Alkuvuodesta Euroopan laajuisesti voimaan astunut MiFID II –direktiivi on puhuttanut paljon, sillä sen odotetaan vaikuttavan Suomen finanssialan tarjontaan ja asiakaskokemukseen melkoisesti. Sääntelyn kiristymisen päällimmäisenä tavoitteena on sijoittajansuojan parantaminen, mikä on erinomainen ja tervetullut muutos.

Menemättä sen tarkemmin uuden direktiivin sisältöön (johon voi perehtyä tästä) haluamme avata, miten regulaation kiristyminen konkreettisesti näkyy Wallstreetin asiakkaille ja laajemmin kaikille yksityissijoittajille.

Kuten kaikilla aloilla, myös finanssialalla palveluntarjoajien toimintatavat ja arvot poikkeavat toisistaan. Tähän asti sijoittajien on kuitenkin täytynyt toden teolla käyttää aikaa ja perehtyä eri palveluntarjoajiin saadakseen selkoa siitä, mitä he todella tarjoavat, saati voiko annetuun neuvontaan luottaa. MiFID II tuo ainakin osittain helpotusta.

Asiakaslähtöisyys: Voinko todella luottaa, että sijoitusneuvoja ajattelee parastani pitkässä juoksussa?

Asiakkaan etu on käytännössä harvoin etusijalla, jos sijoitusneuvojat tekevät myyntityötä provisiopalkalla ja keskittyvät myymään niitä sijoitustuotteita, joissa on suurimmat provisiot – useimmiten siis pankille taloudellisesti kannattavimpia tuotteita. Tällöin asiakkaan edun mukaisen pitkäjänteisen sijoitussuunnitelman rakentaminen ei ole mahdollista.

Mihin minun kannattaisi sijoittaa? Sopisiko tämä yksittäinen korkeariskisempi sijoituskohde matalan riskin salkkukokonaisuuteeni? Olemme Suomessa viime vuoden aikana saaneet lukea ikävistä kokemuksista sijoitusneuvonnasta. Puheenaiheeksi on noussut erityisesti ikäihmisille kohdistunut neuvonta, joissa ei ole otettu huomioon sijoittajan tavoitteita tai sijoitushorisonttia. Esimerkiksi erittäin iäkkäille on saatettu tarjota kymmenenvuotista epälikvidiä korkean riskin tuotetta, vaikka hänen sijoitustavoitteenaan olisi varallisuuden turvaaminen perillisille. Valitettavasti aina ei olla toimittu asiakkaan edun mukaisesti.

Asiakkaan kokonaistilanteen huomioivaa neuvontaa pitkäjänteisen sijoitussuunnitelman rakentamisessa on ollut vaikea löytää ja sijoittaja vastaa aina itse sijoituspäätöksistään. Jatkossa palveluntarjoajat eivät kuitenkaan saa suositella asiakkaalle sijoituskohdetta tai -toimenpidettä, jotka ovat jokaisessa tapaamisessa käytävän asiakaskartoituksen mukaan selkeästi asiakkaan tavoitteiden tai riskiprofiilin vastaisia. Perustelu sijoituskohteen sopivuudesta asiakkaan salkkuun on siis avoimesti kerrottava. Aina.

Myös riippumattomuus saa uuden merkityksen, tai ehkä voisi puhua ennemminkin puhdistuksesta. Tähän asti tuotetta on voinut markkinoida riippumattomana siitä huolimatta, että palveluntarjoaja saa kyseisen tuotteen välittämisestä mehevän palkkion. Vuoden alusta lähtien riippumaton-sanaa saa käyttää ainoastaan aidosti riippumattomasta palvelusta ja asiakkaalle tulee avoimesti kertoa ennen toimeksiannon tekemistä, onko neuvonta riippumatonta vai ei-riippumatonta.

Kokonaiskustannus: Mitä minä sijoittajana tästä maksan?

Kustannuksien läpinäkyvyys ja avoimuus ovat puhuttaneet alalla jo pitkään, mutta nyt vasta uuden direktiivin myötä palveluntarjoajien on toimilupansa menettämisen uhalla avattava kaikkien heidän kauttaan tapahtuvan sijoitustoiminnan kustannukset ja heidän niistä saamansa palkkiot.

Käytännössä nyt on siis euromääräisesti kerrottava asiakkaille, a) mitä he mistäkin sijoituksesta maksavat ja b) mitä palveluntarjoaja saa kustakin yksittäisestä sijoituksesta. Näin ensisilmäyksellä voisi kuvitella, että kovin suuresta muutoksesta ei siis ole kyse, elämmehän vuotta 2018, digitalisaation kulta-aikaa, jolloin asiakas on kuningas ja kaikki tieto saatavilla, mutta itse asiassa tähän tietoon on tähän mennessä ollut usein melko vaikea päästä käsiksi.

Useat finanssialan toimijat joutuvat nyt tarkastelemaan toiminta-, palvelu- ja hinnoittelumallejaan. Meidän asiakkaille näkyvä muutos on kuitenkin pientä. Emme ole joutuneet nostamaan hintojamme ja palvelumme jatkuvat – asiakaslähtöisesti, kuten tähänkin asti. Lopuksi haluamme todeta, että Wallstreetin sijoitusneuvojat eivät ole provisiopalkalla, omaisuudenhoitomme on riippumatonta.

Mikäli sinulle heräsi kysymyksiä MiFID II –direktiivistä tai siitä, miten se sijoitustoimintaasi vaikuttaa, yksityispankkiirimme ja sijoitusneuvojamme vastaavat niihin mielellään!

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.