Mitkä muutokset ja vaatimukset ovat kaikkein keskeisimpiä toiminnan riskien, kannattavuuden ja liiketoiminnan kehityksen näkökulmasta?

KORKIAN STRATEGINEN VASTUULLISUUSANALYYSI

Analyysimme tuottaa yhtiön strategista ja operatiivista kehittämistä tukevan kokonaiskuvan ja toimenpidesuositukset...

RISKIENHALLINTA

… teille keskeisimmistä vihreän siirtymän synnyttämistä regulaatio- ja markkinariskeistä ja –mahdollisuuksista.

VASTUULLISUUDEN OLENNAISUUSANALYYSI JA KILPAILUEDUN KEHITYS

…sidosryhmien ja asiakkaiden vastuullisuusodotuksista, jotka tulee huomioida ja kääntää kilpailueduksi.

TOIMINNAN JATKUVUUDEN JA KASVUN MAHDOLLISTAMINEN

…tärkeimmistä vastuullisuuden kehitystarpeista ja -mahdollisuuksista toimintaympäristömuutoksiin vastaamiseksi.

CASE Hoas: Tunnista olennainen, keskity siihen ja tehosta vastuullisuusstrategiaasi

Organisaatioiden tulisi määrittää, mitä ongelmia ne oikeasti haluavat olla ratkomassa ja keskittyä niihin. On valittava taistelunsa positiivisten vaikutusten maksimoimiseksi. Juuri tällä tavalla halusi toimia Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas.

Lue lisää
Ota yhteyttä

Käännetään vastuullisuus kilpailueduksi!

    Uutisia ja asiantuntijoittemme näkemyksiä