Vuosi 2019 oli kokonaisuutena osake- ja korkomarkkinoilla paras sijoitusvuosi sitten vuoden 2009. Globaali MSCI AC World -osakeindeksi tarjosi hulppean +29 % tuoton euroissa ja liki +27 % dollareissa mitattuna vuonna 2019. Vastuullisen sijoittamisen MSCI AC World SRI -osakeindeksi tuotti +31 %. Globaalisti IT-osakkeet tuottivat euroissa peräti +50 %. Euroalueen valtionlainatkin tuottivat +6,7 %. Hyvän kehityksen taustalla oli pitkälti keskuspankkien elvytyspolitiikka sekä toiveet poliittisten riskien vähentymisestä. ”Vaihtoehdottomuus” matalan korkotason ympäristössä oli suuri kantava markkinateema vuonna 2019.

Maailmantalouden kasvu hidastui viime vuonna ja jäi alle aikaisempien odotusten noin 3 % tasolle ennen kaikkea teollisuuden ja investointien heikkouden vuoksi. Myös yritysten tuloskasvu päätyi globaalisti nollan tuntumaan vuonna 2019 verrattuna vuoden alussa ennustettuun vajaan +8 % tasoon. Näin ollen koko vuoden 2019 hyvät osaketuotot muodostuivat lähinnä arvostuskertoimien noususta.

Yhdysvallat ja Kiina ovat saavuttaneet alustavan sovun maiden välisen kaupan tasapainottamiseksi hallitusti. Ennakkotietojen mukaan Kiina sitoutuu avaamaan markkinoitaan sekä lisäämään huomattavasti tuontiaan Yhdysvalloista lähivuosien aikana. Vastineeksi Yhdysvallat luopuu aiemmin kaavailluista tullien korotuksista sekä puolittaa osan jo voimassa olevista tulleista lähinnä kulutustavaroiden osalta. Myös Kiina alentaa vastavuoroisesti tulleja. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa 15. tammikuuta 2020. Sopimuksen toimeenpano ja seuranta saattavat vielä tarjota yllätyksiä sijoittajille vuoden 2020 aikana.

 

Vuoden 2020 markkinanäkymiä varjostaa sijoittajien kovat odotukset

Alustava kauppasopu Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä on askel oikeaan suuntaan, mutta se tuskin pysyvästi poistaa maiden välisiä syviä poliittisia ja taloudellisia jännitteitä. Globaalit yritykset suhtautunevat saavutettuun sopuun varovaisuudella ja harkitsevat siten yhä tarkasti investointejaan. Keventyneet rahoitusolosuhteet ovat alkaneet lievästi vauhdittamaan maailmantalouden kasvua. Myös teollisuuden aktiviteetin heikentyminen näyttää pysähtyneen ja osin alkanut parantumaan heikoilta tasoilta. Suurilta keskuspankeilta – pois lukien kehittyvien maiden, kuten Kiinan, keskuspankit – ei kuitenkaan odoteta lisätoimia talouskasvun vauhdittamiseksi. Investointien elpyminen olisi keskeistä kasvun kestävyyden vuoksi.

Sijoitusvuoden 2020 suurimpia riskejä on markkinoiden vahva optimismi. Tämä näkyy sekä osakkeiden korkeissa arvostustasossa että BKT-kasvuennusteissa ja yritystuloskasvuennusteissa vuodelle 2020. Osakemarkkinoiden arvostustasot ovat historiallisesti korkeat. Yhdysvalloissa osakkeiden voittokertoimet ovat yli 15 % korkeammat kuin viimeisen 10 vuoden aikana tyypillisesti. Etenkin teknologiasektoreilla arvostukset ovat hintavat historian valossa. Myös korjattuna 10 vuoden valtionlainaobligaatiokoron tasolla Yhdysvaltain osakemarkkinoiden arvostus on lähes 10 % normaalia kalliimpi. Matemaattisesti laskettuna yhdysvaltalaisosakkeiden kokonaistuotto-odotus dollareissa mitattuna on nykyisillä tulos- ja korkoennusteilla vain +2-5 % vuodelle 2020. Näin ollen markkina tarvitsee joko positiivisia yllätyksiä ja/tai ”kuplamentaliteettia”, jotta nousu voi jatkua. Muun maailman osalta kuva on samankaltainen, joskin korkotason mataluus suosii suhteellisesti osakesijoituksia ja tukee arvostustasoja etenkin Euroopassa. Vaikuttaa siltä, että tuottonäkymät etenkin kehittyvillä markkinoilla ovat suhteellisesti parantumassa.

