Tarjoamme instituutioille kokonaisvaltaisesti palveluja sijoitussuunnittelusta yksilöityihin ratkaisuihin.

Toimimme kautta linjan avoimella arkkitehtuurilla. Kaikki valinnat ja sijoituspäätökset tehdään sataprosenttisesti riippumattomien analyysien perusteella. Asiantuntijoillamme on pitkä työkokemus alalta, kaikilla yli 25 vuoden kokemus sijoitusmarkkinoilta. Ota rohkeasti yhteyttä, niin autamme ylpeydellä instituutiotasi saamaan parhaat ratkaisut eri markkinatilanteissa!

PALVELUMME

Tarjoamme instituutioasiakkaillemme laajan kirjon sijoittamisen palveluita

SUORAT RAHASTOSIJOITUKSET

Palvelemme instituutioasiakkaitamme globaalissa rahastovalikoinnissa sekä screenauksessa. Lisäksi autamme tarpeen mukaan sijoitusstrategian luomisessa ja taktisessa allokaatiossa sekä sijoitussuunnittelussa. Käytössämme on globaali rahastotutkimustalon alusta, minkä myötä rahastovalikoimaamme kuuluu yli 40.000 globaalia rahastoa 450 rahastoyhtiön valikoimasta. Kauttamme löydät parhaat, tarkoin analysoidut rahastot eri markkinatilanteissa.

VARAINHOITO

Tarjoamme instituutioasiakkaillemme sekä täyden valtakirjan, että konsultatiivista omaisuudenhoitoa. Lähestymistapamme omaisuudenhoidossa perustuu asiakastarpeeseen, jonka pohjalta tarjoamme määritelmän mukaisesti riippumatonta ja objektiivista varainhoitoa. Varainhoidon lähtökohtana on asiakkaan omaisuuden turvaava hallinnointi, varojen järkevä kansainvälinen hajautus sekä asettamanne riskirajoitteiden ja omaisuuden tuottotavoitteen huomiointi.

STRUKTUROIDUT SIJOITUKSET

Tarjoamme instituutioasiakkaillemme yksilöllisesti räätälöityjä strukturoituja sijoituksia, joko asiakkaan tai oman idean pohjalta. Tarjottavien tuotteiden liikkeeseenlaskija valitaan huolella ja sijoitusten jälkimarkkinahintaa päivitetään säännöllisesti.

LISTAAMATTOMAT SIJOITUKSET

Kauttamme on mahdollista sijoittaa tarkoin valittuihin listaamattomiin kasvuyrityksiin, ja siten hajauttaa salkkua. Kaikki kohdeyhtiömme ovat tarkasti analysoitu sijoituskelpoisuuden varmistamiseksi. Kohdeyritykset omaavat voimakkaan arvonnousu- ja kansainvälisen menestymispotentiaalin.

Vastuullinen sijoittaminen

Korkia Asset Management Oy on sitoutuneet noudattamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita allekirjoittamalla YK:n Principles for Responsible Investment (PRI) –periaatteet. Lisätietoja www.unpri.org

Korkia Asset Management Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen sitoutua vastuulliseen sijoittamiseen ja sen edistämiseen. Yhtiössämme on tärkeää, että työntekijät ymmärtävät vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistävän yhtiön asiakkaiden pitkän aikavälin sijoitustoiminnan tavoitteita. Korkia Asset Management Oy:n lähestymistapa varainhoitoon perustuu asiakastarpeeseen, jonka pohjalta tarjoamme määritelmän mukaisesti riippumatonta ja objektiivista varainhoitoa. Varainhoidon lähtökohtana on asiakkaan omaisuuden turvaava hallinnointi, varojen järkevä kansainvälinen hajautus sekä asetettujen riskirajoitteiden ja omaisuuden tuottotavoitteen huomiointi.

Valitessamme yhteistyökumppaneita kiinnitämme huomiota muun muassa heidän toimintansa korkeaan laatuun ja siihen, ovatko he sisällyttäneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet omaan liiketoimintaansa. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet käsittelevät ympäristötekijöiden sekä sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa. Nämä periaatteet ovat laajalti hyväksyttyjä yhteistyökumppaniverkostossamme. Mikäli jokin yksittäinen yhteistyökumppanimme ei ole sisällyttänyt YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita omaan liiketoimintaansa, Korkia Asset Management Oy kiinnittää erityistä huomioita yhteistyökumppanin toimintaan ja sen vastuullisuuteen.

Korkia Asset Management Oy on vastuullista sijoittamista edistävän Finsifin jäsen. Lisätietoja www.finsif.fi

 

UUTISIA

Viimeisimpiä uutisia ja markkinakatsauksia