Selvitimme rakennusalan yritysten vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Kävimme alan yrityksissä toimivien johtajien kanssa aiheesta mielenkiintoisia keskusteluja, joiden yhtenä pääteemana oli: Pystyvätkö yritykset katsomaan kauemmas tulevaisuuteen ja pysymään kestävyyttä edistävällä tiellä, vaikka kulut ovat nousseet merkittävästi ja syöneet investointimahdollisuuksia?

Kirjoituksen edellisessä osassa käsittelimme haasteita ja riskejä, joita rakennusalan toimijat kohtaavat vastuullisuuteen liittyen. Tässä toisessa osassa keskitymme puolestaan selvityksessä esille nousseisiin vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan mahdollisuuksiin. Lisäksi kerromme, miten ne käännetään käytännön toimenpiteiksi.

Vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan kehittämiseen on kaksi lähestymistapaa, joskin rajanveto niiden välille on hieman keinotekoinen:

  1. Nykyisen liiketoiminnan sekä operatiivisten prosessien tehostaminen ja kehittäminen
  2. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien rakentaminen

Tehostamisen ja prosessikehityksen osalta, monet rakennusalan yritykset kertoivat harjoittavansa energian säästötoimia sekä laite- ja prosessimodernisointeja. Muita esille nousseita esimerkkejä olivat uusiutuviin energialähteisiin siirtyminen sekä energia- ja materiaalisivuvirtojen hyödyntäminen. Kilpailu alalla on kovaa ja sen koetaan yhtäältä pakottavan näihin toimenpiteisiin, mutta samaan aikaan vastuullisuus herättää aitoa huolta ja sen nähdään myös mahdollistavan kilpailuedun ja kasvun rakentamisen uusilla liiketoiminta-alueilla.

Uusien liiketoimintamahdollisuuksien osalta, yritykset pyrkivät kehittämään vähähiilisempiä tuotteita ja palveluita. Lisäksi esille nousivat materiaalisivuvirtojen tai kiertotalouden mahdollistamat uudet palvelut ja liiketoimintamallit, datapohjaiset ja älyratkaisuihin perustuvat palvelut sekä elinkaaripalvelumallit. Näissä yhdistyvät usein mm. uudet ekologisemmat raaka-aineet, materiaalitehokkuus sekä valmistus- tai jakeluprosessien optimointi ja etäoperointi. Omistamisen sijaan korostuvat erilaiset palvelumallit, jotka edellyttävät ja mahdollistavat uudenlaisia verkosto- ja ekosysteemimalleja osapuolten kesken. Nämä uudet mallit ovat pitkälti vielä rakentumassa, kuten kiertotalousmarkkina laajemminkin.

Vastuullisen ja kestävän liiketoiminnan motiivien ja velvoitteiden selvittämisen sekä priorisoinnin jälkeen ne on työstettävä strategialähtöisiksi kehittämistoimiksi. Tämä onnistuu neljän askeleen kautta, joita ovat:
1) Kartoita tärkeimpien sidosryhmien odotukset ja tarpeet
2) Arvioi löydöksiä suhteessa nykyiseen strategiaan ja sisäisiin vahvuuksiin
3) Tunnista mahdollisuudet ja kehitystarpeet
4) Muodosta tiukasti priorisoitu toimenpidesuunnitelma strategisten vastuullisuustavoitteiden edistämiseksi

Kiteytimme motiivit, lähestymistavat sekä toimintasuunnitelman alla olevaan kuvaan.

Kestävä liiketoiminta yritysten kokemana: motiivit ja lähestymistavat sekä Korkian tarjoama etenemismalli.

Kuvan taustalla on Korkian strateginen vastuullisuusanalyysi ja sen pohjalta tehtävä toimenpidesuunnitelma, jotka tarjoavat yrityksille kaivatun kokonaisvaltaisen ja systemaattisen prosessin kestävän liiketoiminnan kehittämiselle. Etenemismalli on joustavasti muokattavissa yrityskohtaisiin tarpeisiin sopivaksi.

 

Inka Lappalainen työskentelee Korkialla Senior Managerina ja on erikoistunut kestävän liiketoiminnan ja kasvustrategioiden konsultointiin. Anssi Panula on Korkian konsulttitiimissä projektipäällikkönä ja on erikoistunut prosessien kehitykseen ja muutosten läpivientiin.

 

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.