Mikä on Suomen kestävän kasvun ohjelma?

Suomen kestävän kasvun ohjelma on Suomen valtion suunnitelma EU:n koronaelpymisvarojen käytöstä. Huhtikuussa 2021 julkistettu Suomen kestävän kasvun ohjelma sai viimein hyväksynnän toukokuussa pitkän poliittisen keskustelun päätteeksi, kun eduskunta hyväksyi suunnitelman koronaelvytysrahojen käytöstä. Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi, että jopa 50 %:n määrärahoista on tuettava Suomen kestävän kehityksen tavoitteita ja oltava linjassa EU:n EU Green Deal -kasvuohjelman kanssa.

Suomen kestävän kasvun ohjelma on erittäin merkittävä investointi- ja tukiohjelma Suomen vihreän siirtymän toteuttamiseksi. Suomen valtio jakaa tulevien vuosien aikana jopa miljardi euroa vihreän siirtymän tutkimukseen, kehittämiseen ja investointeihin. Määrärahat pitää EU:n sääntöjen mukaan allokoida markkinoille muutaman tulevan vuoden aikana, jolloin myös valtiovallalla on kiire täytäntöönpanna ohjelma ja löytää soveltuvat rahoitettavat hankkeet ja investointikokonaisuudet.

 

Mitä ohjelmalla rahoitetaan?

Virallinen ohjelmadokumentti sisältää yksityiskohtaista tietoa rahoitettavista toimenpiteistä sekä eri toimialoille kohdistuvista uudistuksista. Ohjelman pääasialliset rahoitus- ja uudistuskokonaisuudet ovat:

 

ENERGIAJÄRJESTELMÄN MURROS – 316 milj. euroa

 • Energia-infrastruktuuri (esim. investoinnit kaukolämpöinfrastuktuuriin hukkalämpöjen talteen ottamiseksi), 158 milj. euroa
 • Uuden energiateknologian käyttöönotto (tuulivoiman liittämiseksi kantaverkkoon, uusien innovatiivisten teknologioiden käyttöönottamiseksi jakeluverkoissa ja vähähiilisiin kaasu- ja vetyverkostoihin), 158 milj. euroa

 

VIHREÄÄ JA DIGITAALISTA SIIRTYMÄÄ TUKEVAT TEOLLISUUDEN UUDISTUKSET JA INVESTOINNIT – 326 milj. euroa

 • Investoinnit vetyteknologiaan sekä hiilidioksidin talteenottoon ja hyödyntämiseen (ml. TKI-investoinnit ja EU-maiden yhteistyöhankkeen, IPCEI), sisältäen henkilöstökustannuksia lupamenettelyihin liittyen, 156 milj. euroa
 • Teollisuuden prosessien sähköistäminen, energiatehokkuustoimenpiteet, fossiilisista polttoaineista irtautuminen, 60 milj. euroa
 • Investoinnit kiertotalouden laitos- ja demonstraatiolaitosinvestointeihin, materiaalien ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttö ja kierrätystä edistävät investoinnit, 110 milj. euroa, josta biotalouden osuus 32 milj. euroa ja akkualan kiertotalousratkaisujen osuus 30 milj. euroa

 

RAKENNUSKANNAN ILMASTO- JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN PIENENTÄMINEN – 110 milj. euroa

 • Rakennusten lämmitysjärjestelmien vaihtaminen vähähiilisiin ja energiatehokkaisiin lämmitysmuotoihin, 70 milj. euroa
 • Investointiohjelma kiinteistö- ja rakentamisalalle ilmastonmuutoshaasteisiin, 40 milj. euroa

 

YHDYSKUNTIEN JA LIIKENTEEN VÄHÄHIILISET RATKAISUT – 40 milj. euroa

 • Julkisen liikenteen sähkö ja -biokaasun jakelu- ja tankkausinfrastruktuuri, 20 milj. euroa
 • Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen, yksityisen latausinfrastruktuurin edistäminen taloyhtiöissä ja työpaikoilla, 20 milj. euroa

 

YMPÄRISTÖKESTÄVYYS JA LUONTOPOHJAISET RATKAISUT – 30 milj. euroa

 • Peltojen kipsikäsittely ja ravinteiden kierrätys, 20 milj. euroa
 • Maankäyttösektorin ilmastokestävät toimenpiteet (metsänhoidon ja puunkorjuun menetelmien ja teknologioiden sekä tiedon ja osaamisen kehittäminen tukemaan täsmämetsätaloutta), 10 milj. euroa

 

Vihreän siirtymän lisäksi Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitetaan 217 miljoonalla eurolla digitalisaatiohankkeita, jotka osittain kohdistuvat myös vihreän kasvun edistämiseen.

 

Mitä seuraavaksi?

Tarkempia tietoja rahoitushauista odotetaan julkistettavan syksyn 2021 alussa ja hankerahoitukset alkavat saman tien. Joitain rahoitushakuja voi avautua jo tänä kesänä. Muun muassa yritysveturikilpailu, jolla rahoitetaan suuria ekosysteemihankkeita (10-15 milj. euroa), on jo alkanut kesän 2021 aikana.

Yrityksille kestävän kasvun ohjelma tuo parhaimmillaan merkittäviä lisähankkeita ja liikevaihdon kasvua. Ohjelmaan on syytä tutustua huolella ja tunnistaa, mitä mahdollisuuksia ohjelma avaa yrityksen liiketoiminnalle ja mitä toimintaympäristömuutoksia ohjelma jatkossa vahvistaa. Kesä on suunnittelun ja oman yhteistyöverkoston kokoamisen aikaa. Syksyllä rahoitushakujen alkaessa on hyvä, että yrityksillä on suunnitelmat laadittuina ja keskustelut yhteistyökumppaneiden kanssa käynnissä.

Me Korkialla autamme yrityksiä reagoimaan ja arvioimaan Kestävän kasvun ohjelman avaamia mahdollisuuksia ja sitä, miten olla mukana luomassa Suomen vihreää siirtymää, kun rahoitushaut syksyllä käynnistyvät.

 

Lue lisää Suomen Kestävän kasvun ohjelmasta TÄÄLTÄ.

Yhteydenotto

Saammeko lähettää sinulle kuulumisia?

Emme spämmää. Lähetämme sinulle 1-2 kuukauden välein mm. sijoitustiimimme kattavan markkinakatsauksen, asiantuntijoidemme sekä vieraskynien kommentteja ajankohtaisesta teemoista sekä Korkian kuulumisia. Voit perua tilauksen koska tahansa.