Toteutimme maaliskuun aikana yksityispankin asiakastyytyväisyystutkimuksen, jossa selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Korkian varainhoidon sijoitustoimintaan sekä asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon. Kokonaistyytyväisyyden osalta 97 % vastanneista on tyytyväisiä Korkian varainhoitoon.

”Asiakastyytyväisyys on menestymisemme ja kasvumme edellytys. Olemme seuranneet sen kehitystä vuosittain toteutettavalla objektiivisella tutkimuksella”, kommentoi Korkian varainhoitoliiketoiminnasta vastaava EVP Jussi Lilja.

Toteutimme asiakastyytyväisyystutkimuksen maaliskuun aikana yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa heidän Corporate 360 -tutkimusmetodiaan käyttäen. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen vastasi laaja joukko Korkian varainhoidon asiakkaita maaliskuussa 2020. Tutkimuksen skaala on ns. vino viisiasteinen portaikko, joka vaatii keskitasoa parempaa palautetta tavoitetasojen saavuttamiseksi.

”Kokonaistyytyväisyyden osalta 97 % kaikista vastanneista on tyytyväisiä Korkian varainhoitoon ja varakkaimmassa kohderyhmässämme vastanneista vähintäänkin tyytyväisten osuus on ilahduttavasti 100 %. Olemme hämmentyneitä ja erittäin otettuja Private Banking -asiakkaidemme palautteesta”, Lilja kertoo.

Tutkimustuloksissa on jo havaittavissa tutkimusajankohdan ja siten COVID19 -viruksen aiheuttama epävarmuus, kun asiakkailta kysyttiin tulevaisuuden sijoitustoimenpiteistä. Moni asiakas tunnustaa epäröivänsä sijoituspäätöksiään ja uusien sijoitustarpeiden sijaan moni on pikemminkin päättänyt katsoa virustilanteen etenemistä ennen uusia sijoituksia.

Uusien ideoiden sekä vaihtoehtoisten sijoitusten kysyntä näyttäytyy kuitenkin edelleen vahvana. Väitteen ”Yhtiö tarjoaa kiinnostavia vaihtoehtoisia sijoituskohteita” vastausten keskiarvo oli noussut 3,57 pisteestä 4,02 pisteeseen. Korkia on profiloitunut riippumattoman varainhoidon lisäksi niin johtavana aurinkoenergiasijoittajana kuin listaamattomien sijoituksien tarjoajana.

 

Asiakkaat arvioivat tyytyväisyyttään kahteen varainhoidon toiminnan osa-alueeseen: sijoitustoimintaan sekä asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon

Tutkimuksen perustella asiakkaiden tyytyväisyystaso sijoitustoimintaan on aiempaa parempi, sillä kyselyssä täysin tai hyvin tyytyväisiä sijoitustoimintaan on kokonaisuutena lähes seitsemän kymmenestä vastanneesta (69 %: v. 2019 53 %).

”Kyselyyn vastanneet kokivat, että olemme Korkialla erityisen hyvin onnistuneet asiakkaan sijoitustaustan ja –tarpeen ymmärtämisessä. Myös salkunhoidon koettiin vastaavan sovittua”, Lilja kommentoi.

Asiakkaat ovat myös entistä tyytyväisempiä asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon. Täysin tai hyvin tyytyväisiä asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon on neljä viidesosaa eli 80 % vastanneista (v. 2019 70 %).

”Asiakkuuden hoidon ja yhteydenpidon tyytyväisyys osa-alue on aiempaa parempi ja ylittää selvästi Taloustutkimuksen asettaman toimialariippumattoman 65 prosentin tavoitetason. Tällä osa-alueella eniten kiitosta saimme yhteydenpidosta ja asiantuntemuksesta.”

 

Saamamme palaute parantaa palveluamme entisestään

”Yhteenvetona voimme todeta, että Korkian varainhoidon asiakastyytyväisyys kokonaistasolla on erinomaisella tasolla. Tutkituista kahdesta osa-alueesta asiakkaiden tyytyväisyys asiakkuuden hoitoon ja yhteydenpitoon on erittäin hyvällä ja aiempaa paremmalla tasolla”, Lilja tiivistää tulokset.

Asiakkaamme ovat asiakastyytyväisyystutkimuksen perusteella erittäin tyytyväisiä Korkiaan varainhoitajana, mutta aina löytyy myös parannettavaa. Eniten kehitettävää löytyy edelleen kommunikaation lisäämisestä ja reagoinnista markkinamuutoksiin.

”On kiehtovaa, sekä tärkeää, kuulla asiakaskokemuksestamme ja haluankin kiittää kaikkia asiakastyytyväisyystutkimukseen vastanneita. Saamamme palaute on arvokasta ja koska myös toimimme saamamme palautteen perusteella, tutkimus edistää lopulta aina asiakkaidemme asiaa”, päättää Lilja.

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.