Ilmaston lämpeneminen on yksi aikamme suurimmista uhkista. Pariisin ilmastosopimus osoittaa, että halua ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen löytyy. Kun maailma etenee kestävämpään suuntaan, myös yritysten toimintaympäristö muuttuu. Sijoittajan on syytä olla valmiina.

 

Maapallon keskimääräinen lämpötila on tällä hetkellä 0,85 astetta korkeampi kuin 1900-luvun alussa ja 1950 –luvulta ilmaston lämpeneminen on kiihtynyt. Tutkimusten mukaan ilmaston yli 2 asteen lämpeneminen esiteolliseen aikaan verrattuna muuttaisi maailman ympäristön tilaa vaarallisella sekä täysin arvaamattomalla tavalla. Syynä maailman johtavat ilmastotutkijat pitävät ihmisen toimintaa.

Mikäli nykytilanteessa ei tapahdu muutosta, kasvihuonepäästöjen määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan seuraavan 50 vuoden aikana. Suurin yksittäinen syy on fossiilisten polttoaineiden yhä lisääntyvä käyttö. Ilmaston lämpenemistä voidaan siten hidastaa säästämällä energiaa ja käyttämällä sitä tehokkaammin, sekä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä.

 

Pariisin ilmastosopimus jakaa mielipiteitä

Ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen edellyttää maailmantalouden radikaalia muutosta. Vuoden 2015 joulukuussa Pariisin ilmastokokouksessa solmittu sopimus on historiallinen edistysaskel ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, vaikka se ei useiden asiantuntijoiden mukaan ole riittävän tehokas.

”Ilmaston lämpiämisen pysäyttäminen edellyttää maailmantalouden radikaalia muutosta. ”

Kyseessä on kattava ja oikeudellisesti sitova ilmastosopimus ja sopimuksen myötä ensimmäistä kertaa lähes kaikki maailman maat ovat kertoneet olevansa valmiita toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Sopimuksen mukaan maapallon keskilämpötilan nousu tulee rajoittaa selvästi alle kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. Maailman maiden on tarkoitus hyväksyä sopimus vuoteen 2020 mennessä.

Suurimmista saastuttajista Eurooppa on pitkään ollut mallioppilas ilmaston lämpenemisen vastaisessa taistelussa. EU:n tavoite on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

 

Korkea hiilijalanjälki – riski sijoittajalle

Tällä hetkellä useiden maiden hallitukset miettivät keinoja, joilla taloudet saadaan toimimaan alhaisemmalla hiilijalanjäljellä. Erilaisia hiiliveroja, kiintiöitä ja päästöoikeuskauppaa kehitellään. Tuleva sääntely tulee vaikuttamaan yritysten liiketoiminnan mahdollisuuksiin ja kannattavuuteen.

Monet maailman johtavista yhtiöistä ovat jo julkaisseet kunnianhimoisia tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamiseksi. Taustalla vaikuttaa moraalisten syiden lisäksi arviot siitä, että kevyemmällä hiilijalanjäljellä tuottaminen on pitkällä aikavälillä kannattavaa liiketoimintaa.

Esimerkiksi hiilidioksidipäästöille saattaa päästökaupan tai hiilidioksidiveron kautta määrittyä kustannus, joka vähentää tuottoja tulevaisuudessa. Toisaalta moni yhtiö ei näytä välittävän ilmastonmuutoksesta. Tällaiset yritykset toimivat yleensä raskaalla hiilijalanjäljellä.

Sijoittaja, joka uskoo muiden sijoittajien huomioivan sijoituskohteiden hiilijalanjäljen tulevaisuudessa, ottaa nämä asiat jo nyt huomioon sijoitussalkkua rakentaessaan.

”Tulevalla sääntelyllä tulee olemaan vaikutusta yritysten liiketoiminnan mahdollisuuksiin ja kannattavuuteen.”

Useat suuret institutionaaliset sijoittajat ovat alkaneet kiinnittää huomiota sijoitustensa hiilijalanjälkeen. Monet sijoittajat ovat jo vähentäneet sijoituksiaan yhtiöihin, jotka tuottavat fossiilisia polttoaineita tai joilla on korkeat kasvihuonepäästöt. Taustalla on sekä moraalisia syitä pysäyttää ilmaston lämpeneminen, mutta myös halu suojautua riskeiltä, jotka liittyvät korkean hiilijalanjäljen yhtiöihin.

Myös piensijoittajan kannalta hiilijalanjäljen pienentäminen sijoitussalkussa on paitsi moraalisesti, myös taloudellisesti kannattavaa. Hiilijalanjälkeä voi pienentää myymällä fossiilisia polttoaineita tuottavia yhtiöitä ja ostamalla uusiutuvaa energiaa. On kuitenkin tärkeää muistaa riittävä hajautus. Muilla toimialoilla sijoittaja voi pienentää salkkunsa hiilijalanjälkeä myymällä yhtiöitä, joiden kasvihuonepäästöt ovat korkeat liiketoimintaan ja toimialan muihin yhtiöihin nähden.

 

Lukuvinkkejä
Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.