Vuodesta 2019 näyttää muodostuvan paras sijoitusvuosi sitten vuoden 2009 korkojen laskun sekä keskuspankkien elvytystoimien tukemana. Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut edistyvät hitaasti. Markkinoita on ilahduttanut merkit siitä, että talouden aktiviteetin heikentyminen olisi pysähtymässä. Vuoden 2020 tuloskasvuennusteet vaikuttavat liian toiveikkailta. Vaihtoehdottomuus on silti edelleen vahva teema markkinoilla.

Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset kauppaneuvottelut näyttävät edistyvän hitaasti. Ensimmäisen etapin kauppasopu Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä on viivästynyt ja saattaa siirtyä ensi vuoden puolelle. Joulukuun 15. päivä uhkaa astua voimaan 156 miljardin dollarin edestä lisätariffeja kiinalaistuotteille 15 % tullikannalla. Tällöin koko Kiinan vienti Yhdysvaltoihin – noin 550 miljardia dollaria – olisi tullien piirissä. Työn alla oleva sopu sisältää ennakkotietojen mukaan Kiinan puolelta huomattavia maataloustuotteiden ostoja, parempaa suojaa immateriaalioikeuksille, rakentavia valuuttakäytäntöjä sekä yhdysvaltalaisyrityksille parantunutta pääsyä Kiinan rahoitusmarkkinoille. Kiina on kuitenkin vaatinut vastapainoksi, että jo voimassa olevia tulleja perutaan ja, että uusia tulleja ei aseteta joulukuun puolessavälissä. Kiina on myös uhannut vastatoimilla liittyen sekä uusiin tulleihin että Yhdysvaltojen uusiin lakeihin liittyen Hongkongin eritysasemaan. Näyttää myös siltä, että Yhdysvallat on tukkanuottasilla kauppapolitiikan suhteen myös muiden kuin Kiinan kanssa.

Markkinoita on ilahduttanut viime aikojen merkit siitä, että teollisuuden aktiviteetin heikentyminen olisi pysähtymässä. Keskeisissä kyselytutkimuksissa on globaalisti nähtävissä hienoista elpymistä matalilta –vakaan tai supistuvan aktiviteetin – tasoilta. Ilman uusia vastoinkäymisiä kauppa- ja Brexit-rintamalla on mahdollista, että globaalin talouskasvun pohjakosketus nähdään vuoden 2019 toisella puoliskolla. Pitkien valtionlainakorkojen nousu jäi kuitenkin vaimeaksi marraskuun aikana. Kuun puolenvälin jälkeen pitkät korot laskivat uudelleen kuukauden ensimmäisen puoliskon tuntuvan nousun jälkeen.

Keskeisiltä suurilta keskuspankeilta – ehkä pois lukien Kiinan keskuspankki – ei odoteta uusia elvytystoimenpiteitä lähikuukausien aikana. Yhdysvaltain keskuspankki on laskenut ohjauskorkoa kolme kertaa tänä vuonna. Vähintään yhtä olennaista on se, että maan keskuspankki on antanut taseensa alkaa taas kasvamaan. Vaikuttaa myös siltä, että keskuspankit maailmanlaajuisesti ovat jälleen lisänneet likviditeetin määrää markkinoilla. Kokonaisuutena rahapolitiikka tukee sekä ”sijoitusmarkkinoiden vaihtoehdottomuutta” että lähinnä pitkien korkojen laskun kautta kestokulutustavaroiden kysyntää ja rakentamista. Yritysinvestointiaikeet ovat sitä vastoin huomattavasti herkempiä globaalin talouden ja kauppapolitiikan epävarmuuksille ja näkymille kuin korkotason laskulle.

