Maailmantalouden johtavat indikaattorit ovat pohjanneet ja etenkin Yhdysvalloissa teollisuudessa on merkkejä paremmasta suhdannetilanteesta. Sijoittajien vaihtoehdottomuus on jatkunut pidemmän aikavälin sijoitusaihiona. Tammikuun muita keskeisiä markkinateemoja olivat 1) koronavirus Kiinassa, 2) Yhdysvaltain ja Kiinan ensimmäisen vaiheen kauppasopu, 3) Iranin ja Yhdysvaltojen väliset poliittiset ja sotilaalliset jännitteet sekä 4) vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tuloskausi.

Maailmantalouden kasvu hienoisesti elpymässä vuonna 2020 heikosta Q1:stä huolimatta

Keventyneet rahoitusolosuhteet ovat alkaneet hienoisesti vauhdittamaan maailmantalouden kasvua. Johtavissa talousindikaattoreissa on nähtävissä lievää elpymistä viime vuoden lopusta alkaen. Yhdysvalloissa talouskasvu jatkui vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä +2,1 % vuosivauhdissa. Koko vuoden 2019 BKT-kasvu oli ennakkoarvioiden mukaan +2,3 %. Yritysinvestointien kasvu hidasti talouskasvua viime vuonna, mutta ennusteet indikoivat lievää elpymistä vuonna 2020. Tälle vuodelle IMF ennustaa 2,0 % talouskasvua. Myös euroalueella kasvu näyttää vakiintuneen noin +1 % tasolle, mutta kasvun kiihtymisestä ei juurikaan ole vielä merkkejä. Kiinassa elvytystoimet näyttävät alustavasti vakiinnuttaneen talouskasvukuvaa noin +6 % tasolle kauppakiistoista huolimatta. Korona-viruksen aiheuttama aktiviteetin lasku tulee kuitenkin painamaan Kiinan ja muun Aasian kasvua tuntuvasti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

IMF:n tuoreiden arvioiden mukaan maailmantalouden kasvu hidastui viime vuonna 2,9 % tasolle teollisuuden ja investointien heikkouden vuoksi. Myös yritysten tuloskasvu päätyi globaalisti nollan tuntumaan vuonna 2019. IMF kuitenkin ennustaa, että globaali BKT-kasvu yltää 3,3 %:iin vuonna 2020 ja 3,4 %:iin vuonna 2021. Kasvun kiihtymisen veturina toimii ennusteiden mukaan kehittyvien talouksien elpyvä kasvukuva. Samalla myös yritysten tuloskasvun ennakoidaan elpyvän selvästi noin 10 % kasvuvauhtiin vuonna 2020.

Yhdysvallat ja Kiina ovat saavuttaneet sovun maiden välisen kaupan tasapainottamiseksi. Kiina sitoutuu avaamaan markkinoitaan sekä lisäämään tuontiaan Yhdysvalloista 100 miljardia dollaria vuodessa vuosina 2020-2021. Vastineeksi Yhdysvallat luopuu aiemmin kaavailluista tullien korotuksista sekä puolittaa osan jo voimassa olevista tulleista lähinnä kulutustavaroiden osalta. Myös Kiina alentaa vastavuoroisesti tulleja. Sopimuksen toimeenpano ja seuranta saattavat vielä tarjota yllätyksiä sijoittajille vuoden 2020 aikana.

USA:ssa Q4 tuloskausi on sujunut pääsääntöisesti odotettua paremmin suhteessa alennettuihin ennusteisiin IT-toimialan sekä Amazonin johdolla. Tällä hetkellä ennustettu tuloskasvu edellisvuoteen verrattuna on +1,6 %. Yritysten tuloskasvuennusteet konsensuksen mukaan vuoden 2020 toiselle puoliskolle vaikuttavat silti ylioptimistisilta. Yhdysvalloissa toisen vuosipuoliskon ennustettu tuloskasvu edellisvuoteen verrattuna on +12 % samalla kun ensimmäisen vuosipuoliskon tuloskasvu on +6 %. Euroopassa tilanne on samankaltainen.

Köydenveto osakemarkkinoilla jatkuu – korkeat arvostustasot vastaan matala korkotaso

Osakkeet ovat historiallisesti edelleen kalliita. Yhdysvalloissa osakkeiden voittokertoimet ovat yli +20 % korkeammat kuin viimeisen 10 vuoden aikana tyypillisesti. Globaaleilla osakemarkkinoilla tämä ero on yli +15 % ja IT-sektorilla vastaava arvostusero on liki +45 %. Pitkät valtionlainakorot laskivat taas voimakkaasti tammikuun aikana. Tämä on jälleen parantanut osakkeiden suhteellista houkuttelevuutta ”vaihtoehdottomuuden maailmassa”. Pitkällä 10 vuoden valtionlainakorolla korjattuna yhdysvaltalaisosakkeet ovat noin +5 % historiallista kalliimmat. Näin ollen laskennallinen tuotto-odotus (osinkotuotto + toteutuva tuloskasvu) globaaleille osakkeille vuonna 2020 on +4-8 % nykyisillä korkonäkymillä.

Tammikuu alkoi vahvasti osakemarkkinoilla – mutta epävarmuus kasvoi kuun loppua kohti

Maailman osakemarkkinat polkivat paikallaan tammikuussa euroissa mitattuna +0,2 % tuotolla, mutta ne laskivat -1,1 % dollareissa mitattuna. Vastuullisen sijoittamisen maailmanindeksi tuotti 0,6 %-yksikköä paremmin kuin maailmanindeksi. Kasvuosakkeet tuottivat peräti 4,5 %-yksikköä paremmin kuin arvo-osakkeet. Myös pienyhtiöt jäivät selvästi jälkeen yleisestä markkinakehityksestä tuottaen euroissa -1,6 %.

Koronaviruspelot näkyivät selvästi kehittyvillä markkinoilla sekä perinteisillä suhdanneherkillä toimialoilla. Kehittyvät markkinat laskivat -3,4 % euroissa mitattuna tammikuussa. Kiinassa lasku oli jonkin verran suurempaa. Yhdysvalloissa markkina jäi plussalle +1,5 % euroissa mitattuna, joskin pienyhtiöt tuottivat selvästi heikommin eli -1,4 %. Euroopassa markkina jäi -1,3 % miinukselle. Pohjoismaat pinnistivät kuitenkin plusalle +0,2 % tuotolla. Toimialatuotoissa korostuivat ääripäät. Globaalisti IT-sektori tuotti euroissa +4,0 % ja kommunikaatiopalvelut +1,2 % samalla kun energiasektori tuotti -7,8 % ja hyödyketoimiala -4,4 %.

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.