Luottamus suomalaiseen cleantech-osaamiseen ja Suomen asema kiertotalouden edelläkävijänä kasvaa: Omanin valtio on valinnut suomalaisen Eeran johtaman konsortion kehittämään yhdessä maan ympäristöhallintoa sekä vesi- ja jätehuollon toimintaympäristöä.

Kiertotalous ja cleantech ovat aikamme globaaleja megatrendejä. Kiertotalous on yksi vastaus ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Se pyrkii talouskasvuun ilman rajallisten resurssien tuhlaamista; kiertotaloudessa materiaalien hukkaaminen ja jätteen syntyminen on minimoitu. Ellen MacArthur Foundationin arvion mukaan kiertotalousmarkkinoiden arvo globaalisti on jopa 700-800 miljardia euroa.

Suomesta löytyy kiertotaloudessa huippuluokan osaamista, jolle etsitään kuumeisesti kansainvälisiä markkinoita. Sipilän hallitus onkin asettanut tavoitteeksi, että Suomi on vuoteen 2025 mennessä bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin kärkimaa, ja että nämä sektorit vahvistavat asemiaan suomalaisen viennin tukijalkana.

Omaniin ympäristöhallinnon erikoisosaamiskeskus suomalaisen asiantuntemuksen siivittämänä

Omanin valtion ympäristöasioista vastaava taho be’ah (Oman Environmental Services Holding Company S.A.O.C) on valinnut Eeran johtaman konsortion suunnittelemaan maahan Environment Center of Excellence -konseptia (ECoE) ja tukemaan paikallisia viranomaisia sen rakentamisessa. Eeran johtamassa konsortiossa ovat mukana suomalaiset Aula Europe ja VTT sekä omanilainen Al Daud Foundation.
Uuden osaamiskeskuksen tavoitteena on kehittää paitsi Omanin ympäristöhallintoa sekä vesi- ja jätehuollon toimintaympäristöä myös alan yritys- ja tutkimustoimintaa. Lisäksi tavoitteena on tukea kestävää kehitystä yhteiskunnassa mm. viestinnän ja lainsäädännön keinoin.

”Aiomme kansainvälisiä parhaita käytäntöjä hyödyntäen luoda yhdessä omanilaisten kanssa korkeatasoisen osaamiskeskuksen. Yhteistyö paikallisten viranomaisten, yrityskentän, tutkimustoiminnan ja muiden sidosryhmien kanssa on olennainen osa hanketta, joten olemme erittäin ylpeitä tästä meille osoitetusta luottamuksesta”, kertoo hanketta johtava Eeran hallituksen puheenjohtaja Martti Malmivirta.

Tehokas jäte- ja vesihuolto yhä keskeisempää – suomalaiselle osaamiselle kysyntää

Omanin yli 4 miljoonasta asukkaasta noin 80 % asuvat kaupungeissa ja väestö kasvaa useita prosentteja vuodessa mm. maahan työn perässä muuttavien expatriaattien myötä. Väkiluvun kasvaessa voimakkaasti myös jätemäärien odotetaan kasvavan entisestään. Vuonna 2020 Omanin ennustetaan tuottavan 4,6 miljoonaa tonnia kunnallisjätettä vuodessa. Tehokas jätteidenhallinta onkin edellytys Omanin kestävälle tulevaisuudelle – samalla se tarjoaa suuren potentiaalin kiertotalousosaamisen kasvattamiselle.

Omanin ECoE on hyvä esimerkki suomalaisen yhteistyön voimasta. Samojen haasteiden kanssa painii lähes koko muu maailma, joten tarvetta vastaaville osaamiskeskuksille on myös muualla. Visiona on, että tulevaisuudessa eri maiden osaamiskeskukset tekisivät yhteistyötä keskenään.

”Luottamus suomalaiseen osaamiseen ja suomalaisten instituutioiden toimivuuteen on maailmalla kova”, Malmivirta jatkaa. VTT ja SYKE ovat erinomaisia esimerkkejä tehokkaasti toimivista ympäristöalan asiantuntijaorganisaatioista ja yksi syy sille, miksi suomalaiseen kiertotalousosaamiseen luotetaan.

Aiheesta kertoi ensimmäisenä Talouselämä. Tutustu artikkeliin täältä.

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.