Vuodesta 2019 näyttää muodostuvan paras sijoitusvuosi sitten vuoden 2009 korkojen laskun sekä keskuspankkien elvytystoimien tukemana. Yhdysvaltalaisosakkeet ja IT-osakkeet ovat takomassa huipputuottoja tänä kalenterivuonna. Tämä siitä huolimatta, että yritysten tuloskasvu on tänä vuonna asettumassa nollan tuntumaan globaalisti ja IT-sektorin osalta jopa miinukselle. Maailman osakemarkkinat arvostetaan tällä hetkellä eteenpäin katsovilla voittokertoimilla yli 10 % normaalia korkeammalle, joskin suhteutettuna pitkiin valtionlainakorkoihin tilanne on historiallisesti neutraali/edullinen.

Vuoden 2020 tuloskasvuennusteet vaikuttavat edelleen liian toiveikkailta. Konsensusennusteet ennakoivat globaalisti noin +10 % tuloskasvua suhdanneherkkien toimialojen johdolla. Kuten tyypillistä tässä vaiheessa vuotta, odotettu kasvunprofiili ensi vuodelle painottuu selkeästi vuoden toiselle puoliskolle. Yhdysvalloissa kasvuprofiili vuodelle 2020 on kvartaaleittain seuraava: Q1 +6,6 %, Q2 +7,2 %, Q3 +10,2 % sekä Q4 +14,2 %. (lähde: I/B/E/S, Refinitiv).

 

Maailmantalouden kasvu pohjannut toistaiseksi – mutta kasvun selkeä kiihtyminen odottaa itseään

Maailmantalouden kasvu näyttäisi pohjanneen vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tienoilla noin 2,5-3 % vuositasolla. Johtavat indikaattorit ennustavat, että globaali talouskasvu piristynee viimeistään ensi vuoden alkupuolella. Myös talouskasvuyllätykset ovat parantuneet sekä Yhdysvalloissa että euroalueella, kun taas yllätykset kehittyvillä markkinoilla ovat yhä pakkasella ilman selvää parantumista.

Globaalit rahoitusolosuhteet ovat keventyneet, mikä tukee kasvun hienoista kiihtymistä. Aktiviteetin taso on silti yhä matala etenkin teollisuudessa ja epävarmuudet kauppapolitiikan suhteen eivät ole väistyneet, mikä painaa yritysinvestointeja. Näin ollen ei ole toistaiseksi perusteltua uskoa, että globaali talouskasvu kiihtyisi merkittävästi yli 3 % vauhtiin vuonna 2020 ilman nopeaa ja uskottavaa kauppasopua sekä huomattavia uusia elvytystoimia. IMF:n ennuste 3,4 % globaalista BKT-kasvusta vuonna 2020 vaikuttaa ylioptimistiselta.

 

Osakemarkkinoilla hyvä veto päällä marraskuussa

Yhdysvalloissa osakeindeksit löivät uusia ennätyksiä marraskuun aikana. Marraskuussa MSCI AC World osakeindeksi nousi +3,7% euroissa mitattuna ja +2,4 % dollareissa mitattuna. Kasvuosakkeet tuottivat euroissa +4,4 %, kun taas arvo-osakkeet nousivat +2,9 %. Pienyhtiöt tuottivat jonkin verran yleistä markkinakehitystä paremmin (+4,1 %). Vastuullisen sijoittamisen indeksit kehittyivät globaalisti linjassa yleisen markkinakehityksen kanssa. Marraskuussa maantieteellisesti paras markkina euroissa mitattuna oli jälleen Yhdysvallat (+4,9 %), kun taas heikoimmat tuotot tulivat tällä kertaa kehittyviltä markkinoilta (+1,0 %). Euroopan osakemarkkinat tuottivat +2,7 % ja Pohjoismaat +2,2 %. Marraskuussa parhaita toimialoja olivat IT (+6,0 %), teollisuus (+4,1 %) sekä alusta- ja operaattoripalvelut (+4,0 %). Heikoimmat toimialatuotot tulivat vastaavasti energiasta (+1,8 %) sekä päivittäistavaroista (+1,7 %).

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.