Heinäkuu oli yksi vuoden tuottavimmista kuukausista osakemarkkinoilla. Maailman osakemarkkinoita kuvaava MSCI Maailma -indeksi nousi euroissa mitattuna noin 2,8 %.

Tärkeimmistä markkinoista Euroopan ja USA:n osakemarkkinat tuottivat euroissa noin 3 %. Kehittyvät markkinat tuottivat noin 2 %, mutta eri maiden kehityksissä oli suuria eroja. USA:n kauppapolitiikasta tällä hetkellä eniten kärsivän Kiinan osakemarkkinat laskivat MSCI-indeksillä mitattuna 2,7 %, kun taas kauppakiistoista sivussa olevan Intian markkinat nousivat MSCI-indeksillä mitattuna noin 6,3 %.

Viime vuosien ja tämän vuoden alun trendistä poiketen arvoyhtiöt tuottivat kasvu- ja laatuyhtiöitä paremmin maailmanlaajuisesti. Heinäkuun loppupuolella muutamien teknologiayhtiöiden, kuten Facebookin ja Twitterin, haasteet painoivat teknologiaosakkeita ja samaan aikaan pankki- ja kulutustavarayhtiöt ovat yllättäneet odotuksia paremmilla tuloksilla. Toisaalta elokuun alussa Applen markkina-arvo nousi yli USD 1 000 mrd, kun se julkaisi selvästi odotuksia paremman tuloksen.

Yhdysvaltojen vahva talouskehitys tukee positiivista kehitystä osakemarkkinoilla

Markkinakehitys kääntyi positiiviseksi heikohkon kesäkuun jälkeen, kun huomio markkinoilla on siirtynyt kauppakiistoista vahvasti etenevään yritysten toisen kvartaalin tuloskauteen. Toisen kvartaalin tuloskasvu yltää Yhdysvalloissa yli 20 %:iin, kun historiallisesti keskiarvo on noin 6-7 %. Euroopassakin tuloskasvu yltänee hieman historiallisen keskiarvon yläpuolelle noin 8-9 %:iin. Odotuksiin nähden tulokset ovat pääsääntöisesti yllättäneet positiivisesti.

Yhdysvaltojen vahva talouskehitys tukee positiivista kehitystä osakemarkkinoilla. USA:n toisen kvartaalin BKT:n kasvu 4,1 % oli odotettu ja kertoo talouden vahvasta kehityksestä. Erityisesti kotimainen kysyntä on Trumpin hallinnon veronalennusten, alhaisen työttömyyden ja positiivisen talouskehityksen myötä vahvaa. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tuore ennuste tämän vuoden talouskasvulle on 2,9 % ja ensi vuoden 2,7 %.

Myös euroalueella ja Kiinassa talouskehitys on ollut hyvällä tasolla, mutta hieman odotettua laimeampaa. Kiinan taloutta ohjataan edelleen vähemmän velkavetoiseen kasvuun, mikä hidastaa Kiinan kasvua. Kiinan kysynnän heikentyminen on painanut myös vientivetoisten Euroopan maiden talouslukuja. IMF laskikin Euroopan talouskasvuennustettaan tälle ja ensi vuodelle 2,2 ja 1,9 %:iin. Kiinan kasvuennuste säilyi ennallaan: tänä vuonna kasvua kertyy 6,6 % ja ensi vuonna 6,4 %.

Rahapolitiikka on edelleen elvyttävää ja markkinoita tukevaa, vaikka on etenemässä normaalimpaan suuntaan. Euroopassa keskuspankin koronnostoa ei nähdä ennen ensi vuoden kesäkuuta, mutta osto-ohjelman netto-ostot loppuvat tämän vuoden lopussa. Yhdysvalloissa rahapolitiikka normalisoituu nopeampaa tahtia, kun keskuspankki FED nostaa vielä kaksi kertaa ohjauskorkoa tänä vuonna, mikä nostaa ohjauskoron inflaation yläpuolelle. Merkityksellisempää markkinoille on taseen kiihtyvä supistuminen vuoden loppua kohti.

