yritykset ovat aiempaa varovaisempia yleisen epävarmuuden kasvun johdosta. Työmarkkinat ja kuluttajaluottamus ovat kuitenkin edelleen vahvat, mikä tukee elintärkeätä yksityistä kulutusta. Myös aiemmin heikentyneissä asuntomarkkinatilastoissa on havaittavissa tasaantumisen merkkejä. Pitkien korkojen lasku viime kuukausina on omalta osaltaan alkanut tukea kasvuedellytyksiä. Talouden johtavissa indikaattoreissa on myös havaittavissa tasaantumista aiemman heikentymisen jälkeen.

”Ilman positiivisia yllätyksiä globaalien osakemarkkinoiden 12 kuukauden tuotto-odotus on nykyennusteilla vain noin +4 %”

Yritysten tuloskasvuennusteet vuodelle 2019 ovat edelleen olleet laskussa. Ennusteissa on kuitenkin viime aikoina ollut havaittavissa tasaantumisen merkkejä. Tällä hetkellä kuluvan vuoden tuloskasvuennuste maailman osakemarkkinoille on markkinakonsensuksen mukaan noin +5 %. Vertailun vuoksi viime vuonna päädyttiin liki +15 % kasvuun ja viimeisen 20 vuoden keskikasvu on ollut yli +7 % tasolla. Vuoden 2019 ensimmäiselle neljännekselle odotetaan yleisesti miinusmerkkistä kasvua. Vuoden toiselle ja kolmannelle neljännekselle odotetaan jo +2-4 % kasvua sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Vuoden viimeiselle neljännekselle ennakoidaan tuntuvaa tuloskasvun piristymistä noin +10 % tasolle ja kasvun ennustetaan edelleen kiihtyvän alkuvuonna 2020. Kasvun piristymiseen nyt ennustetuille tasoille liittyy kuitenkin yhä merkittävää epävarmuutta, sillä suhdannekuva on edelleen sumea.

 

Maaliskuu oli edelleen hyvä kuukausi osakemarkkinoilla

Maaliskuussa MSCI AC World -indeksi tuotti 2,7 % euroissa mitattuna. Tuottoerot eri markkinoiden välillä eivät olleet merkittäviä. Suhteellisesti vaimeinta kehitys oli Euroopassa ja Japanissa kummankin tuottaessa +2,0 %, kun taas Yhdysvalloissa osakemarkkina oli parhaassa vedossa +3,3 % tuotolla. Pohjoismaat nousivat +1,8 %. Pienet yhtiöt jäivät maaliskuussa suuryhtiöiden kehityksestä jälkeen. Korkotason lasku näkyi myös toimialojen välisessä tuottokehityksessä: IT-sektori oli edelleen nousun veturi, kun taas rahoitussektorilla nähtiin laskua. Laatuyhtiöt tuottivat myös selvästi paremmin kuin kokonaismarkkina.

Alkuvuosi oli osakemarkkinoilla vahvin kvartaali vuosiin heikon viime vuoden lopun jälkeen. Q1:n aikana MSCI AC World nousi euromääräisesti peräti +14,2 %. Yhdysvaltain markkina oli tuottavin +16,1 % nousulla, kun taas Japanin markkina oli peränpitäjä +8,9 % tuotolla. Sektoreista selvästi parhaiten tuotti IT-sektori, +21,2 %. Pienet yhtiöt nousivat jonkin verran keskimäärin suuria yhtiöitä enemmän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Toisaalta myös laatu- ja kasvuyhtiöt tuottivat paremmin kuin markkina keskimäärin.

Ilman talous- ja tuloskasvun selvää kiihtymistä loppuvuonna ja/tai löysempää rahapolitiikkaa, osakemarkkinoiden arvostustasot näyttävät haastavilta. Ilman positiivisia yllätyksiä globaalien osakemarkkinoiden 12 kuukauden tuotto-odotus on nykyennusteilla vain noin +4 % eli puolet pitkän aikavälin keskimääräisestä tasosta. Arvostustietoisen sijoittajan ongelma on kuitenkin sitkeä vaihtoehtojen puute korkomarkkinoilla.

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.