Lokakuun aikana osakemarkkinoilla on nähty merkittävää korjausta alaspäin. Maailman osakemarkkinat ovat laskeneet dollareissa mitattuina noin -9 %. Dollarin vahvistuminen on hienoisesti pehmentänyt laskua noin -7 %. Markkinoiden lasku on tällä kertaa ollut laajapohjaista, mutta näkemyksemme mukaan ylimitoitettua. Markkinoiden yliarvostusta on purkautunut, mutta pelot tulevan kasvun suhteen vaikuttavat liioitelluilta. Markkinoiden laskua vastaavaa korjausta talous- ja tuloskasvuennusteissa ei olla nähty.

Alkuvuoden voittajat – Yhdysvallat ja IT-sektorit – ovat tällä kertaa laskeneet samassa tahdissa, tai jopa hieman rivakammin, kuin muut päämarkkinat ja –sektorit. Myös Suomen osakemarkkina, joka on ollut yksi alkuvuoden voittajista, on tässä korjausliikkeessä tullut alas enemmän kuin maailmanmarkkinat keskimäärin. Jo aiemmin vuonna heikosti kehittyneet kehittyvät osakemarkkinat, ja etenkin Kiinan markkina, ovat myös laskeneet tuntuvasti – mutta tällä kertaa enemmän tai vähemmän muun maailman vauhdissa.

”Aiemmin syntynyttä osakemarkkinoiden yliarvostusta on nyt purettu tuntuvasti.”

Markkinoilla riskin karttaminen on kasvanut tuntuvasti ja voittoja on kotiutettu alkuvuoden voittajista. Osakemarkkinat ovat selvästikin huolissaan osakemarkkinoiden arvostustasoista, kauppasodasta Yhdysvaltain ja Kiinan välillä ja USA:n keskuspankin koronnostoista ja näiden vaikutuksista maailman talouskasvu- ja tulosnäkymiin. Osakemarkkinoiden korjausliikkeeseen liittyy tällä kertaa myös klassisesti öljyn hinnan lasku ja Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainakoron lievä lasku aiemmilta huipputasoilta.

Aiemmin syntynyttä osakemarkkinoiden yliarvostusta on nyt purettu tuntuvasti. Ennen lokakuun korjausliikettä maailman osakemarkkinat olivat tämän vuoden tulosennusteilla noin +8 % kalliimpia kuin historiallisesti viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin. Tämä arvostusero on nyt supistunut vain +1 %. Yhdysvaltain markkinat ovat kuitenkin edelleen +8 % kalliimpia kuin historiallisesti ja IT-sektorilla tämä arvostuspreemio on edelleen noin +12 %. Muut maailman pääosakemarkkinat ovat kuitenkin nyt jo halvemmin arvostettuja kuin viimeisen 10 vuoden aikana keskimäärin.

Toinen huoli markkinoilla liittyy maailmantalouden ja yritysten kasvunäkymiin. Yritysten tulosennusteet eivät kuitenkaan ole vielä juurikaan laskeneet viimeisen kuukauden aikana. Käynnissä oleva Q3 tuloskausi Yhdysvalloissa on yli +22 % vuosikasvun vauhdissa ja myös Euroopassa ennustettu kasvu on liki +13 %. Ensi vuodelle maailman osakemarkkinoille ennustetaan noin +10 % kasvua yritystuloksiin.

Talousnumerot ovat kuitenkin edelleen pehmentyneet Yhdysvaltain ulkopuolella. Euroopassa kauppapelot sekä Italian tilanne luovat epävarmuutta. Euroalueen teollisuuden uudet tilaukset ovat heikentyneet selvästi, vaikka euro on heikentynyt tämän vuoden aikana. Myös Kiinan kasvu on jatkunut tasaista hidastumistaan.

Talousennustajat ovat silti viime kuukausina vain lievästi laskeneet kasvuennusteitaan. IMF:n tuore talouskasvuennuste tämän ja ensi vuoden maailman talouskasvulle on yhä +3,7 %. Nämä ennusteet ovat vain 0,2 %-yksikköä alempia kuin edellisessä ennusteessa. IMF arvioi, että kauppakiistojen pitkittyminen voisi hidastaa globaalia talouskasvua noin 0,8 %-yksikköä vuonna 2020. Näillä näkymin tämä ei kuitenkaan vielä aiheuttaisi itsessään taantumaa, vaikka poliittinen tilanne ei alkaisi nopeasti paranemaan.

”Jos ja kun sijoittajien luottamus kasvunäkymiin elpyy, uskomme, että käynnissä oleva korjausliike luo ostomahdollisuuksia osakemarkkinoilla.”

Emme odota nopeasti suuria myönteisiä avauksia kaupparintamalla, vaikka neuvotteluyhteyksiä taas viritellään. Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin kaikkien osapuolien etu ratkaista kiistat hallitusti neuvotteluteitse. Käynnissä oleva kolmannen kvartaalin tuloskausi alkanee kuitenkin asteittain rauhoittaa markkinoita. Myös pitkien korkojen nousu Yhdysvalloissa on kuitenkin jo tasaantunut osakemarkkinoiden turbulenssin seurauksena. Euroopassa korkosijoitukset eivät tule olemaan realistinen vaihtoehto sijoittajien vielä pitkään aikaan.

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.