Heikon viime vuoden lopun jälkeen vuosi 2019 on alkanut voimakkaalla osakemarkkinoiden nousulla. Pelko on vaihtunut optimismiin suhdannekehityksen ja mm. Kiinan ja USA:n kauppakiistan ratkaisun suhteen. Myös viestit keskuspankeista ovat alkaneet tukea markkinoita. Juuri nyt talous- ja tuloskasvu ovat hyytymässä, mutta loppuvuodelle ennakoidaan piristymistä. Tällä kertaa arvostuksista ei löydy nousulle esteitä.

 

Osakemarkkinoiden nousu laaja-alaista

Maailman osakemarkkinoiden kehitystä kuvaava MSCI ACWI World -indeksi nousi euroissa 7,9 %. Kehittyvät markkinat tuottivat parhaiten, 8,8 %. USA:ssa nousua kertyi 8,2 % ja takkuilevan BREXIT-prosessin kanssa painivassa Euroopassakin 6,2 %.

Optimismi kauppakiistan ratkeamisen suhteen on näkynyt erityisen positiivisena kehityksenä Kiinan markkinoilla. Laaja-alaisesti Kiinan osakemarkkinoita kuvaava MSCI China -indeksi nousi 11,1 % ja mannerkiinalaiset osakkeet MSCI China A –indeksillä mitattuna nousivat 8,7 %. Myös Kiinan valuutta vahvistui euroa vastaan hieman yli 2 %.

Markkinat ovat nousseet suhdanneherkkien osakesektoreiden kuten teollisuuden, energian, kulutustavaroiden ja rahoituksen johdolla. Nämä, kulutustavarat pois lukien, olivat myös heikoimpia sektoreita viime vuonna. Teollisuuden ja autovalmistajien osakekurssien nousu viittaa optimismiin kauppakiistan ratkeamisesta. Optimismin myötä myös pienet yhtiöt ovat nousseet suuria enemmän.  Kasvuyhtiöt puolestaan tuottivat keskimäärin laatu- tai arvoyhtiöitä paremmin.

 

Talouskasvuhuippu takana – kasvu hidastuu, mutta ei pysähdy

Keskeisimmät indikaattorit kertovat maailman talouskasvun hidastumisesta viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa. Seurauksena talousennustajat ovat alentaneet talouskasvuennusteitaan tälle vuodelle. IMF laski maailman talouskasvuennusteensa tälle vuodelle 3,5 %:iin, vaikka nykytiedon valossa tähän tuskin päästään ja kasvu jää lähemmäksi 3,0 %:a. Positiivista on, että maailman talouskasvun pysähtymisestä ei ole merkkejä eikä taantuma ole ajankohtainen.

Alueelliset erot talouskasvussa ovat suuria. Kiinan kasvu hidastuu virallisten lukujen mukaan kohti 6 prosenttia, mikä näkyy muun maailman teollisuustuotannon hidastumisena ja varsinkin euroalueen näkymissä, mutta myös monien länsimaisten yhtiöiden kuten esimerkiksi Applen, Caterpillarin ja eurooppalaisten autonvalmistajien tuloksissa. Teollisuustuotannosta ja viennistä elävän euroalueen talouskasvu on alkuvuonna todennäköisesti lähellä nollaa. USA:ssa kasvu ei ole hidastunut yhtä voimakkaasti ja kasvua kannattelee vahvan työmarkkinan yksityisen kulutuksen myötä palvelusektori.

Kiinassa kasvua on hidastanut toimet velkavetoisen kasvun hillitsemiseksi sekä kauppakiista USA:n kanssa. Tällä hetkellä viranomaisilta on tiedossa talouskasvua vauhdittavia veronalennuksia sekä mahdollisesti infrastruktuuri-investointeja sekä elvyttävää rahapolitiikkaa. Positiiviset vaikutukset niin Kiinassa kuin maailmanlaajuisestikin näkyvät todennäköisesti vasta tämän vuoden loppupuolella.

Tällä hetkellä talouskasvua jarruttavat useat epävarmuustekijät samanaikaisesti ja niiden poistuminen yhdessä esimerkiksi Kiinan elvyttävän talouspolitiikan kanssa saattaa piristää kasvua loppuvuonna. Uskomme, että Kiinan ja USA:n välisissä kauppaneuvotteluissa positiivisen lopputuloksen todennäköisyys on suurempi kuin negatiivisen. Vaikka merkittäviä haasteita edelleen riittää ja lopulliseen sopuun lyhyellä tähtäimellä tuskin päästään, uskomme, että osapuolilla on riittävästi kannustimia päästä talouden kannalta järkevään ratkaisuun.

