Syksyn aikana markkinoilla ollaan nähty voimakasta arvonvaihtelua, kun tunnelmat ovat vaihdelleet poliittisten teemojen dominoidessa uutisotsikoita. Negatiivisista uutisotsikoista huolimatta perusteet osakemarkkinoiden positiiviselle kehitykselle ovat edelleen hyvät, vaikka epävarmuus on kasvanut.

Edistystä on tapahtunut niin brexitin kuin USA:n ja Kiinan kauppakiistan suhteen, mutta huomattavia haasteita ratkaisujen suhteen riittää edelleen ja epävarmuus markkinoilla jatkuu. USA ja Kiina pääsivät joulukuun alussa sopimukseen kolmen kuukauden ”aikalisästä”, jonka aikana maat neuvottelevat keskeisimmistä kipupisteistä maiden välillä. Neuvottelujen aikana tulleja ei maiden välillä lisätä, mutta maiden välillä näyttää olevan näkemyseroja sopimuksen sisällöstä.

Myös EU ja Britannia pääsivät sopuun brexitistä, mutta pääministeri Mayllä on kova työ saada sopimukselle riittävä tuki Britannian parlamentissa. Alhaisen kannatuksen vuoksi pääministeri May lykkäsi parlamentin äänestystä sopimuksen hyväksymisestä myöhemmäksi.

Talouskasvu on edelleen vahvaa, mutta hidastuu ensi vuonna tärkeimmissä talouksissa, USA:ssa, euroalueella ja Kiinassa

Tänä vuonna maailman talouskasvussa päästään todennäköisesti lähelle IMF:n 3,7 % ennustetta, ja ensi vuonnakin päästään yli 3 %:iin eikä taantumaa ole vielä näköpirissä. Vaikka kasvu viimeisimpien ennakoivien indikaattorien mukaan hidastuukin, on se edelleen trendikasvua nopeampaa niin USA:ssa kuin Euroopassakin.

USA:n kasvu hidastuu ensi vuonna tämän vuoden vajaasta 3 %:sta noin 2,5 %:iin, kun kertaluonteisen talouskasvua piristäneen veronalennuksen vaikutus hiipuu ensi vuonna ja korkotason ja palkkojen nousu hidastavat kasvua. Kiinan kasvu puolestaan hidastuu ensi vuonna 6 %:n tuntumaan talouden rakennemuutoksen edetessä.

USA:n ja Kiinan välisen kauppakiistan eteneminen on painanut teollisuuden luottamusta ja viennin näkymiä varsinkin Kiinassa. USA:n vastaaviin talousindikaattoreihin kiistalla ei toistaiseksi ole ollut suurta vaikutusta. USA:n ja Kiinan välisen kauppakiistan eskaloitumisen mahdollisuutta ei voi edelleenkään sulkea pois, ja se on suurin yksittäinen riski molempien talouksien, mutta myös globaalin talouden kehitykselle lyhyellä tähtäimellä.

”Vaikka kasvu viimeisimpien ennakoivien indikaattorien mukaan hidastuukin, on se edelleen trendikasvua nopeampaa niin USA:ssa kuin Euroopassakin.”

Kiinan kysynnän ja maailmankaupan hidastuminen on heikentänyt euroalueen viennin ja teollisuustuotannon kasvua odotuksia enemmän ja talouskasvu jää alle 2 %:iin tänä ja ensi vuonna. Euroalueella talouden luottamusta on painanut Italian alijäämäinen budjetti sekä brexitin kivulias eteneminen. Hallitsematon Brexit on edelleen merkittävä riski euroalueen ja Britannian kasvulle.

Tuloskasvuhuippu takana – arvostustasot houkuttelevat

Kolmannen kvartaalin tuloskasvu oli sekä USA:ssa että Euroopassa odotuksiin sekä historiallisiin keskiarvoihin verrattuna nopeampaa. USA:ssa päästiin noin 28 %:iin ja Euroopassakin päästään noin 15 %:iin. Tämän hetken hyvästä kehityksestä huolimatta markkinoita on hermostuttanut tuloskasvun ennustettu hidastuminen ensi vuodelle.

Kohtalaisen vahva talouskasvu luo pohjaa tuloskasvun suotuisalle kehitykselle jatkossakin. Ennusteet USA:n, Euroopan ja keskimäärin maailman ensi vuoden tuloskasvulle ovat edelleen n. 8-9 %, mikä on historiallisia keskiarvoja korkeampaa. Markkinoiden turbulenssista huolimatta tuloskasvuennusteita ei ole merkittävästi laskettu, minkä seurauksena markkinoiden arvostukset ovat laskeneet kaikilla markkinoilla. Historiallisiin keskiarvoihin verrattuna arvostukset ovat kaikkialla muualla paitsi USA:ssa ja IT- osakkeissa houkuttelevat.

Näkymät vuoteen 2019 positiiviset – neutraali osakepaino mielestämme perusteltua

Osakemarkkinoiden positiiviselle kehitykselle on edelleen hyvät edellytykset, mutta epävarmuus on kasvanut. Poliittiset riskit ja korkeat arvostustasot USA:ssa pitävät sijoittajat varuillaan ensi vuonnakin ja heilunta on korkeampaa mihin viime vuosina on totuttu.

Haasteista huolimatta maailmanlaajuinen talouskasvu luo pohjaa tulosten positiivisele kehitykselle jatkossakin. Rahapolitiikka on edelleen elvyttävää ja korkotaso alhainen talouskasvuun nähden varsinkin Euroopassa. Koronnostot jatkuvat USA:ssa talouden kehittyessä positiivisesti ja Euroopassa ensimmäinen koronnosto on ajankohtainen vasta ensi vuoden syksyllä.

”Rahapolitiikka on edelleen elvyttävää ja korkotaso alhainen talouskasvuun nähden varsinkin Euroopassa.”

Talous- ja tuloskasvun kannalta tärkein kysymys on, kuinka USA:n kauppapolitiikka kehittyy. Tähän mennessä USA:n ilmoittamat tuontitullit niin Kiinan kuin muunkin maailman viennille sekä niiden vastaavat tullit USA:lle on jo huomioitu niin talous- kuin tuloskasvuennusteisiin. Mikäli kiista Kiinan ja USA:n välillä ei ratkea ja eskaloituu entisestään, on tämän hetken talous- ja tuloskasvuennusteet liian optimistisia ja ennusteita joudutaan laskemaan.

Laskemme osakepainon lievästä ylipainosta neutraaliin riskien tasapainottamiseksi. Tällä hetkellä arvostustasot ovat useimmilla markkinoilla houkuttelevat ja markkinaympäristö suotuisa, mutta riskit ensi vuoden tuloskasvuennusteiden laskulle ovat mielestämme nousseet.

 

Kirjoittaja Tuomas Saramäki on on ollut Korkian varainhoidon sijoitustiimissä vuodesta 2014. Markkinan aktiivisen seuraamisen ja salkunhoidon lisäksi Tuomas on tropiikkivesien ystävä ja innokas sukeltaja.

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.