Yritysten tuloskasvun odotetaan kiihtyvän vuoden 2019 nollatasolta noin +10 %:iin vuonna 2020, mikä ylittää historiallisen keskiarvon suhdanneherkkien toimialojen johdolla. Kehittyville markkinoille odotetaan kovaa, jopa +15 % tuloskasvua, vuonna 2020. Vuoden 2020 tuloskasvuennusteet vaikuttavat edelleen liian toiveikkailta. Odotettu kasvuprofiili painottuu selkeästi vuoden toiselle puoliskolle. Yhdysvalloissa kasvuprofiili vuodelle 2020 on kvartaaleittain seuraava: Q1 +6,3 %, Q2 +7,2 %, Q3 +10,1 % sekä Q4 +14,5 %. (lähde: I/B/E/S, Refinitiv). Vuoden 2019 toisella puoliskolla kasvu jäi ilmeisesti lievästi miinukselle.

 

Maailmantalouden kasvu hienoisesti elpymässä, mutta selkeä kiihtyminen epätodennäköistä

Maailmantalouden kasvu näyttää pohjanneen vuoden 2019 toisella puoliskolla. Yhdysvaltojen kasvu jatkuu vakaalla 2-2,5 % tasolla, Kiinan elvytystoimet ovat vakiinnuttaneet kasvun lyhyellä aikavälillä ja myös euroalueella on merkkejä kasvun virkoamisesta. Kokonaisuutena maailmantalouden kasvu näyttäisi vakiintuneen noin 2,5-3 % vuositasolle. Johtavat indikaattorit ennustavat, että globaali talouskasvu piristynee vuoden 2020 alkupuolella. Talouskasvuyllätykset ovat parantuneet ennen kaikkea euroalueella.

Globaalit rahoitusolosuhteet ovat keventyneet, mikä suoraan tukee korkoherkkiä aloja, kuten kestokulutustavaroita ja asuntorakentamista. Myös varallisuusarvojen nousulla on laajempi elvyttävä vaikutus. Teollisuudessa aktiviteetin taso on silti yhä matala ja yritysinvestoinnit eivät osoita selkeitä elpymisen merkkejä. Täten ei ole toistaiseksi perusteltua uskoa, että globaali talouskasvu kiihtyisi merkittävästi yli 3 % vauhtiin vuonna 2020 ilman uskottavaa kauppasopua sekä huomattavia uusia elvytystoimia. IMF:n ennuste 3,4 % globaalista BKT-kasvusta vuonna 2020 vaikuttaa ylioptimistiselta.

Toisaalta paineet merkittävälle korkojen nousulle ovat rajalliset näköpiirissä olevalla talouskehityksellä. Näin ollen mahdollinen yliarvostus osakemarkkinoilla tuskin korjaantuu itsestään ilman yllättävää shokkia. Kasvun yllättävä pettäminen on edelleen suurempi riski osakemarkkinoille kuin lievä korkojen nousu.

 

Osakemarkkinoilla hyvä joulukuu kehittyvien markkinoiden johdolla

Osakemarkkinat jatkoivat ennätystehtailuaan myös joulukuussa. Marraskuussa MSCI AC World
-osakeindeksi nousi +1,6 % euroissa mitattuna ja +3,5 % dollareissa mitattuna. Kasvuosakkeet ja arvo-osakkeet tuottivat kumpikin saman verran kuin globaali markkina kokonaisuutena. Pienyhtiöt tuottivat linjassa yleisen globaalin markkinakehityksen kanssa (+1,5 %), kuten myös vastuullisen sijoittamisen indeksit (+1,8 %).

Joulukuun markkinakehitys oli muutoin riskivetoista. Kehittyvät markkinat tuottivat peräti +5,4 % euroissa ja myös Pohjoismaissa ja Euroopassa päästiin hyviin tuottoihin (+3,2 % ja vastaavasti +2,1 %). Yhdysvalloissa markkinatuotto oli euroissa +0,9 % ja Japanissa vain +0,2 %. Toimialoittain parhaat tulivat globaalisti suhdanneherkemmiltä energia- (+3,3 %), hyödyke- (+3,1 %) ja IT-sektoreilta (+3,0 %).

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.