Korkomarkkinoilla ei olla nähty suuria liikkeitä kesän aikana. Euroopan valtioiden ja USA:n valtionlainakorot ovat olleet maltillisessa nousussa. Riskisempien yrityslainojen sekä kehittyvien maiden lainojen luottoriskilisät ovat olleet laskussa markkinoiden rauhoituttua kesäkuun lopusta alkaen, minkä seurauksena tuotot ovat olleet positiiviset. Euroalueen alhainen korkotaso ja korkomarkkinoiden korkeat arvostustasot ovat edelleen merkittävä haaste korkosijoittajalle, kun tuotto-odotukset ovat miinuksella esimerkiksi euroalueen valtionlainoissa ja hyvän luottoluokituksen yrityslainoissa.

Globaalien osakemarkkinoiden tuotto-odotukset ovat tälle ja ensi vuodelle noin 3-8 % prosentin luokkaa

Tuottonäkymät ovat osinkotuoton sekä positiivisten tuloskasvuodotuksien varassa. Tänä vuonna yritysten tuloskasvun odotetaan olevan 10-15 % ja ensi vuonna hieman alle 10 %. Arvostustasot tulevat todennäköisesti laskemaan vähintään historialliseen keskiarvoonsa tai hieman alle sen, mikä leikkaa tuottoja.

Suurimpia uhkia globaaleille talousnäkymille ja positiiviselle osakemarkkinakehitykselle on näillä näkymin kaupan rajoituksien merkittävä lisääntyminen ja sitä myötä maailmankaupan hiipuminen sekä hintojen nousu. USA:n ulkomaankauppa on ollut kroonisesti alijäämäinen sen tärkeimpien kauppakumppaneiden kanssa, minkä vuoksi USA:n hallinto on alkuvuodesta lähtien uhkaillut tärkeimpiä kauppakumppaneitaan tuontitulleilla alijäämää pienentääkseen.

Kesällä voimaan astuneilla tulleilla ei vielä ole suurta merkitystä maailman talousnäkymille, mutta mikäli tullien asettamiskierre ei pysähdy, heikentää se talous- ja tuloskasvua niin Kiinassa, Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin.

USA:n globaalit tuontitullit metalleille astuivat voimaan alkuvuodesta ja heinäkuun 6. astuivat voimaan 25 %:n tullit (USD 34 mrd) Kiinan viennille sekä Kiinan vastaavat tullit USA:n viennille. Myöhemmin kesän aikana astuu voimaan vielä 25 % tullit (USD 16 mrd) Kiinan viennille. USA on uhannut Kiinaa vielä 25 % tulleilla (USD 200 mrd) arvolle Kiinan vientiä.

Kesällä voimaan astuneilla tulleilla ei vielä ole suurta merkitystä maailman talousnäkymille, mutta mikäli tullien asettamiskierre ei pysähdy, heikentää se talous- ja tuloskasvua niin Kiinassa, Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Toisaalta Kiinan viranomaiset ovat lupailleet talouden elvytystä infrastruktuuri-investointien muodossa, mikäli kauppakiista etenee.

EU:n puheenjohtaja Jean-Claude Juncker pääsi Trumpin kanssa sopimukseen, että tulleja ei enää lisätä EU:n ja USA:n välillä, mikäli neuvottelut EU:n ja USA:n välillä jatkuvat.  Näin Euroopan pelkäämät USA:n autojen tuontitullit EU:lle eivät ole astumassa voimaan. Uutisen jälkeen Euroopan osakemarkkinat ovat olleet nousussa, vaikka USA:n ja EU:n välisen kauppakiistan syttymistä ei voida vielä sulkea pois.

Näkemyksemme on, että loppuvuoden positiiviselle markkinakehitykselle on hyvät edellytykset. Globaali talouskasvu luo hyvän pohjan odotetulle tuloskasvulle, mutta korkea arvostustaso leikkaa hieman tuottoja. Korkian varainhoitosalkuissa olemme neutraalissa osakemarkkinapainossa. Käteisen paino yhdistelmäsalkuissamme on suuri johtuen korkomarkkinoiden yleisesti korkeista arvostustasoista ja haasteista löytää mielenkiintoisia sijoituskohteita.

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.