Huhtikuussa on uutisoitu ja keskusteltu mediassa runsaasti turpeen käytön liian nopeasta alasajosta, mihin merkittävästi vaikuttaa nousevat päästökauppaoikeuksien hinnat. Päästökauppaoikeuksien hinta per päästetty CO2-tonni on noussut jo 40 euroon kun vielä usean vuoden pitkän ajan keskiarvo on ollut alle 10 euroa tonnilta. Nopea muutos on aiheuttanut ja aiheuttaa merkittäviä taloudellisia haasteita turveyrittäjille ja lämmitysenergian tuottajille. Päästökauppaoikeuksien hinnan nousua on voinut ennakoida, jos on seurannut EU:n ilmastotavoitteiden kehitystä tai EU:n asettamia tulevia Green Deal -toimenpiteitä ja nyt päätöksenteossa olevia regulaatiomuutoksia. Päästökauppaoikeuksien hintojen nousu ei ole tullut aivan puun takaa, jos rehellisiä ollaan, vaan ne ovat markkinoiden ennakointia suunnittelussa olevista muutoksista. Tiedätkö sinä mitä tuleman pitää EU Green Dealin osalta ja miten ne vaikuttavat yritykseesi?

 

EU:n päästökauppajärjestelmän tulevat muutokset ovat esillä kesällä 2021

Päästökauppaoikeuksien hintojen nousu on esimerkki EU:n suunnalta tulevasta markkina- ja regulaatiomuutoksesta, joita tulemme näkemään jatkossa yhä enemmän. Kesällä 2021 komissio julkaisee ehdotuksensa EU:n päästökauppajärjestelmän uudistamisesta. Mukaan on tarkoitus liittää pitkän matkan kaukolennot sekä laivaliikenne. Keskusteluissa ovat mukana myös jätteenpolttolaitosten ja rakennusten erillislämmityksen päästöjen mukaan ottaminen päästökaupan piiriin. Näillä muutoksilla on merkittäviä vaikutuksia voimaan tullessaan ja ne vaikuttavat keskeisesti teollisuuden kustannusrakenteisiin ja esimerkiksi julkisten jätteenpolttolaitosten kannattavuuteen.

Vaikka EU:n päästökaupan muutokset eivät heti astu voimaan, ja osa nykyisistä tiedossa olevista muutoksista ei välttämättä ole ehdotuksessa mukana, on EU:n suunta päästökauppajärjestelmän kehittämisessä selvä ja yritysten ja päättäjien on arvioitava muutoksien mahdollisia vaikutuksia omaan liiketoimintaa.

 

Hiilitulleilla tulee olemaan iso merkitys muun muassa teräksen ja sementin tuontiin

Päästökauppajärjestelmä ei suinkaan ole ainoa EU:n ohjaustoimenpide, jota ollaan päivittämässä, vaan vain pieni osa koko EU Green Deal toimenpidearsenaalia. Toisena esimerkkinä tulevista lyhyen aikavälin muutoksista, komissio on rakentamassa hiilitullijärjestelmää estääkseen saastuttavan teollisuuden siirtymistä maihin, joissa ilmastotavoitteet eivät ole yhtä kunnianhimoiset kuin EU:ssa. Käytännössä EU:n ulkopuolelta tulevien raaka-aineiden täytyisi täyttää EU:n päästörajat päästääkseen EU:n sisämarkkinoille.

Alustavasti hiilitullia on suunniteltu muun muassa teräksen ja sementin tuontiin, sillä näitä materiaaleja tuotetaan runsaasti maissa, joissa tuotanto aiheuttaa huomattavasti enemmän päästöjä kuin EU:ssa. Toisaalta moni maa, esimerkiksi Kiina ja Intia ovat uhanneet asettaa tuontitulleja EU:sta tuotaville tuotteille vastalauseena EU:n hiilitulleille, mikä nostaisi taas vientituotteiden hintoja näihin maihin. Hiilitullit astuisivat voimaan viimeistään vuonna 2023.

 

EU Green Deal tarjoaa mahdollisuuden ennakoida tulevaa

EU:n suunnalta on nyt nähtävissä monia merkittäviä muutoksia. Seuraavaksi näköpiirissä saattaa olla puun energiakäytön päästöttömyyden uudelleenarviointi. Kuinka valmiita tähän ollaan? Entä päästökaupan uuteen tiukempaan kemikaalistrategiaan tai huomattavasti nykyistä tiukempiin rakennustuotteiden kierrätysvaatimuksiin? EU:n taksonomia on tulossa ja astumassa voimaan, mitä tämä tarkoittaa yrityksille?

EU:ssa on aikaisemminkin luvattu merkittäviä muutoksia ympäristön näkökulmasta, mutta EU Green Deal ohjelmalla EU on asettanut ilmasto- ja ympäristötavoitteet päätöksenteon ylimmäksi prioriteetiksi. Tulevat muutokset ovat uhkakuvia kaikille niille toimijoille, jotka eivät ennakoi muutoksia riittävän ajoissa.  Muutokset ovat merkittävä mahdollisuus, jos niitä osaa hyödyntää. EU Green Dealia tulkitsemalla tulevia muutoksia ja mahdollisuuksia voi ennakoida hyvissä ajoin.

Yritysten ja päättäjien kannattaa nyt hyödyntää asiantuntijoita, jotka voivat auttaa strategisessa ennakoinnissa ja suunnan hakemisessa. Rahoitusmahdollisuuksia muutoksen toteuttamiseen on tarjolla tällä hetkellä hyvin runsaasti niin EU:n kuin valtion elvytysvarojen käytön suunnalta.

Tiedättekö te miten EU Green Deal vaikuttaa toimintaympäristöönne ja miten hyödyntää avautuvia mahdollisuuksia?

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.