KESTÄVÄN KASVUN KONSULTOINTIA

Toimintaympäristösi on murroksessa - rakennetaan siitä kilpailuetu.

Menestyksemme perustuu yhdistelmään syvää asiantuntemusta, vaihtoehtoisten ajatusten törmäyttämistä sekä periksiantamatonta tulosten tavoittelua.

Autamme näkemään liiketoimintasi uudesta näkökulmasta, tuomme osaajat ja varmistamme muutoksen toteuttamisen.

ENERGIA

Energia-alan murros syntyy sekä toimialan sisäisistä että muiden toimialojen kuten sähköistyvän liikenteen kehityksestä. Autamme energia-alan toimijoita ja muita uusiutuvasta energiasta kiinnostuneita yrityksiä energiamarkkinan murroksen synnyttämien mahdollisuuksien kartoittamisessa ja kaupallistamisessa.

KIERTOTALOUS

Resurssien tehokas hyödyntäminen ja jakamiseen pohjautuvat palvelut luovat mahdollisuuksia säästöihin ja uuteen liiketoimintaan. Hallitsemme elintarviketeollisuuden ja jätealan materiaalien uusiokäytön ja palvelujen kehittämisen teemat. Lähestymme myös kiinteistöjä resurssivarastoina ja palvelualustoina tavoitteenamme kehittää markkinalla uusia tuottoja.

LIIKENNE

Liikenteen ja logistiikan markkina on murroksessa – teknologiat kehittyvät ja ilmastopolitiikka velvoittaa toimiin. Asiantuntijamme tuntevat perinteiset ja digitaaliset liikkumisen palvelut, autoalan, logistiikan sekä julkisen sektorin tulevaisuuden haasteet.

PALVELUMME YRITYKSILLE

Käännämme murrokset kasvuksi

Uusien kasvuaihioiden tunnistaminen

Vaihtoehtoisten polkujen kartoittaminen ja innovatiivisten ideoiden etsiminen myös ydinliiketoiminnan ulkopuolelta.
▸ Markkina- ja regulaatioympäristön analyysit
▸ Kilpailija-, asiakas-, yritysostokohde- ja kumppanikartoitukset
▸ Tulevaisuusskenaariot
▸ Materiaalikatselmukset
▸ Uuden liiketoiminnan kehittäminen: konseptoidut kasvuaihiot ja työstö ideoiden jalostamiseksi

Kasvustrategiat

Strategioiden valmistelu ja uuden kannattavan suunnan selkiyttäminen.
▸Strategiaprosessin fasilitointi ja sparraus
▸Market entry -strategiat ja suunnitelmat
▸Kumppanuusstrategiat

Liiketoiminnan rakentaminen

Uusien liiketoimintojen suunnittelu ja valmistelu
▸Liiketoimintasuunnitelmien laatiminen
▸Liiketoimintalaskelmat
▸Rahoituskokonaisuuden suunnittelu

Muutoshankkeiden läpivienti

Käsiparisi muutoshankkeen läpiviemiseksi.
▸Rahoituksen hakeminen muutoshankkeen suunnitteluun ja toteutukseen
▸ Ekosysteemin rakentaminen toteutukseen ▸Verkostotoiminnan käynnistäminen ja koordinointi
▸ Strategioiden ja uusien liiketoimintojen implementoinnin tuki

Mitä tapahtuu, jos valitset meidät kumppaniksi?

Suomalainen kasvuyritys MaaS Global on maailman ensimmäinen Mobility as a Service (MaaS) eli liikkuminen palveluna -yritys. Sen Whim-liikkumissovellus yhdistää kuukausimaksulla julkisen liikenteen, kaupunkipyörät, taksit, yhteiskäyttöautot ja auton vuokrauksen. Yhtiö otti ensiaskeleensa Korkian siipien suojissa.

Lue case MaaS Global

Mitä tapahtuu, jos valitset meidät kumppaniksi?

Korkia on tukenut Valiota tavoitteessa saavuttaa hiilineutraali maitoketju. Kunnianhimoisen tavoitteen toteuttaminen edellyttää uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa, toimijoiden ja toimialojen välistä yhteistyötä sekä maatalouden mahdollisuuksien näkemistä uudella tavalla.

Lue case Valio

Mitä tapahtuu, jos valitset meidät kumppaniksi?

Korkia on yhdessä SRV:n kanssa kehittänyt yhtiölle uutta liiketoimintaa elinkaari- ja energialiiketoiminta-alueelle. Liiketoiminnan kantavana ajatuksena on tuoda markkinoille kokonaan uudentyyppinen kiinteistön energia ja elinkaari palveluna -ratkaisu.

Lue case SRV
Referenssejä

Puheista tekoihin

Kiertotalous

Energia

Liikenne

UUTISIA

Viimeisimpiä uutisia ja onnistumisia

OTA YHTEYTTÄ

Täytä lomake ja palaamme mahdollisimman pian