Portfolioyhtiömme BioA haluaa korvata haitalliset kemialliset peltolannoiteet uudella ympäristöystävällisemmällä kierrätyslannoitteella. Ensimmäinen tehdas avautuu Kotkaan keväällä 2019 ja tuotannon kasvaessa tehdas pystyy täyttämään koko Suomen luomulannoitetarpeen – BioA:n katse onkin jo 152 miljardin maailmanmarkkinoissa.

BioA on kehittänyt ratkaisun maatalouden aiheuttamien hiilidioksidipäästöjen ja muiden ympäristöhaittojen sekä maaperän köyhtymisen vähentämiseksi. Kiertotaloutta hyödyntävä tuotantomenetelmä mahdollistaa kierrätyslannoitteen, joka on teholtaan ja hinnaltaan täysin verrattavissa kemiallisiin lannoitteisiin.

Olemme kaikki saaneet kesän aikana seurata ja lukea Itämeren sinileväongelmasta, jonka jopa NASA on noteerannut. Sinilevä johtuu pitkälti useiden vuosien ajan maataloudesta tulleen fosforin päätymisestä vesistöihin.

Kemiallisten lannoitteiden tuotanto kuluttaa runsaasti energiaa ja on epäekologista, muun muassa koska tarvittava fosfori on louhittava. Lisäksi ne vähentävät orgaanisen aineksen määrää maaperässä, mikä johtaa peltojen köyhtymiseen ja tuottavuuden heikkenemiseen.

”Paljon puhutaan siitä, onko viljelijöillä halua siirtyä ympäristöystävällisempiin lannoitteisiin. Totuus on, että tähän asti markkinoilla ei ole yksinkertaisesti ollut saatavilla ominaisuuksiltaan ja hinnalta vertailukelpoista lannoitetta kemiallisille lannoitteille”, kertoo BioAn toimitusjohtaja Jari Järvinen.

Suomalainen BioA on kehittänyt tuotantoratkaisun kierrätyslannoitteelle, joka on merkittävä yksittäinen keino

  1. maatalouden aiheuttaman hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti
  2. maaperän köyhtymisen ehkäisemiseksi
  3. maatalouden muiden ympäristöhaittojen vähentämiseksi, mm. fosforin käytön vähentämiseen ja siten Suomen vesistöjen tilojen parantamiseen

 

Ratkaisu löytyy kiertotaloudesta

Suomessa biokaasu-, paperi- ja sellutehtainen ravinnepitoiset lietteet ja tuhka menevät täysin hukkaan. Nämä teollisuuden sivuvirrat ovat tällä hetkellä hävitettävää ongelmajätettä, vaikka tätä orgaanista jätettä voisi käyttää myös arvokkaana raaka-aineena. BioAn ratkaisun ytimessä on näiden hyödyntämättömien, mutta arvokkaiden sivuvirtojen hyödyntäminen lannoite on siis kiertotaloutta parhaimmillaan.

Miksi kierrätyslannoite on parempaa? Fyysisiltä ominaisuuksiltaan se vastaa täysin kemiallista lannoitetta. Tämä on ylivoimaisesti tärkein ominaisuus, kun maanviljelijät pohtivat siirtymistä ympäristöystävällisempiin lannoitteisiin.

BioAn kierrätyslannoitteessa fosforin määrä on yli puolet pienempää kuin kemiallisissa lannoitteissa. Miten tämä on mahdollista heikentämättä lannoitteen toimintaa?

”Tuhkan lisääminen lannoiterakeeseen neutraloi maaperää ja vapauttaa maan omat ravinteet kasvin käyttöön. Kasvi pystyy siis kierrätyslannoitteen ansiosta käyttämään maassa jo olevaa fosforia ja kaliumia hyödykseen tehokkaammin, jolloin vähempi määrä fosforia riittää”, selventää Jari.

Ensimmäinen tehdas avautuu Kotkaan Sunilan sellutehtaan viereen vuoden 2019 keväällä. Lannoitetehtaita voidaan avata paperi- ja sellutehtaiden sekä biokaasulaitosten yhteyteen, jolloin tarvittavat raaka-aineet eli metsäteollisuuden sivuvirroista saata tuhka ja lietteet ovat lähellä.

Suomen lannoitemarkkina on noin miljardin suuruinen ja ensimmäisen Kotkan-tehtaan liikevaihdoksi ennustetaan 10 miljoonaa euroa ensimmäisenä vuonna. Tämän jälkeen suunnitteilla on useiden laitosten rakentaminen kansainvälisesti. Esimerkiksi Saksassa on 10 000 biokaasulaitoista, mikä kertoo BioA:n keksinnön mahdollisuuksista.

 

BioA:lla on parhaillaan sijoituskierros käynnissä. Private Bankerimme kertovat mielellään lisää!

 

Aiheesta lisää:

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.