Sähköautoilun kasvavan suosion myötä vuoden 2021 lopussa käynnistettiin Sähköinen liikenne ry:n aloitteesta Arjen älykäs sähköautoilu -hanke. Hankkeen tavoitteena on ollut koota vastauksia sähköautoiluun liittyviin kysymyksiin. Laajan eri sektoreita edustavan asiantuntijakentän avulla on koottu yhteen kattava tietopaketti, jonka tarkoituksena on helpottaa sähköautoiluun siirtymistä ja purkaa sähköautoiluun liittyviä myyttejä. Korkia on toiminut hankkeen projektijohtajana.

Sähköautoilun suosio kasvaa ja sähköautoilla nähdäänkin olevan merkittävä rooli kestävämmän autoilun ja liikkumisen tulevaisuudessa. Tämän myötä on syntynyt myös tarve luotettavalle ja helposti saatavilla olevalle tiedolle sähköautoilusta.

Sähköautoilusta on ajan mittaan toteutettu useita käyttäjätutkimuksia, joiden kautta on selvitetty sähköautoiluun liittyviä asenteita, sekä syitä ja esteitä sähköauton hankinnalle. Suurin osa toteutetuista käyttäjätutkimuksista on keskittynyt kuluttajiin, sekä kansalaisten että työsuhdeautoilijoiden roolissa, kun taas muut käyttäjäryhmät ovat jääneet pienemmälle huomiolle. Lisäksi aiemmat käyttäjätutkimukset eivät ole suoranaisesti tarjonneet ratkaisuja sähköautoilua koskevan viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen huomioiden eri käyttäjäryhmien tarpeet ja tavat toimia.

Nyt toteutetussa Arjen älykäs sähköautoilu -hankkeessa tietotarpeita kartoitettiin laajalla kyselytutkimusten sarjalla, joka kohdistettiin kuluttajien lisäksi yritysten työsuhdeautopolitiikasta päättäville sekä taloyhtiöille. Tarkoituksena oli löytää keskeiset sähköautoiluun liittyvät kysymykset, joihin nämä eri käyttäjäryhmät etsivät vastauksia. Lisäksi tutkimuksissa kartoitettiin, missä kanavissa ja minkälaisessa muodossa käyttäjäryhmät haluavat mieluiten vastaanottaa tietoa sähköautoilusta.

Millaista tietoa sähköautoiluun liittyen kaivataan?

Kuluttajien osalta esille nousi tarve saada tietoa erityisesti sähköauton lataamisesta ja toimintamatkasta, teknologioiden kehityksestä, sekä sähköautoon liittyvistä käyttökustannuksista. Myös sähköautoiluun liittyvät ympäristöasiat ja hiilijalanjälki suhteessa muihin käyttövoimiin mietityttivät kuluttajia. Kyselyn toteutushetkellä alkuvuodesta myös pakkasen vaikutus sähköauton käyttämiseen kiinnosti hyvin monia.

Yritysten työsuhdeautopolitiikasta päättävillä tietotarpeita oli selvästi eniten työsuhdeautoilua koskeviin latauskysymyksiin liittyen. Lisäksi ladattavan työsuhdeauton verotuksesta ja etupolitiikasta toivottiin enemmän tietoa.

Taloyhtiöiden kohdalla tärkeimmäksi tietotarpeeksi nousi kiinteistöjen sähkötekniikan soveltuvuus sähkölataukseen. Myös kustannuksiin liittyvät teemat, latauspisteiden investointiprojektit, sekä yleinen tieto sähköautoilusta mainittiin asioiksi, joista halutaan lisää tietoa.

Ja mistä tämän tiedon nyt saa?

Näihin tietotarpeisiin Arjen älykäs sähköautoilu -hanke on pyrkinyt osaltaan vastaamaan. Hankkeen lopputuotoksena on hankkeeseen osallistuneen asiantuntijajoukon avulla tuotettu kattava sähköautoilua koskeva tietopaketti käyttäjäystävällisen verkkosivuston muodossa.

Uusi Sähköautoillen.fi on nyt lanseerattu ja valmiina tarjoamaan vastauksia sähköautoilua koskeviin kysymyksiin.

 

Arjen älykäs sähköautoilu -hankkeessa mukana olleet toimijat: ABB Oy, Aidon Oy, ALD Automotive, Alfen Elkamo Oy, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Autoalan Keskusliitto ry, Autoalan Tiedotuskeskus, Autotuojat ja -teollisuus ry, EMabler Oy, Energiateollisuus ry, Ensto Finland Oy, Helen, ITS Finland ry, Kempower Oy, Korkia Consulting Oy, LUT-yliopisto, LeasePlan Finland Oy, Motiva Services Oy, Onninen Oy, Parkkisähkö Oy, Plugit Finland Oy, Raecom Oy, S-ryhmä, Suomen Autokierrätys Oy, Suomen Kiinteistöliitto ry, Sähköinen liikenne ry, Tampereen yliopisto, Veho Oy Ab, Virta, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Tmi Vesa Linja-Aho ja Wapice Oy.

Lukuvinkkejä

Saatat olla kiinnostunut myös näistä

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.