 

Keskuspankkien viesti muuttunut taloutta ja markkinoita tukevaan suuntaan

Myös keskuspankkien viesti rahapolitiikan suunnasta on tarjoamassa tukea niin talouden kasvun jatkumiselle kuin markkinoiden tunnelmien paranemiselle. Varsinkin Yhdysvaltojen keskuspankin FED:n rahapolitiikassa on tapahtunut iso suunnanmuutos.

Vielä viime syksynä markkinoita hermostutti FED:n pääjohtaja Powellin viesti koronnostojen jatkumisesta. Viimeisimmät kommentit puolestaan viittaavat siihen, että koronnostot ovat vähintäänkin tauolla ja rahapolitiikkaan vaikuttaa myös markkinoiden kehitys.

Myös Euroopan keskuspankki EKP on vihdoin tunnustanut riskit talouskasvulle eikä koronnostoja ole näillä näkymin luvassa tämän vuoden puolella. Talouskasvun hidastuessa liikaa voi luvassa olla taloutta elvyttäviä rahoitusoperaatioita.

Keskuspankkien muuttunut viestintä rahapolitiikasta on saanut korkotason ja luottoriskipreemiot jälleen laskuun. Myös dollarin vahvistuminen on pysähtynyt, mikä tukee esimerkiksi kehittyviä markkinoita. Korkomarkkinoilta on saanut alkuvuonna poikkeuksellisen hyviä tuottoja. Esimerkiksi euroalueen valtion- ja hyvän luottoluokituksen yrityslainat tuottivat 1,1 % ja kehittyvien maiden lainat
4,4 %.

 

Tuloskasvu hidastuu alkuvuonna ja kiihtyy loppuvuonna – arvostustasot eivät ole nousun esteenä

Taloussyklin hidastuttua myös yritysten tuloskasvu on hidastunut ja tuloskasvuennusteita on laskettu huomattavasti viime syksystä alkaen. Näillä näkymin viime vuoden viimeisen kvartaalin tuloskasvu oli USA:ssa noin 14 %:n luokkaa, kun kolmella ensimmäisellä kvartaalilla kasvu ylsi reippaasti yli 20 %:iin. Euroopassa kasvu on selvästi hitaampaa, alle 4 %:a, kun kaksi edellistä kvartaalia olivat n. 10 %.

Tuloskasvuennusteet tämän vuoden kolmelle ensimmäiselle kvartaalille niin Euroopassa kuin USA:ssakin liikkuvat 1-4 %:n välillä, mikä on jo selvästi hitaampaa kuin mihin markkinoilla on viime aikoina totuttu. Toisaalta tämän vuoden viimeiselle kvartaalille kasvun ennakoidaan kiihtyvän jälleen yli 10 %:iin molemmilla markkinoilla.

Koko vuoden tuloskasvuennuste maailman osakemarkkinoille keskimäärin on noin 6 % tänä vuonna. Arvostustasot ovat heikon viime vuoden lopun ja vahvan alkuvuoden nousun jälkeen lähellä historiallisia keskiarvoja, mikä luo hyvät edellytykset nousun jatkumisella. Mikäli tuloskasvuennusteita ei enää merkittävästi lasketa, maailman osakemarkkinoilta on odotettavissa noin 5-10 % tuottoa vuoden tähtäimellä.

 

Näkymät vuoteen 2019 positiiviset –neutraali osakepaino mielestämme edelleen perustelua

Jotta kestävämmälle kasvulle olisi edellytyksiä, täytyy tulos- ja talouskasvun piristyä loppuvuotta kohti kuten markkinat nyt ennakoivat. Uskomme, että väliaikaisesti kasvua rajoittavien epävarmuuksien poistuttua Kiinan elvyttäessä ja rahapolitiikan tuen myötä piristymiselle on hyvät edellytykset, eikä normalisoituneet arvostustasot estä nousua. Toisaalta epävarmuus on edelleen suurta, minkä seurauksena olemme yhdistelmäsalkuissamme neutraalissa osakepainossa.

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.