KESTÄVÄN KASVUN KONSULTOINTIA

Murrokset luovat mahdollisuuksia - rakennamme niistä uutta liiketoimintaa

Menestyksemme perustuu yhdistelmään syvän asiantuntemuksen ja vaihtoehtoisten ajatusten törmäyttämistä sekä periksi antamatonta tulosten tavoittelua. Toimimme asiantuntijakumppanina uusien kasvuaihioiden kartuttamisessa ja rehellisessä arvioinnissa, hankkeiden läpiviennissä, strategioiden valmistelussa sekä tarvittavan verkoston löytämisessä.

Autamme näkemään  liiketoimintasi uudesta perspektiivistä ja varmistamme toteuttamisen.

OSAAMISALUEEMME

Olemme erityisen vahvoja seuraavissa murroksissa

KIERTOTALOUS

PALVELUISTUVA LIIKENNE

ENERGIA

PALVELUMME

Käännämme murrokset kasvuksi

UUDEN LIIKETOIMINNAN RAKENTAMINEN

Uusien kasvuaihioiden kartuttaminen ja innovatiivisten ideoiden etsiminen myös ydinliiketoiminnan ulkopuolelta.
▸ Markkina- ja regulaatioympäristön analyysit
▸ Kilpailija-, asiakas-, yritysostokohde- ja kumppanikartoitukset
▸ Tulevaisuusskenaariot
▸ Uuden liiketoiminnan kehittäminen: konseptoidut kasvuaihiot ja niiden arviointi ideoiden jalostamiseksi

KASVUSTRATEGIAT

Strategioiden valmistelu ja uuden kannattavan suunnan selkiyttäminen.
▸Strategiaprosessin fasilitointi
▸Liiketoimintastrategian laadinta
▸Kasvu- ja market entry -suunnitelmat
▸Liiketoimintasuunnitelmat
▸Strategian ja liiketoimintasuunnitelman implementoinnin tuki

LIIKETOIMINTAVERKOSTOT

Tarvittavan verkoston löytäminen ideoiden kehittämiseksi ja rahoittamiseksi.
▸Tarvittavien kumppanien arviointi
▸Ekosysteemien rakentaminen
▸Rahoituskokonaisuuden suunnittelu
▸Verkostotoiminnan käynnistäminen ja koordinoinnin tuki

KASVUYHTIÖIDEN TUKEMINEN JA RAHOITUS

Tarvittavan verkoston löytäminen ideoiden kehittämiseksi ja rahoittamiseksi.
Toteutettavuuden analyysit
▸Startup-viljely suuryrityksille
▸Uuden kasvun hands-on toteutus
▸Kasvurahoitus

Referenssejämme

Onnistunut yhteistyö asiakkaidemme kanssa pohjautuu omistautumiseen ja sinnikkyyteen

UUTISIA

Viimeisimpiä uutisia ja onnistumisia